Bilde av Rønhovde, Kristin
Bilde av Rønhovde, Kristin
Enhet for administrative tjenester IVT kristin.ronhovde@uit.no +4776966244 Her finner du meg

Kristin Rønhovde


Økonomirådgiver

Stillingsbeskrivelse

Økonomirådgiver - Eksternfinansiering og prosjektøkonomi

  • Budsjett- og regnskapsoppfølging prosjekter
  • Søknadsstøtte

Medlem av IVTs forskningsstøtteteam (BOA-teamet) - kontakt: research@ivt.uit.no

Forskningsstøtteteamet er en administrativ ressurs som hjelper dekanatet i å koordinere informasjons- og driftsstøtten til fagmiljøer og forskningsgrupper. Teamet utgjør ledelsens kontaktpunkt mot vitenskapelig ansatte ved fakultetet og UiT for øvrig. Teamet samarbeider tett med prodekan for forskning og programleder for ph.d.-studiet.

Forskning ved IVT - Bli med i Teamet o365-Research@IVT 

 
Medlem i prosjekt