Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida


Organisasjonen til Universitetet i Tromsø

1. januar 2009 ble Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø fusjonert. Fra 1. august 2009 har UiT en ny fakultetsstruktur med seks fakulteter.

Ansvarlig for siden: Asbjørn Ivar Bartnes
Sist endret: 01.08.2013


Del på Facebook

Organisasjonskart:


Organisasjonskart (Bredde: 560px)

Organisasjonskart for UiT
Norsk pdf-dokument (Engelsk og samisk kommer)