#
#
Norges fiskerihøgskole ingrid.hovda.lien@uit.no +4777644470 77644470 Tromsø NFH A 314

Lien, Ingrid Hovda


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Seniorrådgiver utdanning ved Norges fiskerihøgskole.


 • Finstad, Bjørn-Petter; Sandvoll, Ragnhild; Lien, Ingrid Hovda. Praksis som læringsform i studier uten profesjonstilknytning - utfordringer og muligheter. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3988.
 • Lien, Ingrid Hovda. Indigenous movements in Guatemala and Bolivia- different experiences in making the multicultural democracy work. Forum for Urfolk i bistand 2010-10-25 - 2010-10-26 2010.
 • Lien, Ingrid Hovda. Ciudadania multicultural; integracion o autonomia. 2. conferencia international Universidad y pueblos indigenas 2008-10-14 - 2008-10-16 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. "From resistance to political power". Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. Norsk statsviterkonferanse 2008-04-28 - 2008-04-30 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. Problems of accountability in Guatemala - seen from an indigenous angle. Latin Americas futures 2008-09-10 - 2008-09-12 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. Om jord, folk, makt og autonomi. Utveier?. LAG. seminar 2008-10-03 - 2008-10-03 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous demands for political power through decentralization and autonomy. Nordic political science conferance NOPSA 2008-08-06 - 2008-09-09 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. From resistance to political power; Indigenous peoples demands for political power through decentralization and autonomy. The cases of Guatemala and Nicaragua. PHD- samling 2008-04-02 - 2008-04-02 2008.
 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America; A comparative study of the political condition for the indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. Prosjektseminar 2006-06-27 - 2006-06-29 2006.
 • Lien, Ingrid Hovda. Multicultural citizenship in Latin America: A comparative study of political conditions for indigenous people in Guatemala, Bolivia and Nicaragua. CEPIN workshop 2006-06-07 - 2006-06-09 2006.
 • Lien, Ingrid Hovda. Antes, hoy y manana - experiencias como estudiantes Noruega en MCB2, algunos resultados de investigaciones. Universidades y pueblos indigenas- conferencia internacional 2006-10-29 - 2006-10-31 2006.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Demokratiutvikling i flerkulturelle samfunn med en spesiell vekt på urfolks situasjon og rolle. Empirisk basert forskning knytta til rettigheter, institusjonsendringer, sivil samfunnet og demokratisering. Geografisk har min forskning vært knyttet til Latin Amerika, med spesiell fokus på Guatemala, Nicaragua og Bolivia, men har også deltatt i forskningsgrupper, seminarer o.l. knytta til samisk relaterte problemstillinger. Mitt prosjekt er administrert fra Samisk høgskole i Kautokeino.

  Undervisning

  Har undervist på statsvitenskap i politisk teori, internasjonal politikk og noe sammenlignende politikk