Henrik Hillestad Løvold


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Faglige interesser

Mitt hovedområde er informatikkdidaktikk, og jeg er brenner for å skape god undervisning for informatikkstudenter. Tidligere har jeg blant annet gjort forsøk med modulbasert bakvendt-undervisning med gode erfaringer. Jeg har også jobbet med digital undervisning, spesielt i forbindelse med etterutdanning for realfagslærere i den videregående skolen.

Jeg har publisert vitenskapelig innen gruppearbeid i informatikkutdannelsen, og har utgitt (og skriver) lærebøker i informatikk.

Undervisning

INF-1049: Introduksjon til beregningsorientert programmering

INF-1400: Objektorientert programmering

Etterutdanning i programmering for lærere i VGS

Utdannelse

Bachelor i informatikk: programmering og nettverk, UiO 2015

Master i informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser, UiO 2017


 • Henrik Hillestad Løvold, Yngve Lindsjørn, Viktoria Stray :
  Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses
  Lecture Notes in Business Information Processing 24. september 2020 FULLTEKST / DOI
 • Andreas Drolsum Haraldsrud, Henrik Andersen Sveinsson, Henrik Hillestad Løvold :
  Programmering i skolen
  Universitetsforlaget 2020
 • Henrik Hillestad Løvold, Yngve Lindsjørn, Viktoria Stray :
  Forming and Assessing Student Teams in Software Engineering Courses
  2020
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Henrik Hillestad Løvold :
  Realfaglig programmering dagskurs
  2019
 • Henrik Hillestad Løvold :
  Programmering i videregående skoler
  2019
 • Henrik Hillestad Løvold, Yngve Lindsjørn :
  Workshop – Teamwork in Software Engineering Courses
  2019
 • Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, Henrik Hillestad Løvold :
  Realfaglig programmering
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  INF-1049