No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak hanna.l.gronli@uit.no +4777645179 Her finner du meg

Hanna Lerengen Grønli


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

·         Jurist med ansvar for juridisk saksbehandling og utredning, regelverk og forskrifter
·         Administrativ kontaktperson for Masterstudiet i rettsvitenskap 1.-4. avdeling
·         Administrativ kontaktperson for oppstart 1.avdeling høsten 2023
·         Kontaktperson tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
·         Kontaktperson tilrettelegging for toppidrettsutøvere
·         Saksbehandling dispensasjon fra 3-gangerregelen samt dispensasjon fra studieplanen
·         Saksbehandling permisjoner og nedsatt studieprogresjon
·         Saksbehandling karakterklager og formelle feil
·         Saksbehandling godkjenning av ekstern utdanning, samt ex. phil og ex.fac.
·         Studieveiledning manglende gjennomføring av eksamen, ikke beståtte arbeidskrav, sykdom, legeerklæringer mv.