Personkort bilde

Pettersen, Ørjan Dypvik

Faggruppeleder - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern Ledelse og stab ved ITA
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Ledelse av faggruppen med personal- og budsjettansvar.
  • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av faggruppens arbeidsområder.
  • Fakultetsansvarlig IKT til Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

[Loading...]