Personkort bilde

Lysvik, Leif

Førstelektor Institutt for vernepleie
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Sagen, Line; Lysvik, Leif; Martinussen, Inger; Gjærum, Rikke Gürgens. Snoezelen - å sanse en verden. Spesialpedagogikk 2014; Volum 79 (2). ISSN 0332-8457.s 27 - 41.

 • Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.; Thomsen, Terje. Struggle for self-determination among service users in Norway. Learning Disability Practice journal 2014; Volum 17 (10). ISSN 1465-8712.s 31 - 34.s doi: 10.7748/ldp.17.10.31.e1599.

 • Johnsen, Bjørn Eirik; Kassah, Kwesi Alexander; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård: on the experiences of the former inmates of a large institution for people with learning difficulties in northern Norway. Disability & Society 2013. ISSN 0968-7599.s doi: 10.1080/09687599.2012.758035.

 • Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.. Elämää Trastad Gårdissa : entisten kehitysvammaisten potilaiden kokemuksia Pohjois-Norjassa. Gaudeamus 2010 (68) ISBN 9789515707734. ISSN 1795-8598.s 162 - 179.

 • Lysvik, Leif. Bestemmelse og medbestemmelse. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 100 - 115.

 • Lysvik, Leif. Metodiske utfordringer ved intervju av utviklingshemmede : eksemplifisert gjennom en narrativ studie fra intervjuer med utviklingshemmede. 2007 (17). ISSN 1399-4786.s 135 - 142.

 • Lysvik, Leif. Et essay om arv og ambivalens. SOR rapport 2005; Volum 51 (2). ISSN 1500-8657.s 11 - 20.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif. Hvordan har hverdagslivet vært for mennesker med utviklingshemming fra 1950-tallet og fram til i dag?. 2005 (14). ISSN 1399-4786.s 57 - 68.

 • Lysvik, Leif. Hva kreves av framtidens vernepleiere? Tjenestemottakers erfaring og refleksjon.. (Fulltekst: https://vernepleier.no/wp-content/uploads/2019/11/Vernepleiere.pdf 2019 ISBN 978-82-90858-16-7.

 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

 • Lysvik, Leif. Different perspectives on disability in general and especially on developmental disabilities. master studens in Social Work 2019-10-28 - 2019-10-28 2019.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif. Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.. Le nuove frontiere delle disabilita intellettive e disturbi del neurosviluppo 2018-11-28 - 2018-11-30 2018.

 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen; Jensen, Kristin Dalsbø. Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder. FO-dagene 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.

 • Melbøe, Line; Odland, Anne Myklebust; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan; Jensen, Kristin Dalsbø. Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.. 2018.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif. Self-determination in a public organized life - lesion learned. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2017-07-20 - 2017-07-21 2017.

 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.

 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Jensen, Kristin Dalsbø; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning 2017-10-16 - 2017-10-16 2017.

 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/personer-utviklingshemming-har Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik. I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2013-08-08 - 2013.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.. From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics. NDCPD: US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård. Applying Disabilities Studies 2007-02-07 - 2007-02-07 2007.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215009223.s 141 - 142.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Strategies for de- institutionalization. World Confernce 2006-11-07 - 2006-11-10 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities. Disability studies: Research and Learning 2006-09-18 - 2006-09-20 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Intervju med utviklingshemmede. Medisinhistorisk museumsnettverk 2006-06-22 - 2006-06-23 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities. NNDR 8th. research conference 2005-04-14 - 2005-04-16 2005.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Hur har vardagslivet varit før menniskor med utveclingsstørning från 1950- talet fram till i dag?. Vâgen till medborgerliga rättigheter 2004-09-24 - 2004-09-26 2004.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Å komme og bo på Trastad. 2004.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. 3 korte filmer om Trastad Gård. 2004.

 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

 • Lysvik, Leif. Different perspectives on disability in general and especially on developmental disabilities. master studens in Social Work 2019-10-28 - 2019-10-28 2019.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif. Current politics and challenges in the field of working with people with learning disability in Norway.. Le nuove frontiere delle disabilita intellettive e disturbi del neurosviluppo 2018-11-28 - 2018-11-30 2018.

 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen; Jensen, Kristin Dalsbø. Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder. FO-dagene 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.

 • Melbøe, Line; Odland, Anne Myklebust; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan; Jensen, Kristin Dalsbø. Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.. 2018.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif. Self-determination in a public organized life - lesion learned. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2017-07-20 - 2017-07-21 2017.

 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.

 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Jensen, Kristin Dalsbø; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning 2017-10-16 - 2017-10-16 2017.

 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/personer-utviklingshemming-har Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik. I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD) 2013-08-08 - 2013.

 • Gjærum, Rikke Gürgens; Ramsdal, Gro Hilde; Solbjørg, Henny K.; Koppen, Kirsti; Rustad, Marit; Lysvik, Leif S.. Livskvalitet: å åpne opp for inntrykk for å muliggjøre uttrykk. Spesialpedagogikk 2011; Volum 76 (8). ISSN 0332-8457.s 34 - 36.

 • Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.. From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics. NDCPD: US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities 2011-10-03 - 2011-10-06 2011.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Life at Trastad Gård. Applying Disabilities Studies 2007-02-07 - 2007-02-07 2007.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Kjell- litt om livet som pasient på Trastad Gård. Universitetsforlaget 2007 ISBN 9788215009223.s 141 - 142.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Strategies for de- institutionalization. World Confernce 2006-11-07 - 2006-11-10 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories, from living inside a large institution for People With Learning disabilities. Disability studies: Research and Learning 2006-09-18 - 2006-09-20 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Intervju med utviklingshemmede. Medisinhistorisk museumsnettverk 2006-06-22 - 2006-06-23 2006.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. The personal stories of some of those who lived in a large North Norwegian institution for People With Learning disabilities. NNDR 8th. research conference 2005-04-14 - 2005-04-16 2005.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Hur har vardagslivet varit før menniskor med utveclingsstørning från 1950- talet fram till i dag?. Vâgen till medborgerliga rättigheter 2004-09-24 - 2004-09-26 2004.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. Å komme og bo på Trastad. 2004.

 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Lysvik, Leif S.. 3 korte filmer om Trastad Gård. 2004.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe