No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk janne.fauskanger@uit.no Tromsø

Fauskanger, Janne


Førsteamanuensis


 • Janne Fauskanger, Nina Helgevold, Mercy Kazima, Arne Jakobsen :
  Challenging Malawian primary teachers' views on mathematics teaching and learning through lesson study
  International Journal for Lesson and Learning Studies 2022 DOI
 • Janne Fauskanger, Mercy Kazima, Nina Helgevold, Arne Jakobsen :
  THE PLANNING RESEARCH LESSONS AS A TOOL FOR CHANGING VIEWS ON MATHEMATICS TEACHING
  The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2022
 • Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Supporting In-service Teachers’ Collective Learning of Ambitious Teaching Practices Through Teacher Time Outs
  Scandinavian Journal of Educational Research 25. februar 2022 ARKIV / DOI
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction.
  Nordisk matematikkdidaktikk 2021
 • Marianne Maugesten, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger :
  Mathematics teachers’ reflections about experienced tasks of teaching
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2021 ARKIV / DOI
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning to notice learners mathematical thinking while co-enacting instruction
  The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Learning mathematics teaching when rehearsing instruction
  2021 FULLTEKST
 • Gaute Hovtun, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære, Arne Jakobsen m.fl.:
  Exploring opportunities to learn mathematics in practice-based teacher education : a Norwegian case study
  2021 FULLTEKST
 • Kjersti Wæge, Janne Fauskanger :
  Teacher time outs in rehearsals: in‑service teachers learning ambitious mathematics teaching practices
  Journal of Mathematics Teacher Education 2020 ARKIV / DOI
 • Guri A. Nortvedt, Nils Buchholtz, Janne Fauskanger, Freyja Hreinsdottir, Marcus Hähkioniemi, Britta Eyrich Jessen m.fl.:
  Bringing Nordic mathematics education into the future : Preceedings of Norma 20 : The ninth Nordic conference on mathematics education Oslo, 2021
  2021 ARKIV
 • Janne Fauskanger :
  Tanker om prosessen frem mot en stadig bedre organisering av masterarbeidet – et glimt fra UiS
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Lærerutdanningens undervisningspraksiser – fokus på profesjonell analytisk observasjon (noticing)
  2022
 • Janne Fauskanger, Marita Friesen, Larrain Macarena :
  Mathematics Teachers Professional Development - emerging issues
  2022
 • Justina Longwe Maldala, Janne Fauskanger :
  The nature of pre-service teacher participation in learning how to teach number concepts and operations in early years
  2022
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Opportunities to learn professional noticing while co-planning, rehearsing, co-enacting and reflecting on mathematics instruction
  2022
 • Linda Gurvin Opheim, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Simon Goodchild, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge :
  Professional development for mathematics teacher educators
  2022
 • Nina Helgevold, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen, Mercy Kazima :
  “Less is More” – Facilitating Teachers’ Professional Development Using Lesson Study
  2022
 • Janne Fauskanger, Mercy Kazima, Nina Helgevold, Arne Jakobsen :
  THE PLANNING RESEARCH LESSONS AS A TOOL FOR CHANGING VIEWS ON MATHEMATICS TEACHING
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Putting Essential Understanding of Geometry into Practice in Grades 6–8
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Å forstå elevers tenkning:Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse – inkludert internasjonale studier
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Arkitektprosjekt i geometriundervisningen
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Counting. Choral Counting & Counting Collections
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Litteraturreview i masteroppgaver
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Lesson Study i lærerutdanningen – en brobygger mellom teori og praksis?
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Arbeid med egen forskning – å identifisere «gap» og skrive utkast til review
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Rammeproblemet og bruk av samtaletrekk
  2022
 • Janne Fauskanger :
  Undervisningskunnskap i matematikk for lærerspesialister
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Analytisk observasjon av elevers tankemåter.
  Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2021
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Kjersti Wæge, Raymond Bjuland :
  Teacher time out as site for studying mathematical knowledge for teaching
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Learning mathematics teaching when rehearsing instruction
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning professional noticing by co-planning mathematics instruction
  2021
 • Janne Fauskanger :
  The teaching gap
  2021
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  Dialogbasert undervisning
  2021
 • Janne Fauskanger, Raymond Bjuland :
  Learning to notice learners’ mathematical thinking while co-enacting instruction
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Å forstå elevenes tenkning: Kartlegging og vurdering av elevers matematiske forståelse - inkludert internasjonale studier
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Cognitively Guided Instruction (CGI) og dynamisk kartlegging
  2021
 • Janne Fauskanger, Nina Helgevold, Mercy Kazima :
  Planning research lessons as a tool for changing views on mathematics teaching
  2021
 • Raymond Bjuland, Janne Fauskanger :
  Lesson Study i lærerutdanningen ved UiS: Erfaringer fra matematikk
  2021
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  Kjerneelementer med fokus på resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Profesjonell analytisk observasjon, eller observasjon av elevers matematiske tenkning
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Lesson Study som redskap for lærerspesialister?
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Lesson study som stillas for læreres læring
  2021
 • Janne Fauskanger :
  Mathematics Teacher Education and Professional Development - open questions and emerging issues
  2021
 • Janne Fauskanger, Åsmund Lillevik Gjære :
  DragonBox og «mattebøker uten matte»
  Utdanningsnytt.no 2020 FULLTEKST
 • Janne Fauskanger :
  Analytisk observasjon av elevers matematiske tenkning
  Utdanning 2020
 • Janne Fauskanger :
  Lærerarbeidets kjernepraksiser – å legge til rette for at elever oppnår dybdelæring i matematikk
  2020
 • Janne Fauskanger :
  Undervisningskunnskap
  2020
 • Janne Fauskanger, Nina Helgevold, Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Mercy Kazima, Arne Jakobsen :
  Changing Malawian primary teachers’ views on teaching and learning through Lesson Study.
  2020
 • Janne Fauskanger :
  The teaching gap
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →