Koen van Greevenbroek


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Eg har ein 4-års stipendiatstilling (2020-2024) som fører til ein doktorgrad i informatikk. Forskinga mi er i energisystemmodellering (sjå forsking og undervisings-fanen) med eit fokus på matematisk optimering. Ein fjerdedel av stillinga består av pliktarbeid (undervising mm).


 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Hannah C. Bloomfield :
  Using power system modelling outputs to identify weather-induced extreme events in highly renewable systems
  Environmental Research Letters 2024 ARKIV / DOI
 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Fred Espen Benth, Marianne Zeyringer :
  Intersecting near-optimal spaces: European power systems with more resilience to weather variability
  Energy Economics 2023 ARKIV / DOI
 • Desen Kirli, Johannes Hampp, Koen van Greevenbroek, Rebecca Grant, Matin Mahmood, Maximilian Parzen m.fl.:
  PyPSA meets Africa: Developing an open source electricity network model of the African continent
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2021 ARKIV / DOI
 • Koen van Greevenbroek, Jonathan Jedwab :
  A new structure for difference matrices over abelian p-groups
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2019 DOI
 • Isabelle Viole, Koen van Greevenbroek, Claudia Siew Wan Cheng :
  Can Norway save the European Union's hydrogen ambition for 2030?
  2024
 • Koen van Greevenbroek :
  Design flexibility in energy systems planning: near-optimal feasible spaces
  2023
 • Koen van Greevenbroek, Marianne Zeyringer, Josef Noll, Aleksander Grochowicz, Oskar Vågerö :
  Kjernekraft er ikkje naudsynt for Noreg. Det vil heller ikkje lønna seg.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 07. juni 2023 FULLTEKST
 • Koen van Greevenbroek :
  Enabling agency: trade-offs between regional and European design flexibility in renewable energy systems
  2023
 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Hannah C. Bloomfield :
  Identifying weather stress events from power system optimisation outputs
  2023
 • Koen van Greevenbroek :
  Does Norway need wind power?
  2023
 • Koen van Greevenbroek, Aleksander Grochowicz, Marianne Zeyringer, Josef Noll, Oskar Vågerö :
  Vi treng uavhengig forsking, ikkje drøymetenking om kjernekraft
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 26. juni 2023 FULLTEKST
 • Koen van Greevenbroek :
  Matte møter miljø: modellering av vindkraft i Noreg
  2023
 • Koen van Greevenbroek :
  Treng Noreg vindkraft?
  2023
 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Fred Espen Benth, Marianne Zeyringer :
  Intersecting Near-Optimal Spaces for Policy Information
  2023
 • Koen van Greevenbroek, Aleksander Grochowicz, Hannah C. Bloomfield :
  Identifying Weather Stress Events from Power System Optimisation Outputs
  2023
 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Fred Espen Benth, Marianne Zeyringer :
  Intersecting near-optimal spaces for robust energy systems
  2022
 • Koen van Greevenbroek, Aleksander Grochowicz :
  Effect of different weather years on policymakers’ decision space
  2022
 • Koen van Greevenbroek :
  Intersecting near-optimal feasible spaces: robust energy system designs over multiple decades of weather data
  2022
 • Koen van Greevenbroek, Chiara Bordin, Sambeet Mishra :
  Flexible time aggregation for energy systems modelling
  Energy Informatics 2021 ARKIV / DOI
 • Koen van Greevenbroek, Lars-Stephan Klein :
  Opportunities for thermal energy storage in Longyearbyen
  Universitetssenteret på Svalbard 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Koen van Greevenbroek :
  Averaging curves under the dynamic time warping distance
  2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Nøkkelord: energisystemmodellering, planlegging av energiinfrastruktur, det grøne skiftet, fornybare energisystem, Europeisk integrasjon, matematisk modellering og optimalisering, moglegheitsrom og nær-optimale løysingar, effekt av klima og vær på fornybare energisystem.

  Forskinga mi handlar om å kartleggja korleis energisystemet vårt kan kome til å sjå mot 2050, når Europa skal nå netto null utslepp. Kva er mogleg å få til innanfor det som er teknisk haldbart og ikkje for dyrt? Til dette tek eg i bruk store matematiske optimaliseringsmodellar og tøyar dei for å få eit best mogleg bilete av løysingsrommet.

  Det visar seg at det er mange veier fram mot målet, og der tradisjonell forsking har fokusert på kostnadsoptimale løysingar som kan gje eit snevert blikk, visar leitinga etter nær-optimale løysingar at me har svart mange val og moglegheitar. Enkelte teknologiar slik som vindkraft på land og vindkraft til havs kan byttast ut mot kvarande i stor grad, og det finnes mange kjelder til fleksibilitet (nettkapasitet, lagring, topp-produksjon) som kan få eit fornybar-basert system til å gå rundt.

  Eit spesifikt forskingsområde eg jobbar med er korleis me kan klimaendringar og variasjon i vind og vær best mogleg inn i betraktning når me planleggjar energisystemet mot 2050, og kva planar er most robuste mot varierande vær. (Sjå doi.org/jcgm)

  Eit anna prosjekt handlar om regional interesser, og korleis infrastrukturbeslutningane i ein region kan påverke resten av kontinentet. Korleis vil til dømes (mangel på) investeringar i ulike fornybare kraftkjelder på kontinentet påverka Nordens agenda og moglegheitsrom?

  Eg vektlegger open forsking (med open data, open kode og opne forskingsresultat) i arbeidet mitt; det bidreg til betre samarbeid og meir pålitelege konklusjonar. Sjå også Github-profilen min (github.com/koen-vg)

  Undervisning

  • Vår 2021: gruppelærar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.
  • Haust 2021: gruppelærar i INF-3210 - Green Computing.
  • Vår 2022: gruppelærar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.
  • Vår 2023: utvikling av emnematerial samt forelesingar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.

  CV

  • 2020 - 2024: Doktorgrad i energiinformatikk, UiT Norges arktiske universitet
  • 2018 - 2020: Mastergrad i matematikk, Universität Bonn, Tyskland
  • 2014 - 2017: Bachelorgrad i matematikk, Simon Fraser University, Canada