No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk janne.fauskanger@uit.no Tromsø

Fauskanger, Janne


Førsteamanuensis


 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Why are mathematics teachers “not sure”?
  Mathematics Teacher Education and Development 2016 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver
  Nordisk matematikkdidaktikk 2016
 • Janne Fauskanger:
  Matematikklæreres oppfatninger om ingrediensene i god matematikkundervisning.
  Acta Didactica Norge 2016 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Morten Søyland Kristensen:
  Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.
  Acta Didactica Norge 2016 Ekstern lenke
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt
  Acta Didactica Norge 2015 Ekstern lenke
 • Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  What questions do mathematics mentor teachers ask?
  European Society for Research in Mathematics Education 2015
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Why are Laura and Jane «not sure»?
  European Society for Research in Mathematics Education 2015
 • Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Pre-service teachers developing lesson plans in field practice
  2015
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.
  2015
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen:
  Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging
  The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology 2015
 • Janne Fauskanger:
  Challenges in measuring teachers' knowledge
  Educational Studies in Mathematics 2015 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2014
 • Arne Jakobsen, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Raymond Bjuland:
  Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk
  Akademika forlag 2014
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet
  Akademika forlag 2013
 • Janne Fauskanger:
  Teachers' epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication
  International Conference on Mathematical Views (MAVI) 2013
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality
  2013
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions
  International Electronic Journal of Mathematics Education (IEJME) 2013 Ekstern lenke
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Raymond Bjuland, Arne Jakobsen:
  Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils
  European Society for Research in Mathematics Education 2013 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs
  European Society for Research in Mathematics Education 2013 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger, Arne Jakobsen, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries
  ZDM: Mathematics Education 2012 Ekstern lenke
 • Janne Fauskanger:
  "For norske lærere har stort sett en algoritme" : om undervisningskunnskap i matematikk
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items
  2012
 • Arne Jakobsen, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  Correlations between teachers' MKT in different content areas
  University of Iceland Press 2012
 • Arne Jakobsen, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting
  European Society for Research in Mathematics Education 2011
 • Janne Fauskanger, Brit Hanssen:
  Frafall og omvalg i lærerutdanningen : hva kan vi gjøre noe med og hva må vi leve med?
  UNIPED 2011
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Janne Fauskanger:
  Lesson Study. Observasjon av elevers læring - for læreres læring.
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Lesson Study - helt konkret.
  2016
 • Deborah Lynn Sorton Larssen, Nina Helgevold, Gro Næsheim-Bjørkvik, Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Sissel Østrem, Ion Patrick Francis Drew:
  TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice
  2016
 • Deborah Lynn Sorton Larssen, Wasyl Cajkler, Philip Wood, Nina Helgevold, John Elliot, Janne Fauskanger, Hans Erik Bugge, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland, Gro Næsheim-Bjørkvik, Arne Jakobsen:
  Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Lesson Study og matematisk diskurs som utgangspunkt for praksis
  2016
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching
  2016
 • Janne Fauskanger:
  A young researcher at Congress of European Research in Mathematics Education
  2016
 • Janne Fauskanger:
  "Ka då ittepå?". Kritiske perspektiver på å måle og studere lærerkunnskap.
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Regning og nasjonale prøver
  2016
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Dette skiller en god og en dårlig mattelærer
  18. april 2016
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?
  2016
 • Ole Enge, Janne Fauskanger, Rune Herheim, Sigrun Holmedal, Marianne Maugesten:
  Nasjonale retningslinjer for fag
  2016
 • Ole Enge, Janne Fauskanger, Rune Herheim, Sigrun Holmedal, Marianne Maugesten:
  Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Matematikkopplæring, hva virker og hva må læreren da kunne?
  2016
 • Janne Fauskanger:
  verbene i kompetansemålene, PRUV og regning i alle fag
  2016
 • Janne Fauskanger:
  Å regne både i matematikk og i andre fag
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Har vår forståelse for kunnskapsbegrepet betydning for hvordan vi tenker om lærerens undervisningsarbeid og om lærerutdanning?
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Ungdomstrinn i Utvikling – erfaring fra regning
  2015
 • Morten Søyland Kristensen, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger
  2015
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen:
  Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Undervisningskunnskap i matematikk - praktisk tilnærming
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Å sammen blir bedre: Matematisk kompetanse i andre fag enn matematikk
  2015
 • Janne Fauskanger:
  "Å bli bedre sammen" - læreplanarbeid som utgangspunkt
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Introduksjon til Lesson Study
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Planlegging av et Lesson Study-forløp
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Hva må en lærer kunne og kan slik kunnskap måles og læres?
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Om undervisningskunnskap og regning i alle fag. Hvilken kunnskap har læreren behov for og hva sier forskningen?
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Lesson Study og regning, basert på læreplanarbeid og med samfunnsfag som første eksempel
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i matematikk, og i andre fag
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Læreplanarbeid som utgangspunkt for "å bli bedre sammen"
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Hvordan skape gode oppstarter til/avslutninger av en undervisningstime?
  2015
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i matematikk - og i andre fag
  2014
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Editorial
  Nordisk matematikkdidaktikk 2014
 • Janne Fauskanger:
  Antall, rom og form i et stimulerende leke- og læringsmiljø
  2014
 • Janne Fauskanger:
  Regning i matematikk - og i andre fag
  2014
 • Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice
  2014
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge
  2014
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i matematikk – og i andre fag
  2014
 • Janne Fauskanger:
  Fra telling til flytende regning
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Fra telling til flytende regning
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i matematikk - og i andre fag. Fokus på målinger, statistikk og geometri
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Barns regneutvikling - med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Vurdering – med fokus på både ferdighetstrening og problemløsing
  2013
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Raymond Bjuland, Arne Jakobsen:
  Who are “they”? Student teachers’ beliefs
  2013
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS
  2013
 • Raymond Bjuland, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics
  2013
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk
  2013
 • Reidar Mosvold, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger:
  Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk
  2013
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?
  2013
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  Teachers' mathematical knowledge for teaching equality
  2013
 • Janne Fauskanger:
  "Foreldre teller" - om foreldre som støtte i barns matematisk utvikling
  2013
 • Janne Fauskanger:
  Å regne i alle fag - på småskoletrinnet
  2013
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know
  2012
 • Reidar Mosvold, Janne Fauskanger:
  Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner
  Bedre Skole 2012
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling
  2012
 • Janne Fauskanger:
  "Foreldre teller" - om foreldres støtte i barns matematiske utvikling
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Fra telling til flytende regning. Fokus på hvordan barn utvikler sine regnestrategier (fra telling til mer effektive regnestrategier), sin regneforståelse, samt hvilke verktøy som kan brukes for å få innsikt i barns regneutvikling
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Tall og algebra – med fokus på problemløsing
  2012
 • Janne Fauskanger:
  "Man har jo alltid en algoritme" - om flersifret regning
  2012
 • Janne Fauskanger, Reidar Mosvold:
  “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items
  2012
 • Janne Fauskanger:
  TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT HCK
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Teachers’ epistemic beliefs about mathematical knowledge for teaching two-digit multiplication
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Barns regneutvikling- med fokus på ferdighet, forståelse og problemløsing
  2012
 • Janne Fauskanger:
  4-5-åringenes matematiske utvikling
  2012
 • Janne Fauskanger:
  Tall (og algebra )– med fokus på ferdighetstrening
  2012
 • Uffe Thomas jankvist, Reidar Mosvold, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen:
  MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION
  2012
 • Arne Jakobsen, Janne Fauskanger, Reidar Mosvold, Raymond Bjuland:
  Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures
  2011
 • Reidar Mosvold, Raymond Bjuland, Janne Fauskanger, Arne Jakobsen:
  Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting
  2011
 • Se alle arbeider i Cristin →