#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk lise-mari.lauritzen@uit.no +4777644712 45424820 Tromsø ILP 3.002

Lise-Mari Lauritzen


Stipendiat i norskdidaktikk


 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. "I'm just so scared of how I'm affecting the students." Challenges and possibilities of introducing public health and life mastery in the norwegian language arts. Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/ADNO.7848.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget. (fulltekst) Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7848.
 • Lauritzen, Lise-Mari. Bridging Disciplines: On Teaching Empathy Through Fiction. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 127 - 140.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116960.
 • Lauritzen, Lise-Mari. En affektiv vending i norskfagets litteraturundervisning. Et grunnlag for folkehelse og livsmestring. Det Norske Samlaget 2019; Volum . (.) ISBN 9788252199277. ISSN 0078-1266.s 185 - 200.
 • Nesby, Linda; Lauritzen, Lise-Mari. Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole. Norsklæreren 2016; Volum 4. ISSN 0332-7264.
 • Pedersen, Lasse Østnes; Sollid, Hilde; Lauritzen, Lise-Mari. Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet. 2019.
 • Lauritzen, Lise-Mari; Nesby, Linda Hamrin. Psykisk helse i skolen. Pro Ted Senter for fremragende lærerutdanning 2018.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Forskningsinteresser

  • Folkehelse og livsmestring 
  • Litteratur og medisin
  • Norskdidaktikk