No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kjersti.wage@uit.no Tromsø

Wæge, Kjersti


Førsteamanuensis


 • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne. Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs. Scandinavian Journal of Educational Research 2022. ISSN 0031-3831.s doi: 10.1080/00313831.2022.2042730.
 • Nergård, Beate; Wæge, Kjersti. Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool. (fulltekst) Nordisk matematikkdidaktikk 2021; Volum 26 (2). ISSN 1104-2176.s 47 - 66.
 • Wæge, Kjersti; Fauskanger, Janne. Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices. Journal of Mathematics Teacher Education 2020. ISSN 1386-4416.s doi: 10.1007/s10857-020-09474-0.
 • Wæge, Kjersti. Samtaler i matematikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2452-4.s 19 - 37.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 3265 - 3272.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED 2018; Volum 41 (4). ISSN 1500-4538.s 401 - 411.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Valenta, Anita; Wæge, Kjersti. Rehearsals in work with in-service mathematics teachers. European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7.s 3881 - 3888.
 • Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. Teachers’ learning in school-based development. Educational Research 2016; Volum 58 (1). ISSN 0013-1881.s 24 - 38.s doi: 10.1080/00131881.2015.1117350.
 • Kazemi, Elham; Wæge, Kjersti. Learning to teach within practice-based methods course. Mathematics Teacher Education and Development 2015; Volum 17 (2). ISSN 1442-3901.s 125 - 145.
 • Wæge, Kjersti; Pantziara, Marilena. Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9.s 1439 - 1448.
 • Wæge, Kjersti; Haugaløkken, Ove Kr.. Research-based and hands-on practical teacher education: an attempt to combine the two. Journal of Education for Teaching 2013; Volum 39 (2). ISSN 0260-7476.s 235 - 249.s doi: 10.1080/02607476.2013.765195.
 • Wæge, Kjersti. Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0054-5.s 173 - 186.
 • Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina. Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. European Society for Research in Mathematics Education 2013 ISBN 978-975-429-315-9.s 1272 - 1278.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; van Bommel, Jorryt; Wæge, Kjersti. Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9.s 103 - 121.
 • Wæge, Kjersti. Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9.s 649 - 659.
 • Wæge, Kjersti. A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. 2010 ISBN 978-88-904930-0-3.s 205 - 213.
 • Wæge, Kjersti. Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. Institut National de Recherche Pedagogique 2010 ISBN 978-2-7342-1190-7.s 84 - 93.
 • Wæge, Kjersti. Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway. Information Age Publishing 2010; Volum 1 (-) ISBN 978-1-61735-099-3. ISSN 1551-3440.s 239 - 258.
 • Wæge, Kjersti. Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. Sense Publishers 2009 ISBN 978-90-8790-781-5.s 65 - 72.
 • Rossing, Nils Kristian; Wæge, Kjersti. Strikkhopp med Barbie. Caspar Forlag 2005 ISBN 82-90898-36-3.s 122 - 128.
 • Wæge, Kjersti; Nosrati, Mona. Motivasjon i matematikk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02619-0.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232103096.
 • Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola; Wæge, Kjersti. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9.s 179 - 206.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. (data) Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7.s 341 - 352.
 • Wæge, Kjersti; Jensen, Anne-Mair. Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. 2010 ISBN 978-82-997163-6-9.
 • Opheim, Linda Gurvin; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Goodchild, Simon; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti. Professional development for mathematics teacher educators. 12th Conference for European Research in Mathematics Education 2022-01-02 - 2022-01-06 2022.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Wæge, Kjersti; Bjuland, Raymond. Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching. 14th international congress on matheamtics education 2021-07-11 - 2021-07-18 2021.
 • Sánchez Aguilar, Mario; Kuzle, Ana; Wæge, Kjersti; Misfeldt, Morten. Introduction to the papers of TWG23: Implementation of research findings in mathematics education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8.s 4355 - 4362.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking. Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk 2019-09-17 - 2019-09-17 2019.
 • Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti. Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals. CERME 2019-01-06 - 2019-01-10 2019.
 • Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. 2015.
 • Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt. Fem forsk­nings­funn som skole­po­li­ti­kerne bør kjenne til. (fulltekst) 2015.
 • Falch, Torberg; Irgens, Eirik Johannes; Frostad, Per; Wæge, Kjersti; Moser, Edvard Ingjald; Moser, May-Britt. Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til. (fulltekst) 2015.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.
 • Engvik, Gunnar; Dahl, Thomas; Fjørtoft, Henning; Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Akademika forlag 2013 ISBN 9788232102891.
 • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti. Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. 2012.
 • Wæge, Kjersti. Å regne i all fag - god undervisning og læring. Novemberkonferansen 2012-09-28 - 2012-09-29 2012.
 • Pantziara, Marilena; Di Martino, Pietro; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. CERME7 Working Group 8: Affect and mathematical thinking. Research in Mathematics Education 2012; Volum 14 (2). ISSN 1479-4802.s 199 - 200.s doi: 10.1080/14794802.2012.694289.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders. God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere 2012-09-24 - 2012-09-27 2012.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders. God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. (fulltekst) 2012.
 • Haugaløkken, Ove Kr.; Wæge, Kjersti; Strømme, Alex; Sletbakk, Marianne; Gravås Ingimundarson, Karin. PIL-prosjektet ved NTNU. Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen. 2011.
 • Wæge, Kjersti; Monsen, Renate; Sandmark, Linda Ytterdahl. Sammenhenger mellom elevers forstillinger om forståelse i matematikk og undervisningen de erfarer. 2010.
 • Wæge, Kjersti. PIL-prosjektet ved PLU, NTNU. Landskonferansen for studie- og praksisleiarar i lærarutdanningane 2010 2010-05-04 - 2010-05-05 2010.
 • Strømme, Alex; Haugaløkken, Ove Kr.; Wæge, Kjersti; Sjølie, Ela. Praksisbasert lærerutdanning - sementering eller fundamentering. Når utdanning møter yrke 2010-01-25 - 2010-01-25 2010.
 • Wæge, Kjersti. Hvordan kan undervisningen påvirke elevenes motivasjon i matematikk?. Realfagkonferansen 2010 2010-04-12 - 2010-04-12 2010.
 • Wæge, Kjersti. Hvordan påvirker matematikkundervisningen elevenes motivasjon?. Novemberkonferansen 2010-12-01 - 2010-12-02 2010.
 • Hannula, Markku S.; Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Schloeglmann, Wolfgang. Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. Institut National de Recherche Pedagogique 2010 ISBN 978-2-7342-1190-7.s 28 - 33.
 • Wæge, Kjersti. A STUDENT’S MOTIVATION IN MATHEMATICS WHEN SHE EXPERIENCES AN INQUIRY BASED MATHEMATICS TEACHING APPROACH. MAVI 15 – The Fifteenth MAVI conference 2009-09-08 - 2009-09-11 2009.
 • Wæge, Kjersti. Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Lokallagsseminar for LAMIS 2009-02-06 - 2009-02-08 2009.
 • Wæge, Kjersti. Forskningsresultater om elevenes motivasjon for å lære matematikk. MUN samling 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Wæge, Kjersti. Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. CERME 6, Sixth Congress of the European Society for research in Mathematics Education 2009-01-28 - 2009-02-01 2009.
 • Wæge, Kjersti; Rossing, Nils Kristian. Strikkhopp med Barbie. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2007 (4). ISSN 0802-8192.s 19 - 25.
 • Gjøvik, Øistein; Hansen, Torkel Haugan; Stedøy, Ingvill Merete; Wedege-Mathiassen, Tine; Wæge, Kjersti. Kjønnsperspektiv og matematikk. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2005 (3). ISSN 0802-8192.s 69 - 74.
 • Se alle arbeider i CRIStin →