#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk hilja.huru@uit.no +4777660253 Tromsø Forskningsparken A422

Huru, Hilja Lisa


Prodekan for utdanning NT-fak, professor i matematikk

Stillingsbeskrivelse

I perioden 2019-2022 er Huru prosjektleder i KvaNT - Kvalitet i utdanning naturvitenskp og teknologi, www.uit.no/nt/kvant


 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard; Andersson, Annica. Constructs and methods for identifying patterns if interactions in mathematics classrooms. Universidad de Alicante 2022; Volum 45 (1) ISBN 978-84-1302-175-1. ISSN 0771-100X.s 213 - 214.
 • Andersson, Annica; Ryan, Ulrika; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard. Storylines in public news media about mathematics education and minoritized students. Educational Studies in Mathematics 2022. ISSN 0013-1954.s doi: 10.1007/s10649-022-10161-5.
 • Andersson, Annica; Ryan, Ulrika; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David. Storylines in news media texts: A focus on mathematics education and minoritized groups. (fulltekst) Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education 2021. ISSN 0771-100X.s 124 - 133.
 • Huru, Hilja Lisa; Beerepoot, Maarten. Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3936.
 • Malyutina, Elena; Søvik, Øistein; Huru, Hilja Lisa. Algebraforståelse blant studentene i brukerkurs i matematikk ved UiT. Nordic Journal of STEM Education 2021; Volum 5 (1). ISSN 2535-4574.s 1 - 5.s doi: 10.5324/njsteme.v5i1.3940.
 • Pedersen, Ida Friestad; Irgens, Børge; Søvik, Øistein; Huru, Hilja Lisa. Valg av læringsressurser i høyere utdanning innen MNT-fag: perspektiver fra undervisere og studenter. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021; Volum 105 (3). ISSN 0029-2052.s 343 - 354.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-03-06.
 • Ryan, Ulrika; Andersson, Annica; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David. "Minoritised mathematics students are motivated by gratitude": An analysis of storylines in Norwegian public media. (fulltekst) Proceedings of the International Mathematics Education and Society Conference 2021. ISSN 2077-9933.s 889 - 898.s doi: 10.5281/zenodo.5457242.
 • Andersson, Annica; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard. MIM: Mathematics education responsive to diversity: A Norwegian, Canadian and American research collaboration.. 2020 ISBN 978-1-7348057-0-3.s doi: 10.51272/pmena.42.2020.
 • Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa; Simensen, Anita Movik. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge. Nordisk matematikkdidaktikk 2018; Volum 23 (3-4). ISSN 1104-2176.s 123 - 142.
 • Huru, Hilja Lisa. Braidings and quantizations of Maxwell’s equations. Lobachevskii Journal of Mathematics 2015; Volum 36 (3). ISSN 1995-0802.s 250 - 259.s doi: 10.1134/S1995080215030051.
 • Lychagin, Valentin; Huru, Hilja Lisa. Quantizations of compact Lie group actions. Journal of Geometry and Physics 2014; Volum 80. ISSN 0393-0440.s 26 - 36.s doi: 10.1016/j.geomphys.2014.01.015.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. On abelian group actions and Galois quantizations. Journal of Geometry and Physics 2013; Volum 70. ISSN 0393-0440.s 81 - 97.s doi: 10.1016/j.geomphys.2013.03.011.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantizations of Group Actions. Journal of Generalized Lie Theory and Applications 2012; Volum 6. ISSN 1736-5279.s doi: 10.4303/jglta/G120403.
 • Huru, Hilja Lisa. The Polynomial Algebra and Quantizations of Electromagnetic Fields. Springer 2009 ISBN 978-3-642-00872-6.s 151 - 158.
 • Huru, Hilja Lisa. Remarks on Quantizations, Words and R-matrices. Springer 2008 ISBN 978-3-540-85331-2.s 89 - 98.
 • Huru, Hilja. Classical and exceptional root systems and quantizations. Acta Applicandae Mathematicae - An International Survey Journal on Applying Mathematics and Mathematical Applications 2008; Volum 101 (1-3). ISSN 0167-8019.s 121 - 132.s doi: 10.1007/s10440-008-9199-1.
 • Huru, Hilja Lisa. Braided symmetric and exterior algebras and quantizations of braided Lie algebras. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Matematika (Izvestija Vuzov. Mathematics) 2008; Volum 4 (551). ISSN 0021-3446.s 73 - 84.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantization and classical non-commutative and non-associative algebras. Journal of Generalized Lie Theory and Applications 2008; Volum 2 (1). ISSN 1736-5279.s 24 - 33.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of braided derivations. 2. Graded modules. Lobachevskii Journal of Mathematics 2007; Volum 25. ISSN 1995-0802.s 131 - 160.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of braided derivations. 3. Modules with action by a group. Lobachevskii Journal of Mathematics 2007; Volum 25. ISSN 1995-0802.s 161 - 185.
 • Huru, Hilja Lisa. Associativity constraints, braidings and quantizations of modules with grading and action. Lobachevskii Journal of Mathematics 2006; Volum 23. ISSN 1995-0802.s 5 - 27.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of braided derivations. 1. Monoidal categories. (data) Lobachevskii Journal of Mathematics 2006; Volum 24. ISSN 1995-0802.s 13 - 42.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantizations and classical non-commutative and non-associative algebras. Report - Institut Mittag-Leffler 2004; Volum 34. ISSN 1103-467X.
 • Andersson, Annica; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard. Expectations of Norwegian school leaders regarding multilingual mathematics classrooms. NERA 2022 2022-06-01 - 2022-06-03 2022.
 • Huru, Hilja Lisa. KvaNT - Quality in tertiary STEM education. European First Year Experience Conference 2021 2021-06-07 - 2021-06-09 2021.
 • Andersson, Annica; Ryan, Ulrika; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard. Storylines in news media texts: A focus on mathematics education and minoritized groups.. PME-NA 2021-10-14 - 2021-10-18 2021.
 • Ryan, Ulrika; Andersson, Annica; Herbel-Eisenmann, Beth; Huru, Hilja Lisa; Wagner, David Richard. Minoritised mathematics students are motivated by gratitude”: An analysis of storylines in Norwegian public media. Mathematics Education and Society conference 11 2021-09-24 - 2021-09-30 2021.
 • Andersson, Annica; Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Lakselv-elever i internasjonalt forskningsprosjekt. Sagat 2021.
 • Huru, Hilja Lisa; Krasil'shchik, Iosif; Kruglikov, Boris; Roubtsov, Vladimir. Editors’ preface to the Topical Issue on the Geometry and Algebra of PDEs. Journal of Geometry and Physics 2019; Volum 141. ISSN 0393-0440.s 159 - 160.s doi: 10.1016/j.geomphys.2019.04.011.
 • Huru, Hilja Lisa; Schall, Verena Juliane. Structural Challenges in National Minority Education in Norway History matters - the tensions in multilingual education. LIEMC19 “Language, Identity and Education in Multilingual Contexts” 2019-02-14 - 2019-02-16 2019.
 • Dicks, Joseph; Culligan, Karla; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Mathematics and Language in New Brunswick and the High North. Antistasis 2019; Volum 9 (1).s 131 - 142.
 • Meaney, Tamsin Jillian; Kristensen, Bodil Stakkestad; Kaufmann, Odd Tore; Maugesten, Marianne; Huru, Hilja Lisa; Kvivesen, Mona. Digitale verktøy er bra for tilpasset opplæring (men kanskje ikke så bra for å lære matematikk). Etterutdanningskonferansen 2019-09-16 - 2019-09-18 2019.
 • Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa. Lærer kvensk i matematikktimen. (data) 2018.
 • Räisänen, Anna-Kaisa; Huru, Hilja Lisa. De lærer kvensk mens de fisker på isen. (data) 2018.
 • Huru, Hilja Lisa; Räisänen, Anna-Kaisa. Elevene på Lakselv barneskole hadde på onsdag sin første kvenske matematikkundervisning.. (data) 2018.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Matematikklasserommet som arena for kvensk språk og kultur. Kvenene ut av skapet – nye vindar i kvensk forsking, revitalisering og etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-05 2017.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from Kven traditional knowledge. Multilingualism in Education in the High North (prosjekt) 2017-02-28 - 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik; Räisänen, Anna-Kaisa. Kven immersion in mathematics. Learning mathematics in linguistically diverse classrooms – 2017-01-25 - 2017-01-27 2017.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Vil lære kvensk med matematikk. (data) 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. SECOND LANGUAGE IMMERSION IN MATHEMATICS FOR ENDANGERED LANGUAGES. 13th International Congress on Mathematical Education 2016-07-24 - 2016-07-31 2016.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Brøkvafler og desimalsaft. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2016; Volum 1. ISSN 0802-8192.
 • Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (6. trinn). Vitenuka 2016 2016-02-17 - 2016.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Geometriske mønstre som motivasjon for algebraisk tenking (5. – 6. trinn). Vitenuka 2015 2015-02-18 - 2015.
 • Simensen, Anita Movik; Huru, Hilja Lisa. Brøkvafler og desimalsaft. Forskningstorg under forskningsdagene 2015 2015-09-19 - 2015-09-19 2015.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. (Fun stuff with) Categorical Quantizations. Winter Geometrical School 2015-02-01 - 2015-02-07 2015.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantizations of unitary representations of compact connected Lie groups. DIFFERENTIAL GEOMETRY, GEOMETRIC INVARIANTS, AND VISION THEORY 2015-04-23 - 2015-04-25 2015.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. On quantizations of finite and compact group actions. Delta-Geometry 2014-05-01 - 2014-05-09 2014.
 • Lychagin, Valentin; Huru, Hilja Lisa. Om quantizations of finte and compact group actions. Amega and ECI workshop 2014-04-11 - 2014-04-13 2014.
 • Lychagin, Valentin; Huru, Hilja Lisa. Quantization of representations of compact connected Lie groups and applications to Hilbert-Schmidt operators. Sophus Lie seminar 2013-11-08 - 2013-11-08 2013.
 • Kvivesen, Mona; Huru, Hilja Lisa; Simensen, Anita Movik. Forskningstorg under forskningsdagene. Forskningstorg 2013-09-21 - 2013.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. A Summary of Quantizations of Group Actions. PDEs-2013 - Pseudogroups and Differential Equations 2013-03-13 - 2013-03-16 2013.
 • Huru, Hilja Lisa. Actions by symmetric and permutation groups and their quantizations. Sophus Lie seminar 2012-01-19 - 2012-01-19 2012.
 • Lychagin, Valentin; Huru, Hilja Lisa. Non-commutative Galois extensions. Geometry and Algebra of PDEs 2012-08-27 - 2012-08-31 2012.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantizers and symmetric groups. Journee Non-commutative Franco-Norvegienne 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.
 • Huru, Hilja Lisa; Lychagin, Valentin. Quantizations of representations of symmetric groups. QTS7 2011-08-08 - 2011-08-12 2011.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of curvature and Maxwell's equations. AGMP '10 (Algebra, Geometry, Mathematical Physics) 2010-10-25 - 2010-10-30 2010.
 • Huru, Hilja Lisa. Words and quantizations of R-matrices. Geometry in Odessa 2007-05-21 - 2007-05-26 2007.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of braided derivations and braided connections. Geometry in Odessa 2006-05-22 - 2006-05-26 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantization of braided derivations, curvature and Lie algebras with grading or action. AGMF Algebra, Geometry and Mathematical Physics, Baltic-Nordic Network 2006-10-12 - 2006-10-14 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Braided derivations of graded modules. Integrable Systems and Quantum Field Theory 2006-06-10 - 2006-06-17 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations of braided derivations for algebras with grading or action. Seminar in Mathematical Physics 2006-11-08 - 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Braided derivations for modules with grading and action. Seminar at Institut des sciences et techniques 2006-09-28 - 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations, braidings and braided derivations of G-modules. Sophus Lie Seminar (ukentlig) 2006-02-09 - 2006-03-02 2006.
 • Huru, Hilja Lisa. Braided Derivations and Quantizations of Semisimple Lie Algebras. Geometry in Odessa-2005. Differential Geometry and its Applications 2005-05-23 - 2005-05-29 2005.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations, braidings and braided derivations of modules with group action and grading. Formal theory of PDE's and their applications 2004-04-02 - 2006-04-09 2004.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations and associativity constraints in graded categories. Geometric methods and PDE 2004-11-15 - 2004-11-19 2004.
 • Huru, Hilja Lisa. Quantizations and classical non-commutative and non-associative algebras. Geomety in Odessa-2004 2004-05-17 - 2004-05-29 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Forskningsparken A422