No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk kjersti.wage@uit.no Tromsø

Wæge, Kjersti


Førsteamanuensis


 • Reidar Mosvold, Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Teacher time out as a site for studying mathematical knowledge for teaching
  Journal of Mathematical Behavior 01. februar 2023 DOI
 • Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs
  Scandinavian Journal of Educational Research 25. februar 2022 ARKIV / DOI
 • Reidar Mosvold, Kjersti Wæge :
  Entailments of questions and questioning practices in ambitious mathematics teaching
  European Society for Research in Mathematics Education 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Beate Nergård, Kjersti Wæge :
  Effective mathematical communication in play-based activities: a case study of a Norwegian preschool
  Nordisk matematikkdidaktikk 2021 FULLTEKST
 • Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices
  Journal of Mathematics Teacher Education 2020 ARKIV / DOI
 • Kjersti Wæge :
  Samtaler i matematikk
  Fagbokforlaget 2019
 • Janne Fauskanger, Kjersti Wæge :
  Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-outs in rehearsals
  European Society for Research in Mathematics Education 2019
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Kjersti Wæge :
  Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.
  UNIPED 2018 ARKIV / DOI
 • Anita Valenta, Kjersti Wæge :
  Rehearsals in work with in-service mathematics teachers
  European Society for Research in Mathematics Education 2017 ARKIV
 • May Britt Postholm, Kjersti Wæge :
  Teachers’ learning in school-based development
  Educational Research 30. november 2015 DOI
 • Elham Kazemi, Kjersti Wæge :
  Learning to teach within practice-based methods course
  Mathematics Teacher Education and Development 2015
 • Kjersti Wæge :
  Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk
  Akademika forlag 2013
 • Marilena Pantziara, Kjersti Wæge, Pietro Di Martino, Bettina Rösken-Winter :
  Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking
  European Society for Research in Mathematics Education 2013
 • Kjersti Wæge, Marilena Pantziara :
  Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom
  European Society for Research in Mathematics Education 2013
 • Kjersti Wæge, Ove Kr. Haugaløkken :
  Research-based and hands-on practical teacher education: an attempt to combine the two
  Journal of Education for Teaching 25. februar 2013 DOI
 • Uffe Thomas Jankvist, Andreas Ryve, Jorryt van Bommel, Kjersti Wæge :
  Future challenges of mathematics education research in the Nordic region - young researchers' perspective
  University of Iceland Press 2012
 • Kjersti Wæge :
  Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice?
  University of Iceland Press 2012
 • Kjersti Wæge :
  Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals
  Institut National de Recherche Pedagogique 2010
 • Kjersti Wæge :
  Pupils' motivation for learning mathematics. Research in Norway
  Information Age Publishing 2010
 • Kjersti Wæge :
  A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach
  2010
 • Kjersti Wæge, Mona Nosrati :
  Motivasjon i matematikk
  Universitetsforlaget 2018
 • May Britt Postholm, Thomas Dahl, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Eirik Johannes Irgens, Lise Vikan Sandvik m.fl.:
  En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling
  Akademika forlag 2013
 • Gudny Helga Gunnarsdottir, Freyja Hreinsdottir, Guðbjörg Pálsdóttir, Markku Hannula, Minna Hannula-Sormunen, Eva Jablonka m.fl.:
  Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education
  University of Iceland Press 2012
 • Torlaug Løkensgard Hoel, Tale M. Guldal, Carl Fredrik Dons, Sturla Sagberg, Trond Solhaug, Kjersti Wæge :
  FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning
  Tapir Akademisk Forlag 2011 DATA
 • Kjersti Wæge, Anne-Mair Jensen :
  Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse
  2010
 • Reidar Mosvold, Kjersti Wæge :
  Entailments of questions and questioning practices in ambitious mathematics teaching
  2022
 • Linda Gurvin Opheim, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Simon Goodchild, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge :
  Professional development for mathematics teacher educators
  2022
 • Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge :
  Tidlig innsats i matematikk: Å lære, forstå og finne mening i matematikk
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge, Raymond Bjuland :
  Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching
  2021
 • Janne Fauskanger, Kjersti Wæge :
  Å lære ambisiøse undervisningspraksiser i matematikk i sykluser med utprøving og utforsking
  2019
 • Mario Sánchez Aguilar, Ana Kuzle, Kjersti Wæge, Morten Misfeldt :
  Introduction to the papers of TWG23: Implementation of research findings in mathematics education
  European Society for Research in Mathematics Education 2019
 • Janne Fauskanger, Kjersti Wæge :
  Learning to represent students’ mathematical ideas through teacher time-out in rehearsals
  2019
 • Mona Nosrati, Kjersti Wæge :
  Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk
  2015
 • Torberg Falch, Eirik Johannes Irgens, Per Frostad, Kjersti Wæge, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser :
  Fem forsk­nings­funn som skole­po­li­ti­kerne bør kjenne til
  26. august 2015 FULLTEKST
 • Torberg Falch, Eirik Johannes Irgens, Per Frostad, Kjersti Wæge, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser :
  Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til
  26. august 2015 FULLTEKST
 • Gunnar Engvik, Thomas Dahl, Henning Fjørtoft, May Britt Postholm, Kjersti Wæge :
  Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser
  Akademika forlag 2013
 • May Britt Postholm, Gunnar Engvik, Henning Fjørtoft, Lise Vikan Sandvik, Kjersti Wæge, Eirik J. Irgens m.fl.:
  En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013
  2013
 • Anders Sanne, Ole Kristian Bergem, Lene Grøterud Leer, Marianne Maugesten, Mira Randahl, May Renate Settemsdal m.fl.:
  Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet
  2012
 • Marianne Maugesten, Ole Kristian Bergem, Kjersti Wæge, Anders Sanne :
  God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet
  2012 FULLTEKST
 • Marianne Maugesten, Ole Kristian Bergem, Kjersti Wæge, Anders Sanne :
  God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet
  2012
 • Marilena Pantziara, Pietro Di Martino, Kjersti Wæge, Wolfgang Schloeglmann :
  CERME7 Working Group 8: Affect and mathematical thinking
  Research in Mathematics Education 2012 DOI
 • Kjersti Wæge :
  Å regne i all fag - god undervisning og læring
  2012
 • Ove Kr. Haugaløkken, Kjersti Wæge, Alex Strømme, Marianne Sletbakk, Karin Gravås Ingimundarson :
  PIL-prosjektet ved NTNU. Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen
  2011
 • Kjersti Wæge :
  Hvordan påvirker matematikkundervisningen elevenes motivasjon?
  2010
 • Markku S. Hannula, Marilena Pantziara, Kjersti Wæge, Wolfgang Schloeglmann :
  Introduction. Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education
  Institut National de Recherche Pedagogique 2010
 • Kjersti Wæge :
  Hvordan kan undervisningen påvirke elevenes motivasjon i matematikk?
  2010
 • Alex Strømme, Ove Kr. Haugaløkken, Kjersti Wæge, Ela Sjølie :
  Praksisbasert lærerutdanning - sementering eller fundamentering
  2010
 • Kjersti Wæge, Renate Monsen, Linda Ytterdahl Sandmark :
  Sammenhenger mellom elevers forstillinger om forståelse i matematikk og undervisningen de erfarer
  2010
 • Kjersti Wæge :
  PIL-prosjektet ved PLU, NTNU
  2010
 • Kjersti Wæge :
  A STUDENT’S MOTIVATION IN MATHEMATICS WHEN SHE EXPERIENCES AN INQUIRY BASED MATHEMATICS TEACHING APPROACH
  2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →