Personkort bilde

Erik Sveberg Dietrichs

Førsteamanuensis Institutt for medisinsk biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Førsteamanuensis og forskningsgruppeleder i Eksperimentell og Klinisk Farmakologisk forskningsgruppe

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Selli, Anders Lund; Kondratiev, Timofei; McGlynn, Karen; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Resistance to ventricular fibrillation predicted by the QRS/QTc - ratio in an intact rat model of hypothermia/rewarming. Cryobiology 2021; Volum 98. ISSN 0011-2240.s 33 - 38.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2021.01.003.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Brinchmann, Bendik Christian. Universitetene må rekruttere flere leger til basalmedisinske fag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021; Volum 141 (2). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0918.

 • Mohyuddin, Rizwan; Dietrichs, Erik Sveberg; Sundaram, Predip; Kondratiev, Timofei V.; Figenschou, Marie Fjellanger; Sieck, Gary C.; Tveita, Torkjel. Cardiovascular Effects of Epinephrine During Experimental Hypothermia (32°C) With Spontaneous Circulation in an Intact Porcine Model. Frontiers in Physiology 2021; Volum 12. ISSN 1664-042X.s 1 - 14.s doi: 10.3389/fphys.2021.718667.

 • Odland, Sondre Ulstein; Ravna, Aina Westrheim; Smaglyukova, Natalia; Dietrichs, Erik Sveberg; Sager, Georg. Inhibition of ABCC5-mediated cGMP transport by progesterone, testosterone and their analogues. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2021; Volum 213. ISSN 0960-0760.s 1 - 6.s doi: 10.1016/j.jsbmb.2021.105951.

 • Trane, Ingmar; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg; Ravna, Aina Westrheim. Molecular modeling study of the testosterone metabolizing enzyme UDP-glucuronosyltransferase 2B17. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021. ISSN 0968-0896.s doi: 10.1016/j.bmc.2021.116060.

 • Selli, Anders Lund; Kuzmiszyn, Adrina Kalasho; Smaglyukova, Natalia; Kondratiev, Timofei V.; Fuskevåg, Ole Martin; Lyså, Roy Andre; Ravna, Aina Westrheim; Tveita, Torkjel; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg. Treatment of cardiovascular dysfunction with PDE5-inhibitors - temperature dependent effects on transport and metabolism of cAMP and cGMP. Frontiers in Physiology 2021. ISSN 1664-042X.s doi: 10.3389/fphys.2021.695779.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allan, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Kettlewell, Sarah; Myles, Rachel; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate but not severe hypothermia causes pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Cardiovascular Research (CVR) 2020. ISSN 0008-6363.s doi: 10.1093/cvr/cvz309.

 • Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Comparison between two pharmacologic strategies to alleviate rewarming shock: vasodilation vs. inodilation. Frontiers in medicine 2020. ISSN 2296-858X.s doi: 10.3389/fmed.2020.566388.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2020; Volum 28:27. ISSN 1757-7241.s 1 - 3.s doi: 10.1186/s13049-020-00721-0.

 • Kashgari, Farzane Kuresh; Ravna, Aina Westrheim; Sager, Georg; Lyså, Roy Andre; Enyedy, Istvan; Dietrichs, Erik Sveberg. Identification and experimental confirmation of novel cGMP efflux inhibitors by virtual ligand screening of vardenafil-analogues. Biomedicine and Pharmacotherapy 2020; Volum 126:110109. ISSN 0753-3322.s 1 - 8.s doi: 10.1016/j.biopha.2020.110109.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brennhovd, Pål. Dødelige fritidsbåtulykker kan forebygges. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (11). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0366.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Traasdahl, Erik R.; Tveita, Torkjel. Effects of hypothermia and rewarming on cardiovascular autonomic control in vivo. Journal of applied physiology 2018; Volum 124 (4). ISSN 8750-7587.s 850 - 859.s doi: 10.1152/japplphysiol.00317.2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermia and cardiac electrophysiology - a systematic review of clinical and experimental data.. Cardiovascular Research (CVR) 2018; Volum 115 (3). ISSN 0008-6363.s 501 - 509.s doi: 10.1093/cvr/cvy305.

 • Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. The beneficial hemodynamic effects of afterload reduction by sodium nitroprusside during rewarming from experimental hypothermia. Cryobiology 2017; Volum 77. ISSN 0011-2240.s 75 - 81.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.05.002.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Altered pharmacological effects of adrenergic agonists during hypothermia. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2016; Volum 24:143. ISSN 1757-7241.s 1 - 9.s doi: 10.1186/s13049-016-0339-8.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Dietrichs, Espen. Nevroprotektiv effekt av hypotermi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135 (18). ISSN 0029-2001.s 1646 - 1651.s doi: 10.4045/tidsskr.14.1250.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schanche, Torstein; Kondratyev, Timofey; Gaustad, Svein Erik; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Negative inotropic effects of epinephrine in the presence of increased β-adrenoceptor sensitivity during hypothermia in a rat model. Cryobiology 2015; Volum 70 (1). ISSN 0011-2240.s 9 - 16.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.10.012.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratyev, Timofey; Tveita, Torkjel. Milrinone ameliorates cardiac mechanical dysfunction after hypothermia in an intact rat model. Cryobiology 2014; Volum 69 (3). ISSN 0011-2240.s 361 - 366.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.09.002.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratyev, Timofey; Sieck, Gary C.; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from hypothermia in rat. Cryobiology 2014; Volum 69 (3). ISSN 0011-2240.s 402 - 410.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2014.09.007.

 • Tveita, Anders; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Myocardial gene expression profiling of rewarming shock in a rodent model of accidental hypothermia. Cryobiology 2012; Volum 64 (3). ISSN 0011-2240.s 201 - 210.s doi: 10.1016/j.cryobiol.2012.01.009.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Lindal, Sigurd; Næsheim, Torvind; Ingebrigtsen, Tor; Tveita, Torkjel. Altered Brain Myelin Sheath Morphology after Rewarming in Situ. Ultrastructural Pathology 2010; Volum 34 (2). ISSN 0191-3123.s 82 - 89.s doi: 10.3109/01913120903398753.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie - På skinner gjennom Europa. Kagge Forlag AS 2021 ISBN 9788248928133.

 • Dietrichs, Inger Sveberg; Dietrichs, Erik Sveberg. Farfars dagbok - Ett år og én dag i nazistenes fangenskap. Humanist Forlag 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. Humanist Forlag 2017 ISBN 9788282821520.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Noen velger alltid toget når de reiser i Europa. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Noen velger alltid toget når de reiser i Europa. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Erik (36) droppar fly: - Å reise med tog passar for vanlege folk. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie - Plassen. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie, Ferievikarene med Tande-P. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Erik fra Nordstrand har reist med tog i nesten 60 land: Dette er hans beste tips. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få nattoget på skinner, Støre. VG : Verdens gang 2021. ISSN 0805-5203.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Til utlandet på skinner. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Har reist Europa rundt på togskinner. Nå gir han ut bok for å inspirere andre til å reise med tog. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fantastiske togferier i Europa. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra can potentially save the lives of people with severe hypothermia. Sciencenorway.no 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NTNU-forsker med på stort gjennombrudd: Vet hvorfor dykkersyke oppstår. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Undersøker om potensmiddel kan redde nedkjølte mennesker. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra virker både i hete og kalde situasjoner. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra kan potensielt redde livet til alvorlig nedkjølte. Forskning.no 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Strapazzon, Giacomo. Revised Swiss System for clinical staging of accidental hypothermia – At which core temperatures are patients at high risk of cardiac arrest?. Resuscitation 2021. ISSN 0300-9572.s doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.04.037.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Høydoseantipsykotika. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fenotiazinderivater. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ataraksika. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Trane, Ingmar; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg; Ravna, Aina Westrheim. Molecular modeling study of the testosterone metabolizing enzyme UDP-glucuronosyltransferase 2B17. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021. ISSN 0968-0896.s doi: 10.1016/j.bmc.2021.116060.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Blir du mer sliten av å være ute når det er skikkelig kaldt − selv om du ikke gjør noe slitsomt?. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Brinchmann, Bendik Christian. Universitetene må rekruttere flere leger til basalmedisinske fag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Barbiturater. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Malignt nevroleptikasyndrom. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. MAO-hemmere. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Paracetamol. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. LSD. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Brinchmann, Bendik Christian; Dietrichs, Erik Sveberg; Haavardsholm, Espen A.; Kalager, Mette. Leger som forsker er navet i kunnskapsbasert medisin. Overlegen 2020. ISSN 1503-2663.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Berge, Øystein; Lundberg, Silje Ask. Hvor ble det av plysjstolene? - Flere vil ta nattoget. Så hvorfor har man gjort så vanskelig og ubehagelig?. Dagsavisen 2020. ISSN 1503-2892.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Det tilpasningsdyktige mennesket. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette gjør kokain med kroppen. 2020.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Fauskevåg, Ole Martin; Nielsen, Erik Waage; Dietrichs, Erik Sveberg. Intramuscular uptake of tranexamic acid during haemorrhagic shock in a swine model. 21st European Congress of Trauma & Emergency Surgery 2020-04-26 - 2020-04-28 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Frontiers in Cardio Vascular Biomedicine 2020-04-23 - 2020-04-26 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Folk takler ekstreme påkjenninger forskjellig. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde fakta om nedkjølte hjerter. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. LVS-info 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Valget Ragnar angret på resten av livet. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekspert etter iFinnmark-artikkel: Dette må du gjøre hvis du blir utsatt for dopvoldtekt. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Søsken skrev bok om farfars krigshistorie. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ett år og en dag i nazistenes fangenskap. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Eriks farfar smuglet dagboknotater på dopapir i sokker og truse - nå gir barnebarna ut historien i bokform. Bladet Tromsø 2019.

 • Frost, Joachim; Bernard, Jean-Paul Anthony; Dietrichs, Erik Sveberg; Kjeldstadli, Kari Grandaunet; Riedel, Bettina; Skråstad, Ragnhild Bergene; Vevelstad, Merete; Helland, Arne. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0385.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Lørdagsuniversitetet - På livets grense. Lørdagsuniversitetet 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. bok&vinkveld 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Du puster for fort (podcast) #43 - Hypotermiforskeren - Gjest: Erik Sveberg Dietrichs. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. dupusterforfort.com (internett) 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brenhovd, Pål. Kartlegging av fritidsbåtulykker. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellsportfestivalen 2019-02-23 - 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ingen effekt av moderat nedkjøling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. PMMA. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Foredrag 2018-01-31 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. X2-festivalen 2018-04-19 - 2018-04-22 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellfilmfestivalen 2018-09-08 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Se stream av bokbad med forfatter og lege Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler vi forkjølelse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-02 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. IUPHAR Young Investigator Award, World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-05 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental Hypothermia - The Pharmacokinetics. AirMed World Congress 2018 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Tåleevne - Hva skjer i kroppen når vi stiger til nye høyder, dykker ned i dypet, kjemper oss gjennom bitende kulde eller brennende varme?. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. "Maratonens far" brukte 54 år på å fullføre OL-løpet. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Optical mapping of cardiac electrophysiology during experimental hypothermia. 6th International symposium on accidental hypothermia 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fem tips som gjør at du slipper å fryse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental hypothermia. Nordic first aid 2018-03-10 - 2018-03-11 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekko: Kulde - med Børge Ousland og Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde Hjerter. Arctic Frontiers - Pecha Kucha 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. tetrahydrocannabinol. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Sentralstimulerende midler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rusmidler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Nalokson. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kokain. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kodein. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypotermi. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hasj. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Cannabis. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schau, Kristopher. På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fylte Tromsø Museum – nå er han klar for Polarmuseet. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. De første på verdens høyeste fjell. Harvest : Mennesket & naturen 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Jeg skal vinne eller dø i forsøket - Historien om Francisco Lazaro. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Onsdagsgjest på Ekko: På livets grense - Hvordan menneskekroppen takler ekstrem natur. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen havets kulde?. Aftenposten Vitenskap 2017. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. One Doctor’s Fascination with the Human Body in Extreme Nature. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få trodde på John Capes’ mirakuløse flukt fra havdypet. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette er det mest ekstreme vi kan utsette oss for. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Derfor blir dykkersyke kalt «the bends». Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NRK Troms - Distriktssending, På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ukeslutt - På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler kroppen ekstreme påkjenninger. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Går høyt og lavt i ny bok. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Kondratiev, Timofei; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced differential effects on cardiac depolarisation and repolarisation in vivo. EHRA Europace Cardiostim 2017 and the 41st EWGCCE Meeting 2017-06-17 - 2017-06-21 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Electrophysiological properties of calcium-sensitiser levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The 13th congress of the European Assosciation for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 2017-06-24 - 2017-06-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Er kreftbehandling under graviditet skadelig for barnet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor hjelper ikke adrenalin kalde hjerter?. Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allen, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. The differential effects of hypothermia on cardiac conduction and excitability. 40th EWGCCE Meeting 2016-09-02 - 2016-09-04 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rovdyrangrep i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1236 - 1238.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0341.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Pharmacology of hypothermia. Clinical governance meeting 2016-03-03 - 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dysfunction. 2015 ISBN 978-82-7589-460-9.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor stopper hjertet når det blir for kaldt?. Aftenposten Vitenskap 2015. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Farer i isødet. Aftenposten Historie 2015. ISSN 1894-5775.

 • Sveberg Dietrichs, Erik. Behandling av hypotermiindusert hjertesvikt.. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0475.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Resuscitation drugs in accidental hypothermia. London Trauma Conference 2014-12-09 - 2014-12-11 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allan, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate hypothermia induces pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • McGlynn, Karen; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermic solutions cause reduced contractility in ventricular cardiomyocytes following rewarming. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Measurements of ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of isolated Langendorff perfused rabbit hearts. The 40th International Congress on Electrocardiology 2013-08-07 - 2013-08-10 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypothermia - Will my drugs work?. London Trauma Conference 2013-12-09 - 2013-12-12 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of langendorff perfused rabbit hearts. EHRA Europace 2013-06-23 - 2013-06-26 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Gaustad, Svein Erik; Kondratiev, T; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced dysfunction of the myocardial B1-adrenoceptor signal system. Accidental Hypothermia In The High North, The 3rd International Symposium On Accidental Hypothermia 2012-10-22 - 2012-10-23 2012.

 • Håheim, Brage; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Sieck, Gary C.. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The FASEB Journal 2011; Volum 25. ISSN 0892-6638.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratiev, T; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of the PDE3 inhibitor milrinone and calcium sensitizer levosimendan, during rewarming from severe hypothermia in vivo. Høstmøtet 2010-10-27 - 2010-10-29 2010.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of milrinone during rewarming from hypothermia in an intact animal model. 3rd International Hypothermia Symposium 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Noen velger alltid toget når de reiser i Europa. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Noen velger alltid toget når de reiser i Europa. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Erik (36) droppar fly: - Å reise med tog passar for vanlege folk. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie - Plassen. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Togferie, Ferievikarene med Tande-P. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Erik fra Nordstrand har reist med tog i nesten 60 land: Dette er hans beste tips. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få nattoget på skinner, Støre. VG : Verdens gang 2021. ISSN 0805-5203.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Til utlandet på skinner. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Har reist Europa rundt på togskinner. Nå gir han ut bok for å inspirere andre til å reise med tog. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fantastiske togferier i Europa. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra can potentially save the lives of people with severe hypothermia. Sciencenorway.no 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NTNU-forsker med på stort gjennombrudd: Vet hvorfor dykkersyke oppstår. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Undersøker om potensmiddel kan redde nedkjølte mennesker. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra virker både i hete og kalde situasjoner. 2021.

 • Selli, Anders Lund; Dietrichs, Erik Sveberg. Viagra kan potensielt redde livet til alvorlig nedkjølte. Forskning.no 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Strapazzon, Giacomo. Revised Swiss System for clinical staging of accidental hypothermia – At which core temperatures are patients at high risk of cardiac arrest?. Resuscitation 2021. ISSN 0300-9572.s doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.04.037.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Høydoseantipsykotika. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fenotiazinderivater. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ataraksika. 2021 (2021) ISBN 0000000000000.

 • Trane, Ingmar; Sager, Georg; Dietrichs, Erik Sveberg; Ravna, Aina Westrheim. Molecular modeling study of the testosterone metabolizing enzyme UDP-glucuronosyltransferase 2B17. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2021. ISSN 0968-0896.s doi: 10.1016/j.bmc.2021.116060.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Blir du mer sliten av å være ute når det er skikkelig kaldt − selv om du ikke gjør noe slitsomt?. 2021.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Brinchmann, Bendik Christian. Universitetene må rekruttere flere leger til basalmedisinske fag. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Barbiturater. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Malignt nevroleptikasyndrom. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. MAO-hemmere. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Paracetamol. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. LSD. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.

 • Brinchmann, Bendik Christian; Dietrichs, Erik Sveberg; Haavardsholm, Espen A.; Kalager, Mette. Leger som forsker er navet i kunnskapsbasert medisin. Overlegen 2020. ISSN 1503-2663.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Berge, Øystein; Lundberg, Silje Ask. Hvor ble det av plysjstolene? - Flere vil ta nattoget. Så hvorfor har man gjort så vanskelig og ubehagelig?. Dagsavisen 2020. ISSN 1503-2892.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Det tilpasningsdyktige mennesket. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette gjør kokain med kroppen. 2020.

 • Bakke, Håkon Kvåle; Fauskevåg, Ole Martin; Nielsen, Erik Waage; Dietrichs, Erik Sveberg. Intramuscular uptake of tranexamic acid during haemorrhagic shock in a swine model. 21st European Congress of Trauma & Emergency Surgery 2020-04-26 - 2020-04-28 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Myles, Rachel; Smith, Godfrey L. A novel ECG-biomarker for cardiac arrest during hypothermia. Frontiers in Cardio Vascular Biomedicine 2020-04-23 - 2020-04-26 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Folk takler ekstreme påkjenninger forskjellig. 2020.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde fakta om nedkjølte hjerter. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. LVS-info 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Valget Ragnar angret på resten av livet. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekspert etter iFinnmark-artikkel: Dette må du gjøre hvis du blir utsatt for dopvoldtekt. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Søsken skrev bok om farfars krigshistorie. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ett år og en dag i nazistenes fangenskap. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Eriks farfar smuglet dagboknotater på dopapir i sokker og truse - nå gir barnebarna ut historien i bokform. Bladet Tromsø 2019.

 • Frost, Joachim; Bernard, Jean-Paul Anthony; Dietrichs, Erik Sveberg; Kjeldstadli, Kari Grandaunet; Riedel, Bettina; Skråstad, Ragnhild Bergene; Vevelstad, Merete; Helland, Arne. Nye anbefalinger ved serumkonsentrasjonsmålinger av sentralstimulerende legemidler. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (13). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0385.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Lørdagsuniversitetet - På livets grense. Lørdagsuniversitetet 2019-09-14 - 2019-09-14 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. På livets grense - Hvordan kroppen takler ekstrem natur. bok&vinkveld 2019-05-29 - 2019-05-29 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Du puster for fort (podcast) #43 - Hypotermiforskeren - Gjest: Erik Sveberg Dietrichs. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Medisin for kalde hjerter. dupusterforfort.com (internett) 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Arnestad, Marianne; Mellem, Jan Thore; Brenhovd, Pål. Kartlegging av fritidsbåtulykker. 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellsportfestivalen 2019-02-23 - 2019.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ingen effekt av moderat nedkjøling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. PMMA. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Foredrag 2018-01-31 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. X2-festivalen 2018-04-19 - 2018-04-22 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen ekstrem natur?. Fjellfilmfestivalen 2018-09-08 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Se stream av bokbad med forfatter og lege Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler vi forkjølelse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-02 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Gap-junction uncoupling as a pharmacological strategy to prevent hypothermia-induced ventricular fibrillation. IUPHAR Young Investigator Award, World congress of basic and clinical pharmacology 2018-07-05 - 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental Hypothermia - The Pharmacokinetics. AirMed World Congress 2018 2018-06-12 - 2018-06-14 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Tåleevne - Hva skjer i kroppen når vi stiger til nye høyder, dykker ned i dypet, kjemper oss gjennom bitende kulde eller brennende varme?. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. "Maratonens far" brukte 54 år på å fullføre OL-løpet. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Optical mapping of cardiac electrophysiology during experimental hypothermia. 6th International symposium on accidental hypothermia 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fem tips som gjør at du slipper å fryse. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Accidental hypothermia. Nordic first aid 2018-03-10 - 2018-03-11 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ekko: Kulde - med Børge Ousland og Erik Sveberg Dietrichs. 2018.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kalde Hjerter. Arctic Frontiers - Pecha Kucha 2017-01-27 - 2017-01-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. tetrahydrocannabinol. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Sentralstimulerende midler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rusmidler. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Nalokson. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kokain. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Kodein. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypotermi. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hasj. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Cannabis. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Schau, Kristopher. På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Fylte Tromsø Museum – nå er han klar for Polarmuseet. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. De første på verdens høyeste fjell. Harvest : Mennesket & naturen 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Jeg skal vinne eller dø i forsøket - Historien om Francisco Lazaro. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Onsdagsgjest på Ekko: På livets grense - Hvordan menneskekroppen takler ekstrem natur. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvordan takler kroppen havets kulde?. Aftenposten Vitenskap 2017. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. One Doctor’s Fascination with the Human Body in Extreme Nature. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Få trodde på John Capes’ mirakuløse flukt fra havdypet. 2017.

 • Wæhler, Turid Austin; Dietrichs, Erik Sveberg. The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (18). ISSN 0029-2001.s 1 - 5.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0597.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Dette er det mest ekstreme vi kan utsette oss for. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Derfor blir dykkersyke kalt «the bends». Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. NRK Troms - Distriktssending, På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Ukeslutt - På livets grense. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Slik takler kroppen ekstreme påkjenninger. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Går høyt og lavt i ny bok. 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Kondratiev, Timofei; Smith, Godfrey L; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced differential effects on cardiac depolarisation and repolarisation in vivo. EHRA Europace Cardiostim 2017 and the 41st EWGCCE Meeting 2017-06-17 - 2017-06-21 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Håheim, Brage; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Electrophysiological properties of calcium-sensitiser levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The 13th congress of the European Assosciation for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) 2017-06-24 - 2017-06-27 2017.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Er kreftbehandling under graviditet skadelig for barnet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016. ISSN 0029-2001.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor hjelper ikke adrenalin kalde hjerter?. Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; McGlynn, Karen; Allen, Andrew; Connolly, Adam; Bishop, Martin; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. The differential effects of hypothermia on cardiac conduction and excitability. 40th EWGCCE Meeting 2016-09-02 - 2016-09-04 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Rovdyrangrep i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (14). ISSN 0029-2001.s 1236 - 1238.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0341.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Pharmacology of hypothermia. Clinical governance meeting 2016-03-03 - 2016.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel. Pharmacological approaches to management of hypothermia-induced cardiac dysfunction. 2015 ISBN 978-82-7589-460-9.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hvorfor stopper hjertet når det blir for kaldt?. Aftenposten Vitenskap 2015. ISSN 2464-3033.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Farer i isødet. Aftenposten Historie 2015. ISSN 1894-5775.

 • Sveberg Dietrichs, Erik. Behandling av hypotermiindusert hjertesvikt.. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0475.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Resuscitation drugs in accidental hypothermia. London Trauma Conference 2014-12-09 - 2014-12-11 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allan, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Moderate hypothermia induces pro-arrhythmic changes in cardiac electrophysiology. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • McGlynn, Karen; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Hypothermic solutions cause reduced contractility in ventricular cardiomyocytes following rewarming. Arctic Frontiers 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Measurements of ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of isolated Langendorff perfused rabbit hearts. The 40th International Congress on Electrocardiology 2013-08-07 - 2013-08-10 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg. Hypothermia - Will my drugs work?. London Trauma Conference 2013-12-09 - 2013-12-12 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Allen, Andrew; McGlynn, Karen; Burton, Francis; Tveita, Torkjel; Smith, Godfrey L. Ventricular activation and repolarisation during deep hypothermia and rewarming using panoramic optical mapping of langendorff perfused rabbit hearts. EHRA Europace 2013-06-23 - 2013-06-26 2013.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Gaustad, Svein Erik; Kondratiev, T; Sager, Georg; Tveita, Torkjel. Hypothermia-induced dysfunction of the myocardial B1-adrenoceptor signal system. Accidental Hypothermia In The High North, The 3rd International Symposium On Accidental Hypothermia 2012-10-22 - 2012-10-23 2012.

 • Håheim, Brage; Dietrichs, Erik Sveberg; Tveita, Torkjel; Sieck, Gary C.. Cardiovascular effects of levosimendan during rewarming from severe hypothermia in vivo. The FASEB Journal 2011; Volum 25. ISSN 0892-6638.

 • Dietrichs, Erik Sveberg; Kondratiev, T; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of the PDE3 inhibitor milrinone and calcium sensitizer levosimendan, during rewarming from severe hypothermia in vivo. Høstmøtet 2010-10-27 - 2010-10-29 2010.

 • Sveberg Dietrichs, Erik; Kondratiev, Timofei; Tveita, Torkjel. Cardiovascular effects of milrinone during rewarming from hypothermia in an intact animal model. 3rd International Hypothermia Symposium 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.

 • [Loading...]