Bilde av Hansen, Monica Kristin
Bilde av Hansen, Monica Kristin
Norges arktiske universitetsmuseum monica.hansen@uit.no +4777645098 Tromsø TMU A 220

Monica Kristin Hansen


Leder av Faggruppe for arkiv, dokumentasjon og samlinger (arkeologi og kulturhistorie)

Stillingsbeskrivelse

Som faggruppeleder har jeg det fagadministrative ansvaret for forvaltning og utvikling av museets arkeologiske og kulturhistoriske samlinger, inkludert dokumentasjon og infrastruktur knyttet til disse. 

I tillegg til at jeg er faggruppeleder, er jeg også samlingsforvalter for de arkeologiske samlingene og ansvarlig for vårt topografisk arkiv. 

Prosjekter jeg er involvert i: 

 • UniMus:kultur - utvikling og drift av nasjonal samlingsinfrastruktur for universitetsmuseenes kulturhistoriske samlinger
 • DigiJoik - prosjekt under Kulturrådets program: Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid

Aktive verv:

 • Institusjonsrepresentant i samarbeidsorganet for universitetsmuseenes nasjonale IT-samarbeid,  UniMus:kultur
 • Medlem av Instituttrådet, Norges arktiske universitetsmuseum
 • Plasstillitsvalgt for Norsk tjenestemannslag (NTL)

 • Monica Kristin Hansen :
  Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany)
  2006 FULLTEKST
 • Monica Kristin Hansen :
  Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr
  2006
 • Monica Kristin Hansen :
  Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark
  2004
 • Monica Kristin Hansen :
  Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark
  2004
 • Aud Ahlquist, Monica Kristin Hansen, Roger Jørgensen :
  Spannforma leirkar
  Temporær utstilling 2004
 • Monica Kristin Hansen, Kristine Orestad Sørgaard :
  Estetikk i steinalder
  Temporær utstilling 2003

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →