Personkort bilde

Bensnes, Inger Anna

Rådgiver Institutt for klinisk odontologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Studieveileder for Bachelor i tannpleie
  • Studentopptak til Bachelor i tannpleie
  • Eksamen og eksamensadministrasjon
  • Saksbehandling av studentsaker
  • Generell saksbehandling og studieadministrative oppgaver
  • Internasjonalisering - avtaleportefølje, studentutveksling
  • Spesialistutdanninger                                                         

 

 

 

[Loading...]

Studieveileder for: