Elisabeth Andersen


Seniorrådgiver ved Seksjon for lønn og personaltjenester

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandling, veiledning og rådgivning i forhold til sykepenger/omsorgspenger, overgang fra sykelønn til AAP/uføretrygd og ved foreldrepermisjon.