#
#
Institutt for samfunnsvitenskap jorun.braeck.ramstad@uit.no +4777645282 Tromsø SVHUM D 3009

Jorun Bræck Ramstad


Førsteamanuensis i sosialantropologi


 • Ramstad, Jorun Bræck; Saugestad, Sidsel. Samiske studier - et tidsbilde og noen analyseperspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2015; Volum 26 (2). ISSN 0802-7285.s 92 - 110.s doi: 10.18261/ISSN1504-2898-2015-02-02.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Once Were Warriors - a model that matters and a mirror of concerns. Nordlit 2012 (30). ISSN 0809-1668.s 87 - 109.s doi: 10.7557/13.2374.
 • Ramstad, Jorun Bræck; Thuen, Trond. Harald Eidheim 80 år. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005; Volum 16 (4). ISSN 0802-7285.s 187 - 188.
 • Ramstad, Jorun Bræck; Thuen, Trond. Nærhet og distanse. Noen refleksjoner over Harald Eidheims bidrag til den antropologiske forståelsen av samisk etnopolitikk. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2005 (Årg. 16, nr 4). ISSN 0802-7285.s 239 - 247.
 • Ramstad, Jorun Bræck. 'Maori are Different, but We are Similar for Particular Reasons': Dynamics of belonging in Social Practice. Berghahn Books 2003 ISBN 1-57181-558-9.s 177 - 198.
 • Ramstad, Jorun Bræck. "Maori Corporate Warriors": Education and modern entrappment.. Indigeneity and education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maori "corporate warriors": Utdannelse og moderne "entrapment". forskningsseminar 2019-03-29 - 2019-03-29 2019.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maori "corporate warriors" and socio-political leveling. ESfO - European Society for Oceanists 2018-12-07 - 2018-12-10 2018.
 • Ramstad, Jorun Bræck. "Dial a karanga": Om salg av maori kultur og moral. Norsk antropologisk forenings årskonferanse 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maktspillet under juletreet. 2013.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Om gaver og julegaver. 2013.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Broadcasting indigeneity: Maori Television on ethnic relations. European Society for Oceanists (ESfO) Conference 2012-12-05 - 2012-12-08 2012.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Indigenous media: An anthropological attention to the media world. Antropologisk fagkonferanse 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Bokomtale - Kjersti Larsen 2008: Where Humans and Spirits Meet. The Politics of Rituals and Identified Spirits in Zanzibar. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2010; Volum 21 (2-3). ISSN 0802-7285.s 184 - 185.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Mat og taboo/tapu. seminar 2010-02-18 - 2010-02-18 2010.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Images of Maori - fiction or reality?. Inside Out and Outside In. I)ndigenous Images in films. 2010-01-21 - 2010-01-21 2010.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Om vitenskap og antropologisk metode. Gjesteforelesning 2010-04-20 - 2010-04-20 2010.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maori Television - et postkolonialt titteskap for nasjonale fellesskap? (3). Forskningsseminar 2009-09-17 - 2009-09-17 2009.
 • Ramstad, Jorun Bræck. "Contested identities" - a concept trapped in cultural propositions?. Contested identities, contested cultures and contested rights. Changes and challenges in the Northern European periphery 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maori Television - dreams and dramas beyond nationhood?. instituttseminar/forskningsseminar 2008-04-11 - 2008-04-11 2008.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Maori Television - et postkolonialt titteskap for nasjonale fellesskap?. Norsk antropologisk forening, årskonferanse og årsmøte 2008-05-23 - 2008-05-25 2008.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Pakeha ambiguous belonging: here, there but not everywhere. Colloguium Series, Fall 2007 2007-10-24 - 2007-10-24 2007.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Language and culture: Reflections on Maori and Saami realities. Series of lectures 2007-11-28 - 2007-11-28 2007.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Senioritet som verdi i det new zealandske kunnskapssamfunnet. "Gammelt rask eller gammel og rask". 2005-09-08 - 2005-09-09 2005.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Urfolksstaten: Et verdighetsbarometer. Årskonferanse 2005-05-20 - 2005-05-22 2005.
 • Ramstad, Jorun Bræck. "Moro med gutta på tur" - "Venner for livet". 2005.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Senioritet som verdi i det new zealandske kunnskapssamfunnet. www.seniorpolitikk.no - 2005 2005.
 • Ramstad, Jorun Bræck. Modernities and belonging in Aotearoa New Zealand. 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sosiokulturell differensiering (person, identitetsprosesser, flerkulturalitet og tilhørighetsdynamikker); etnisitet og urfolk (etniske relasjoner, etnopolitikk, representativitet, stereotypisering, dominans, komparativ epistemologi); postkolonialitet (modernitet og marginalitet); sosialitet (kulturelle praksiser og samhandlingsteorier); sosial organisasjon og kjønn (demokratisering, hierarkisering og makt); kognitiv antropologi (kommunikative praksiser).


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 3009

  Klikk for større kart