bilde-2.bmp
bilde-2.bmp
Institutt for klinisk odontologi inger.a.bensnes@uit.no 77649104 Tromsø TANN 4.062

Bensnes, Inger Anna


Arbeidstittel

Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Studieveileder for Bachelor i tannpleie
  • Studentopptak til Bachelor i tannpleie
  • Eksamen og eksamensadministrasjon
  • Generell saksbehandling og studieadministrative oppgaver
  • Administrasjon av spesialistutdanning for tannleger
  • Internasjonalisering - avtaleportefølje, studentutveksling                                                    

 

 

 

Arbeidsområder