Personkort bilde

Monica Kristin Hansen

Senioringeniør/ ansvarlig for arkiv og digital dokumentasjonsforvaltning Norges arktiske universitetsmuseum
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Monica Kristin Hansen er senioringeniør ved Norges arktiske universitetsmuseum, og har ansvar for arkivaliesamlinger, samlingsdatabaser og digital dokumentasjonsforvaltning.

Arbeider særskilt med arkivplan, strategier for digital dokumentasjonsforvaltning og utvikling av digital samlingsinfrastruktur. 

Tar i mot henvendelser om kulturhistoriske arkiv. Er systemadministrator for MUSIT-databasene, og gir ansatte opplæring og brukerstøtte. Er systemadministrator i microdata.no for ansatte og studenter ved UMAK. Er superbruker i ePhorte for UM, og gir veiledning i rutiner for arkivering i universitetets saksarkiv.

Har faglig bakgrunn fra arkeologi, sosialantropologi, forvaltningsrett og arkiv. Har tidligere jobbet med samlingsforvaltning for kulturhistoriske samlinger ved Tromsø Museum-Universitetsmuseet, og som arkivar i UiTs sentraladministrasjon med arkivansvar for Det helsevitenskapelige fakultet.

Er representant i instituttrådet ved Norges arktiske universitetsmuseum (UM), leder av arkivutvalget ved UM, og leder av MUSITs koordineringsgruppe. 

 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/467 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.

 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/467 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.

 • [Loading...]