Bilde av Vedeler, Gørill
Bilde av Vedeler, Gørill
Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak gorill.vedeler@uit.no +4777660670 90070226 Tromsø TEO-H4 4.458

Vedeler, Gørill


Gørill Vedeler er i permisjon til 31.07.2023

Stillingsbeskrivelse

Faglig leder lektorutdanningen for trinn 8-13 'Faglig leder har ansvar for å utvikle en helhetlig lektorutdanning for trinn 8-13 i henhold til rammeplaner og nasjonale retningslinjer, samt lokale studieplaner. Har også ansvar for daglig oppfølging av utdanninga og for nødvendig kvalitetsutvikling. Faglig leder er leder for forvaltningsutvalget, som er det overordnede styringsorganet for utdanninga. Stillinga innebærer tett kontakt med de ulike fagmiljø som bidrar i lektorutdanninga for trinn 8-13, og med universitetets eksterne samarbeidspartnere.' 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Merete Saus, Gørill Warvik Vedeler, Tatiana Wara :
  Fortellinger om «en verden verdt å leve i»: om det grønne og det blå skiftet i ungdoms bærekraftengasjement
  Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 15. juni 2022 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Practising school-home collaboration in upper secondary schools: to solve problems or to promote adolescents’ autonomy?
  Pedagogy, Culture & Society 2021 ARKIV / DOI
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Teoretisere skole–hjem-samarbeid
  Universitetsforlaget 2021
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Collaborative Autonomy–Support–A Pivotal Approach in the Legislation Regulating School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools
  Scandinavian Journal of Educational Research 2020 ARKIV / DOI
 • Lisbet Rønningsbakk, Rachel Elise Jakhelln, Gørill Warvik Vedeler :
  Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon
  Universitetsforlaget 2015
 • Anette Moltu Thyrhaug, Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen, Frode Adolfsen :
  Collaboration in the Family's house
  2012
 • Anette Moltu Thyrhaug, Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen, Frode Adolfsen :
  The Family's House in Norway- an interdisiplinary, municipal/community healthcare service for children, adolescents and their families
  2012
 • Ingeborg Wien, Irene Larssen, Gørill Warvik Vedeler :
  Etablering av Familiens hus - to praksiseksempler
  2011
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Åpen barnehage - et foreldrestøttende tiltak
  2011
 • Anette Moltu Thyrhaug, gØrill warvik Vedeler, Monica Martinussen, Frode Adolfsen :
  Samarbeid i Familiens hus
  2011
 • Anette Moltu Thyrhaug, gØrill warvik Vedeler, Monica Martinussen, Frode Adolfsen :
  Familiens hus i Norge- et tverrfaglig kommunalt helsetilbud for barn, unge og deres familier
  2011
 • Frode Adolfsen, Monica Martinussen, Anette Moltu Thyrhaug, Gørill Warvik Vedeler :
  Familiens hus - organisering og faglige perspektiver
  2011 FULLTEKST
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Gørill Warvik Vedeler, Christian Lomsdalen :
  LL-499: Gørill Warvik Vedeler om samarbeidet med hjemmet på videregående
  09. mai 2023 DATA
 • Jorun Sandsmark, Gørill Warvik Vedeler, Gunn Gallavare, Lars Strande Syrrist :
  Presentasjon av rapporten "Forslag til rammer for ansvarsdeling og samarbeid om praksisopplæring i lærerutdanningene"
  2023
 • Gunn Gallavare, Gørill Warvik Vedeler, Jorun Sandsmark, Lars Strande Syrrist :
  Forslag til rammer for ansvarsdeling og samarbeid om praksisopplæring i lærerutdanning
  2023
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Samarbeidende autonomistøtte. Skole-hjem-samarbeid som pedagogisk fenomen i videregående skole 
  2022 FULLTEKST
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Collaborative Autonomy-Support – A Pivotal Approach in School–Home Collaboration in Norwegian Upper Secondary Schools
  2021
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Skole-hjem-samarbeid i grunnskole
  2020
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Skole-hjem-samarbeid i videregående skole
  2020
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Åpen barnehage som foreldrestøtte
  2019 DOI
 • Gørill Warvik Vedeler :
  PhD Project: Collaborating with Parents In Upper Secondary School 2016-2020
  2019
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Practicing School-Home Collaboration in Upper Secondary School
  2019
 • Gørill Warvik Vedeler, Kristin Reimer :
  Facilitating Dialogues Of Discovery in the symposium Onto-epistemological Considerations for Researching Practice Architectures
  2019
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Visiting Scholar to Monash University 2018-19
  2019
 • Gørill Warvik Vedeler, Astrid Strandbu :
  Modern parenthood and adolescents’ autonomy meet educational practices. A need to re-conceptualize collaboration between teachers, parents and adolescents in upper secondary schools in Norway?
  2018
 • Gørill Warvik Vedeler :
  Collaborating with parents in upper secondary School. May the adolescents’ take the lead role?
  2017
 • Hilde Sollid, Gørill Warvik Vedeler :
  Nye takter i lærerutdanningene ved UiT møter regionale skoleutfordringer
  Nordlys 30. mai 2016
 • Hilde Sollid, Gørill Warvik Vedeler :
  From four to five year teacher education – design and experiences from Pilot Up North
  2016
 • Gørill Warvik Vedeler, Kristin Skaalvik, Rachel Elise Jakhelln :
  Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Oppsummering 2010-2013. Innspill til veien videre
  2013
 • Gørill Warvik Vedeler, Kristin Woll :
  Fra ideen om Familiens hus til lokal tilpasning. Evaluering av Bydelspiloten Nordøya for Tromsø kommune
  2012
 • Willy-Tore Mørch, Anne-Kari Johnsen, Monica Martinussen, charlotte Reedtz, helene Eng, gØrill warvik Vedeler :
  "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion
  2011
 • Karin Källsmyr, Gørill Warvik Vedeler :
  Født til å skinne, tekster av ungsom som vet mye om livet
  2011
 • Camilla Lauritzen, gØrill warvik Vedeler :
  Samhandlingskonferanse i Tromsø 24.- 26. november 2009
  2010
 • gØrill warvik Vedeler :
  Open kindergarten in the Family House - health promotion intervention
  2010
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen, Anne Pernille Kran :
  Åpen barnehage i Familiens hus - en brukerundersøkelse blant foreldre
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen :
  Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Furuhuset i Oslo kommune. RBUP Nord rapport 6:2009
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen :
  Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse i Nes kommune i Akershus fylke, RBUP Nord rapport 5/2009
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen :
  Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Fauske familiesenter. RBUP Nord rapport 7:2009
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen :
  Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Mørkved familiesenter i Bodø kommune. RBUP Nord rapport 8:2009
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen :
  Åpen barnehage i Familiens hus. Resultater fra brukerundersøkelse ved Brummundal, Moelv og Nes familiesenter i Ringsaker kommune
  2009
 • Gørill Warvik Vedeler, Monica Martinussen, Anette Moltu Thyrhaug :
  Open Kindergarten as a social arena in the local community: An evaluation of parent satisfaction and perceived social support
  2008

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

  Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

  Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

   

   

  Undervisning

  Pedagogikk i lektorutdanning for trinn 8-13


  Medlem i prosjekt  TEO-H4 4.458

  Klikk for større kart