Bilde av Foshaug, Hanne
Bilde av Foshaug, Hanne
Seksjon for personal og organisasjon hanne.foshaug@uit.no +4777644910 92633039 Tromsø ADM A 307

Foshaug, Hanne


HMS-rådgiver / sentral strålevernkoordinator

Stillingsbeskrivelse

  • Sentral strålevernkoordinator
  • Registrering av avviksmeldinger
  • Biologiske faktorer og GMO (tilrettelegging og koordinering av UiTs biovern)
  • Dokumentasjon av mulig eksponering til helseskadelige faktorer ved UiT
  • Gjennomføre og følge opp resultater fra kartlegginger og risikovurderinger