Dummy personkort bilde

Mikel Moriana Armendariz

Førstekonsulent Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Arbeid med søknad til ekstern og intern finansiering

Ph.d: opptak, framgang, avhandling og disputas

  • Gonzalez, Victoria; Moriana Armendariz, Mikel; Hagen, Snorre; Lindgård, Bente; Reiersen, Rigmor; Bråthen, Kari Anne. High resistance to climatic variability in a dominant tundra shrub species. PeerJ 2019; Volum 7. ISSN 2167-8359.s doi: 10.7717/peerj.6967.

  • [Loading...]