No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk elin.e.odegaard@uit.no Tromsø

Ødegaard, Elin Eriksen


Professor


 • Geir Olaf Pettersen, Monica Volden, Elin Eriksen Ødegaard:
  Shared curiosity, technology and mathematics: Exploring transition between two and three dimensions
  Routledge 2016 Ekstern lenke
 • Monica Volden, Geir Olaf Pettersen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Ida och kuben - att utforska matematik och surfplatta på et lekfullt sätt
  Studentlitteratur AB 2016
 • Elin Eriksen Ødegaard, Elizabeth Jayne White:
  Bildung: Potential and Promise in Early Childhood Education
  Springer 2016 Ekstern lenke
 • Helene Torsteinson, Janne Gjøen Gjernes, Tiri Bergesen Schei, Elin Eriksen Ødegaard:
  "Eg tar toraradaren" - fortellinger om selviscenesttelse, artefakter og barns erfaringer I barnehagen
  Fagbokforlaget 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard, Magli Sofie Økland:
  Studier av narrative praksiserfaringer
  Fagbokforlaget 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Kompleks subjektivitet - problemet med dømmekraften
  Fagbokforlaget 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  'Glocality' in play: Efforts and dilemmas in changing the model of the teacher for the Norwegian national framework for kindergartens.
  Policy Futures in Education 2015 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  The importance of looking at someone looking through a pirates telescope. Reflections on the making of knowledge from empirical data
  Nordisk Barnehageforskning 2015 Ekstern lenke
 • Monica Volden, Geir Olaf Pettersen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Ida og kuben-lekende modus i utforskning av matematikk og nettbrett
  Fagbokforlaget 2014
 • Jan Helge Kallestad, Elin Eriksen Ødegaard:
  Children's activities in Norwegian kindergartens - Part 2 - Focus on variations
  Культурно-историческая психология 2014
 • Jan Helge Kallestad, Elin Eriksen Ødegaard:
  Children's activities in Norwegian kindergartens. Part 1: an overall picture
  Культурно-историческая психология 2013 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard, Niklas Pramling:
  Collaborative Narrative as Linguistic Artifact and Cultural Tool for Meaning-making and Learning
  Культурно-историческая психология 2013 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Ambivalens blant helter og forrædere - Refleksjoner over demokratisk formende erfaringer etter 22 juli 2013
  Fagbokforlaget 2013
 • Tiri Bergesen Schei, Elin Eriksen Ødegaard:
  "Se hva som skjer..." Veier til refleksiv praksis i barnehagen
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Liv Torunn Grindheim:
  What is the state of play?
  International Journal of Play 2013 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Early Childhood Education in Norway and Sweden Today: Education for Democracy
  Open University Press 2013
 • Ida Margrethe Knudsen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Slitesterke barnesentrerte diskurser - bildepedagogikk som kunnskapsform
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Thorolf Krüger:
  Studier av barnehagen som danningsarena - sosialepistemologiske perspektiver
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Meningsskaping i bruk av artefakter
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ida Margrethe Knudsen:
  Nye digitale begivenheter - nye former for deltakelse
  Universitetsforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Piracy in Policy:Children Influencing Early Childhood Policy in Norway
  Routledge 2012
 • Ida Margrethe Knudsen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Fotofloker : vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen
  Nordisk Barnehageforskning 2011 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  On the track of cultural formative practice : a chronotopic reading of young children's co-narrative meaning-making
  Peter Lang Publishing Group 2011 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard, Niklas Pramling:
  Learning to Narrate: Appropriating a Cultural Mould for Sense-Making and Communication
  Springer 2011 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard, Magli Sofie Økland:
  Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet
  Fagbokforlaget 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som danningsarena
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Frames, circles and pathways: Changing the model of the teacher, changing the model of the child
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Contemporary issues and challenges in kindergarten teacher education
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Dynamikk og vilkår for deltakelse i barnehagen for de yngste
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard, Svein Ole Sataøen:
  A reform in the making The new Kindergarten Teacher Education program - Background, study model and challenges
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ragna Langlo, Nina Skauge:
  40 år med menneskerettigheter - Jubileumsbok for NFU Bergen lokallag
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Becoming ‘locals’ - developing spaces for belonging to local kindergartens and communities
  2016
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Det som gir glede
  Bergens Tidende 15. april 2016 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  For en danningsorientert barnehagelærerutdanning
  Fagbokforlaget 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Participation for every child where they live
  2015
 • Susanne Garvis, Elin Eriksen Ødegaard, Narelle Lemon:
  Beyond Observations - Narratives and Young Children
  Brill|Sense 2015 Ekstern lenke
 • Elin Eriksen Ødegaard, Arne Solli:
  Vil ha nasjonale sentre for barnehagekunnskap
  16. februar 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Commission for Lia de Vocht - Degree of Doctor of Philosophy in Education, University of Canterbury - RECONCEPTUALISING TEACHER-CHILD DIALOGUE IN EARLY YEARS EDUCATION: A BAKHTINIAN APPROACH
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Forskningsbasert barnehagelærerutdanning institusjonenes faglige prioriteringer
  2015
 • Vigdis Foss, Ingrid Fossøy, Hege Fimreite, Marit Alvestad, Margrethe Jernes, Inger Benny Espedal Tungland, Bente Vatne, Grete Nordvik, Magli Sofie Økland, Svein Ole Sataøen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard, Svein Ole Sataøen:
  Forskingsbasert barnehagelærarutdanning
  2015
 • Jorunn Spord Borgen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnekultur som forskningsfelt - et interdisiplinært vitenskapelig emnne
  Barn 2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  The 'glocal' teacher - proposing a model of the teacher for the Norwegian kindergarten framework
  2015
 • Geir Olaf Pettersen, Monica Volden, Elin Eriksen Ødegaard:
  Visualisation of shapes and use of technology in kindergarten
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Samtalefortellinger – vilkår for kommunikasjon, relasjon og læring
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Vigor and Weakness of Narrative Research - Is it Possible to Create Research Designs that Matters for Children, that Will Transform Conditions for Children’s Lives?
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Forskningsbasering - noen refleksjoner fra BLU følgeforskning og fra bruk av forskning for utvikling i bhgsektoren
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Derfor bør den norske barnehagen arbeide danningsorientert - tanker om barnehagen I fortid nåtid og framtid
  2015
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnet i verden lek og leketøy på ramme alvor
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barns aktiviteter og vilkår for danning forskerbevegelser og analyserunder
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  On Interdiciplinarity in Child Culture Research
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Beyond Child Centredness
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Ny rammeplan for barnehager endringer og utviklingstrekk
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ingrid Pramling Samuelsson:
  Å lære barnehagekunnskap for å bli barnehagelærer
  Barnehagefolk 2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Lek på ramme alvor
  01. desember 2014
 • Elin Eriksen Ødegaard, Svein Ole Sataøen, Geir Aaserud:
  Barnehagepionerer
 • Elin Eriksen Ødegaard, Margaret Klepstad Færevaag:
  Barn med Down syndrom som deltakere i barnehagen
  Fagbokforlaget 2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagehistoriske perspektiver - Pioneren Unni Bleken forteller
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagehistoriske perspektiver - Pioneren Turi Sverdrup Berg forteller
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard, Thorolf Krüger:
  Om å bygge barnehagen som kunnskapsfelt
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Kunsten å spille barn gode
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Digitale begivenheter - generasjonsperspektiv
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Kraft og friksjon i narrative tilnærminger i studier av barn
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Bærekraftig utvikling som et generasjonsanliggende - en opplagt konsekvens av barnehagens formålsparagraf?
  2014
 • Utdanning/Forskning Kunnskapsdepartementet, Elin Eriksen Ødegaard, Monica Seland, Liv Gjems, Turi Pålerud, Sigurd Aukland, Heidi Grande Røys:
  TEKSTFORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
  2014
 • Niklas Pramling, Elin Eriksen Ødegaard:
  Bärettande och minnande
  2014
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Angrer på barnehagestart
  09. mars 2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Tårfrid er død - Leve Tårnfrid
  08. mars 2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ida Margrethe Knudsen:
  Vi Handler, vi dokumenterer, vi skriver
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som en arena for danning - tradisjoner og nye variasjoner
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Utvalgte resultat fra prosjektet "Barnehagen som danningsarena" og "Barnehagen som Læringsmiljø og danningsarena"
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Berit Bae:
  Kva er no danning - en dialogforelesning
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som danningsarena -hvilke diskurser sirkulerer og hvilke posisjoner tilbys?
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Elin Eriksen Ødegaard:
  Studier av barnehagen som danningsarena
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Young Children as Narrative Meaning-makers
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Kotliar Inna Koreponova:
  Kindergarten as an Arena for Cultural Formation
  Культурно-историческая психология 2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Tradisjoner brudd og nye variasjoner - hva innebærer det å se barnehagen som en arena for danning
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barn lærer med hele seg
  Barnehagefolk 2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Lise Ingebriktsen, Berit Enerstvedt, Gunhild Fagerland:
  Les meir - ut med Bøker!
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard, Trude Kyrkjebø, Kristin Haukaa:
  Vi er jobbemenner vi - om å oppdage små barns meningsskaping
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Tre hovedlinjer i pedagogikkens historie - hva innebærer det for framtidens barnehage
  2013
 • Magli Sofie Økland, Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagelærerprofesjonalitet - praksisstudier som læringsarena
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Ytringer på barns vegne - barnehagelærerutdanningens pionerer forteller
  2013
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Forord
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som danningsarena
  2012
 • Ida Margrethe Knudsen, Elin Eriksen Ødegaard:
  IKT i barnehagen, med fokus på didaktisk bruk av digitale verktøy
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ida Margrethe Knudsen, Helene Torsteinson, Katrine Tufta, Tiri Bergesen Schei:
  Se kva som skjer – Endring i vilkår for læring og danning
  2012
 • John Roald Pettersen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som danningsarena- kikkehull og teleskop på barnehagen
  Pedagogisk Bokorm 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Svein Ole Sataøen:
  Ledelse av seminaret Førskolelærerprofesjonalitet i et historisk perspektiv - Filmvisning og drøftinger
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Åsta Birkeland, Liv Torunn Grindheim, Vebjørg Tingstad:
  Barnehagen som danningsarena
  2012
 • Ida Margrethe Knudsen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Forskningsprosjektet "Barns deltakende sirkler (2009-2011)
  2012
 • Lily Lui, Elin Eriksen Ødegaard:
  Mommy Stragies
  03. april 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Barnehagen som danningsarena - Introduksjon
  Fagbokforlaget 2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Smakebiter fra "Barnehagen som danningsarena"
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Conceptualizing Picturing
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ida Marie Lyså, Åsta Birkeland, Randi Dyblie Nilsen:
  Kindergarten as an arena for cultural formation - methodological issues
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Studying the youngest children - a co-narrative approach
  2012
 • Ida Margrethe Knudsen, Elin Eriksen Ødegaard:
  Democratic potentials and risks when children work and play with digital photos and images in kindergarten
  2012
 • Elin Eriksen Ødegaard:
  Å bygge opp forskingsprosjekter - Erfaringer fra NFR- prosjektet Barnehagen som danningsarena
  2011
 • Elin Eriksen Ødegaard, Ida Marie Lyså:
  Conditions for Cultural Formation in Chinese Kindergartens
  2011
 • Se alle arbeider i Cristin →