Personkort bilde
Foto: idkort

Strømmesen, Åshild

Rådgiver Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jeg jobbe tett opp mot ledelsen av Det helsevitenskapelige fakultet.

Ansvarsområder:

Sekretariat for fakultetsstyret

Administrativ ressurs knyttet til valgstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet

Nettansvarlig for fakultetsledelsen.

Styresaker

Godkjenning i UBWOn

Generell saksbehandling

Informasjonsoppgaver

[Loading...]