John Wiggo Olaussen


Førstekonsulent. Anleggsregisteroppfølger

Stillingsbeskrivelse

Jeg kan være behjelpelig med det meste som har med anleggsverdiregnskapet å gjøre; anleggskonti og anleggsgrupper, aktiveringer og avskrivninger. I tillegg utfører jeg en del kontroller på kostnadskonti.

Arbeidsområder

Regnskap