Hanne Foshaug


HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator

Stillingsbeskrivelse

  • Sentral strålevernkoordinator
  • Registrering av avviksmeldinger
  • Biologiske faktorer og GMO (tilrettelegging og koordinering av UiTs biovern)
  • Dokumentasjon av mulig eksponering til helseskadelige faktorer ved UiT
  • Gjennomføre og følge opp resultater fra kartlegginger og risikovurderinger