#
#
Stab IVT-fak kristin.ronhovde@uit.no +4776966244 Narvik E2026

Kristin Rønhovde


Økonomirådgiver

Stillingsbeskrivelse

Økonomirådgiver - Eksternfinansiering og prosjektøkonomi

  • Budsjett- og regnskapsoppfølging prosjekter
  • Søknadsstøtte

Medlem av IVTs forskningsstøtteteam (BOA-teamet) - kontakt: research@ivt.uit.no

 

E2026