Dummy personkort bilde

Schjølberg, Ove Roy

Førstelektor II Handelshøgskolen ved UiT i Alta
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Schjølberg, Ove Roy. Erfaringsbasert undervisning i økonomisk-administrativ utdanning. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013; Volum 16 (5). ISSN 1500-0788.s 31 - 39.

  • Schjølberg, Ove; Stenheim, Tonny. IFRS 2 - aksjebasert avlønning og bruk av verdsettingsmodeller. (Fulltekst: http://www.magma.no/ifrs-2-aksjebasert-avlonning-og-bruk-av-verdsettingsmodeller Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011; Volum 14 (8). ISSN 1500-0788.s 29 - 38.

  • Schjølberg, Ove. Forskningsbasert undervisning i bedriftsøkonomi. (Omtale: http://www.idunn.no/ts/beta/2010/02/art05) Beta 2010; Volum 24 (2). ISSN 0801-3322.s 153 - 165.

  • Stenheim, Tonny; Schjølberg, Ove. Dekomponering av varige driftsmidler - en mulig løsning på klassiske regnskapsproblemer. Praktisk økonomi & finans 2009; Volum 25 (1). ISSN 1501-0074.s 3 - 10.

  • Schjølberg, Ove. Finansteori anvendt i praksis: noen grunnleggende problemer illustrert av kapitalverdimodellen. (Omtale: http://www.sivil.no/magma/2009/08/0110.html) Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009; Volum 12 (8). ISSN 1500-0788.s 55 - 62.

  • [Loading...]