Øystein Lund


Førsteamanuensis


 • Øystein Lund :
  Y-veien til bachelor i ingeniørfag - muligheter, dilemma og utfordringer : fra evaluering av prosjektet Y-veinord
  UNIPED 2015 ARKIV
 • Øystein Lund :
  Kompetanseutvikling innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste - om strategivalget
  2015
 • Øystein Lund :
  SEVU-PPT - Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?
  Psykologi i kommunen (PIK) 2015
 • Øystein Lund, Jarle Normann Sjøvoll :
  "Teachers forum". How teachers use and assess a a web-based guidance facility.
  2013
 • Øystein Lund, Jarle Normann Sjøvoll :
  Analyzing problem explication, and a model for developing categories for understanding the counselling process.
  2013
 • Tobias Rahm, Øystein Lund :
  Online counseling for teachers via internet forum. A comparative study between norwegian and german users.
  2013
 • Øystein Lund, Jarle Normann Sjøvoll :
  Knowledge building , personal support and problem solving. Web-based counseling in practice.
  2013
 • Øystein Lund :
  Observer or participant. A study of teacher`s use of web-based guidance
  2013
 • Øystein Lund :
  Oracle, Meeting Ground or a Learning Community? Teacher`s use and evaluation of the web-based guidance service "Teachers`Forum"
  2013
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Digitalt mediert støtte i lærerens profesjonsutøvelse
  Universitetsforlaget 2012
 • Øystein Lund :
  Læreren og andre samarbeidsetater. PPT og barnevernet
  Cappelen Damm AS 2012
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Personal and social support in practical problem solving
  2011 DATA
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Teachers' Forum" - How teachers use and assess a web-based guidance facility
  2011 DATA
 • Øystein Lund :
  Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? : samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum
  FoU i praksis 2011
 • Øystein Lund :
  "Nå har jeg virkelig bruk for gode råd" : lærerens spørsmål til et nettbasert veiledningsforum
  Psykologi i kommunen (PIK) 2011
 • Øystein Lund :
  "Lærerforum". Læreres bruk av og vurdering av et nettbasert veiledningstilbud
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 ARKIV
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Knowledge building, personal support and problem solving. Web-based counselling in practice
  2009
 • Øystein Lund :
  Nettbasert veiledning som supplement til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
  Skolepsykologi 2008
 • Øystein Lund :
  Nettbasert veiledning som aksjonsrettet samarbeidsstrategi mellom distriktsskoler i et sosiokulturelt perspektiv
  Nord universitet 2008
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll :
  Improving Practice on Demand in Schools
  2013
 • Anne Sofie Samuelsen, Øystein Lund :
  SEVU-PPT nett. En nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten https://doi.org/10.21400/RS5SMGz9
  2021
 • Øystein Lund :
  "Oi! Her har det virkelig skjedd noe!" Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0. Sluttrapport.
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Anne Mette Bjørgen, Øystein Lund :
  "Men det skjer ikke av seg sjøl likevel..." Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport 2017
  2017
 • Øystein Lund :
  Evalueringsrapport. Prosjektet Y-veinord.
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Anne Mette Bjørgen, Øystein Lund :
  «Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0
  2016 FULLTEKST
 • Øystein Lund, Trine Fossland, Jens Breivik :
  Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning
  2015
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Exchanging experiences via teacher's net-forum
  2012
 • Øystein Lund :
  Orakel, møteplass eller læringsfellesskap. Læreres bruk av, og tanker om det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  Personal and social support in practical problem solving
  2011 DATA
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  "Teachers' Forum - How teachers use and assess a web-based guidance facility
  2011
 • Øystein Lund :
  Oracle, meeting ground or learning community? Teachers? use and evaluation of the web- based guidance service ?Teachers? Forum?
  2010
 • Øystein Lund :
  Observer or participant? A study of teachers? use of web-based guidance
  2010
 • Bent-Cato Hustad, Trond Lekang, Øystein Lund :
  Spørreskjemametodikk og bruk av questback
  Nord universitet 2009
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll :
  Analyzing problem explication and a model for developing categories for understanding the counselling process
  2009
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll :
  A theoretical platform for a new model of net-based guidance
  2009
 • Øystein Lund :
  Observatør eller aktør. En studie av læreres bruk av nettbasert veiledning
  Nord universitet 2009
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll :
  Counselling via Teacher`s Web Forum. Reflection and Personal support in Practice
  2009
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  A theoretical platform for a new model of net-based guidance
  2009
 • Jarle Sjøvoll, Øystein Lund :
  A theoretical platform for a new model of net-based guidance
  2009
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll :
  Improving Practice on Demand in Schools
  2008
 • Øystein Lund, Jarle Sjøvoll, Kjell Skogen :
  Aksjonsrettet samarbeidsstrategi
  Nord universitet 2008
 • Øystein Lund :
  Nettbasert læring i spesialpedagogisk tjenesteyting. Hvilke faktorer bidrar til samhandling, refleksjon og læring i elektroniske konferanser?
  UiT Norges arktiske universitet 2005

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →