Cato Bjørndal


Dosent


 • Cato R. P. Bjørndal, Petter Mathisen, Ann-Christine Wennergren, Fredrik Thornberg :
  Challenges of the supervision process in the teacher education practicum – A qualitative research review
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2024 DOI
 • Cato R. P. Bjørndal, Petter Mathisen, Ann-Christine Wennergren, Fredrik Thornberg :
  Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements.
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2023 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen, Cato R. P. Bjørndal :
  Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer
  Acta Didactica Norden (ADNO) 16. november 2022 ARKIV / DOI
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Dramaturgisk klasseledelse, magt og roller
  Akademisk Forlag 2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Student teachers' responses to critical mentor feedback: A study of face-saving strategies in teaching placements
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020 ARKIV / DOI
 • Johan Kristian Andreasen, Cato R. P. Bjørndal, Velibor Bobo Kovac :
  Being a teacher and teacher educator: The antecedents of teacher educator identity among mentor teachers
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2019 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier
  Fagbokforlaget 2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Det vurderende øyet. Om observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. 3. utgave
  Gyldendal Akademisk 2018
 • Nora Qi Baskår Norli, Monica Alterskjær Sundset, Camilla Svensen, Cato R. P. Bjørndal :
  Flervalgsoppgaver som verktøy for læring og utvikling av tilbakemeldingskompetanse i fysiologiundervisning på bachelor nivå
  2022
 • Petter William Hansen, Cato R. P. Bjørndal, Inger Ulleberg :
  "Hvordan kan man skape gode veiledningssamtaler?" En animasjonsfilmpresentasjon for veiledning av nyutdannede lærere.
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse i veiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Bruk av teknologi for å styrke veiledningsprosessen i lærerutdanningens praksis
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback kvalitet
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Screencapture feedback i masterveiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback i masterveiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og metakommunikasjon i veiledning
  2022
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalifisering til førstelektor
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Åtte anbefalinger for bedre veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Spørsmålsstilling i veiledning - noen forbedringsmuligheter
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Observasjon og analyse av veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse og kontrakt i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Posisjonering i veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Forskningsgruppevirsksomhet - FIVE som eksempel
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Feedback i praksisveiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  (A)symmetri, posisjonering og facework i veiledningssamtaler
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Arbeidsallianse i veiledning
  2021
 • Cato R. P. Bjørndal, Tor-Egil Nilsen :
  Et digitalt verktøy til bedre praksisveiledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Screencapture feedback
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal, Tor-Egil Nilsen :
  Feedback kvalitet ved bruk av MOSO
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i handledning
  2020
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hvordan skape gode veiledningssamtaler?
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kritisk feedback (positionering) och ”face-saving” i stödsamtal
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva er viktigst for å skape gode veiledningssamtaler?
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Användning av teknologi för att lyfta handledningsprocessens kvalitet
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i praksisveiledning
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Kvalitet i veiledning
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Utprøving av MOSO ved tre nordiske lærerutdanninger - påvirkning på veiledningsprosessens kvalitet. Foreløpige funn
  2019
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa konstruktiva stödsamtal?
  2019
 • Petter Mathisen, Cato R. P. Bjørndal :
  Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training.
  2018
 • Petter Mathisen, Cato R. P. Bjørndal :
  Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training
  2018
 • Johan Kristian Andreasen, Velibor Bobo Kovac, Cato R. P. Bjørndal :
  Teacher and teacher educator - developing a professional identity
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Videoobservasjon av veiledning
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal, Petter Mathisen, wennergren Ann-Christine, Fredrik Thornberg :
  Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018
 • Cato R. P. Bjørndal :
  Hva är viktigast förr att skapa bra handledningssamtal?
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner


  Forskningsinteresser

  - Studier av interaksjon, spesielt veiledningssamtaler
  - Studier av kvalitet og oppfatninger av kvalitet i veiledning
  - Veilederes kompetanse og utvikling
  - Bruk av videoanalyse og multimodal respons i profesjonelt utviklingsarbeid
  CV

  Kort oversikt:

  Cato R. P. Bjørndal er i dag tilsatt som Dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Han er leder for FIVE - Forskningsgruppe i veiledning. Hans primære forskningsfokus er veiledning, veiledningskvalitet, veilederes utvikling i ulike kontekster og bruk av teknologi for å styrke veiledningens kvalitet. I senere år han han fokusert på praksisveiledning i lærerutdanning.

  Bjørndal har han siden 1999 arbeidet med videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk. I dag underviser han også om veiledning på ulike masteremner. Han veileder også studenter skriver om veiledning eller relaterte temaer, på master- og doktorgradsnivå.

  Gjennom nærmere 15 år har Bjørndal arbeidet svært intensivt med veilederes utviklingsarbeid, blant annet gjennom observasjoner av veiledningssamtaler, interaksjonsanalyser og herunder aktiv bruk av videoopptak. I løpet av perioden har han observert, analysert og drøftet flere hundre veiledningssamtaler. Bjørndal har arbeidet nært med veiledere innenfor svært ulike kontekster som skole, helse, offentlig administrasjon, næringsliv og andre organisasjoner. Han har også samlet inn et omfattende forskningsmateriale om veiledningssamtaler og veilederes arbeid med å utvikle kvalitet i egne samtaler (pr. i dag er dette antakeligvis nordens største i sitt slag). I tillegg arbeider han med andre forskningsprosjekter rettet mot kvalitet i veiledning og bruk av teknologi i praksisveiledning. Bjørndal har selv erfaring som veileder fra flere ulike kontekster.

  Publikasjoner:
  Bjørndal har publisert en rekke bøker og artikler i Norden, med hovedvekt på veiledning. For detaljer, se lenken under "Publikasjoner i Frida".

  Invitert gjesteforeleser ved konferanser og universiteter/høyskoler:

  - Key note og foreleser ved rundt 25 nordiske konferanser
  - Invitert gjesteforeleser ved nærmere 40 nordiske universiteter/høgskoler

  Andre inviterte gjesteforelesninger:
   - nærmere 40 andre nordiske organisasjoner/sammenhenger. 

  Veiledningserfaring

  Veiledning som del av trenerfunksjonen innen idrett
  Sosial og økonomisk veiledning av vernepliktige i forsvaret
  Lærer og veileder i grunnskolen
  Kollegaveiledning i grunnskole
  Kollegaveiledning i høyere utdanning
  IKT-veiledning ved universitet
  Gruppeveiledning og individuell veiledning i Arbeidsmarkedsetaten
  Veiledning i skoleutviklingsprosjekter
  Veiledning i IKT-prosjekter i skoleverket
  Prosjektveileder innen høyere utdanning
  Oppgave- og mappeveileder innen høyere utdanning: Bachelor i pedagogikk, Allmennlærerutdanningen, Førskolelærerutdanningen, Læring, prosjekt og kvalitetsarbeid, Musikkfaglærerutdanningen, Pedagogikk grunnfag, Praktisk Pedagogisk Utdanning, Skoleledelse og skoleutvikling, Universitetspedagogisk seminar, Veiledningspedagogikk.
  Masterveiledning i pedagogikk
  Mentorfunksjon i høyere utdanning
  Dr. veiledning i pedagogikk