Personkort bilde

Terje Bergli

Seniorrådgiver Result
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Utvikling og produksjon av video, web, teknologi og interaksjonsdesign i undervisning

  • Mittner, Lilli; Grønn, Tia; Bergli, Terje. Artful Dementia Film. (https://youtu.be/F868OGukSjE) 2021.

  • Mittner, Lilli; Bergli, Terje. Music and Gender in Balance Film. (https://www.youtube.com/watch?v=fNBwkiAvOGc) 2018.

  • Frank, Arthur W.; Lorem, Geir F; Bergli, Terje. A dialogue on Socio-narratology with professor Arthur W Frank. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/080622477dff4c48b5389e70d226a6cb1d?playFrom=53000 2015.

  • Janda, Laura Alexis; Natland, Yngvar; Andreassen, Helene N.; Bergli, Terje; Reynolds, Robert. TROLLing - why linguists need it. 2014.

  • Mittner, Lilli; Grønn, Tia; Bergli, Terje. Artful Dementia Film. (https://youtu.be/F868OGukSjE) 2021.

  • Mittner, Lilli; Bergli, Terje. Music and Gender in Balance Film. (https://www.youtube.com/watch?v=fNBwkiAvOGc) 2018.

  • Frank, Arthur W.; Lorem, Geir F; Bergli, Terje. A dialogue on Socio-narratology with professor Arthur W Frank. (Fulltekst: https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/080622477dff4c48b5389e70d226a6cb1d?playFrom=53000 2015.

  • Janda, Laura Alexis; Natland, Yngvar; Andreassen, Helene N.; Bergli, Terje; Reynolds, Robert. TROLLing - why linguists need it. 2014.

  • [Loading...]