Personkort bilde

Nilsen, Bo Wold

Førsteamanuensis Institutt for klinisk odontologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Dentale materialer:

- Luftbårn (partikkel-assosiert  og gass) eksponering til innholdet i dentale materialer.

- Biologiske effekter av metakrylater (molekylære)

- Lekkasje og degraderingsprodukter fra dentale polymerer (GC- and LC-MS baserte analyser)

- Porositeter i dentale materialer (micro-CT analyse)

 

Lysherdingslamper:

- Varmeutvikling i pulpa

Jeg er lidenskaplig opptatt av pedagogikk, og benytter flere digitale hjelpemidler i undervisningen, inkludert Anki, video (mymediasite), socrative med mer.

Her finner du min pedagogiske mappe (som dokumenterer min pedagogisk kompetanse)

 

Undervisning og forskning på dentale biomaterialer. Underviser også i den prekliniske treningen av tannlege-og tannpleier-studenter.

 • Mouhat, Mathieu; Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Mercer, James; Nilsen, Bo Wold; Örtengren, Ulf Tore. Light-curing units used in dentistry: Effect of their characteristics on temperature development in teeth. Dental materials journal 2021. ISSN 0287-4547.s doi: https://doi.org/10.4012/dmj.2020-305.

 • Nilsen, Bo Wold; Mouhat, Mathieu; Haukland, Torbjørn; Ørtengren, Ulf Thore; Mercer, James. Heat Development in the Pulp Chamber During Curing Process of Resin-Based Composite Using Multi-Wave LED Light Curing Unit. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry 2020; Volum 12. ISSN 1179-1357.s 271 - 280.s doi: 10.2147/CCIDE.S257450.

 • Nilsen, Bo Wold; Mouhat, Mathieu; Jokstad, Asbjørn. Quantification of porosity in composite resins delivered by injectable syringes using X-ray microtomography. Biomaterial Investigations in Dentistry 2020; Volum 7.s 86 - 95.s doi: 10.1080/26415275.2020.1784013.

 • Nilsen, Bo Wold; Jensen, Einar; Ørtengren, Ulf Thore; Bang, Berit; Michelsen, Vibeke Barman. Airborne exposure to gaseous and particle-associated organic substances in resin-based dental materials during restorative procedures. European Journal of Oral Sciences 2019. ISSN 0909-8836.s 1 - 10.s doi: 10.1111/eos.12646.

 • Nilsen, Bo Wold; Simon-Santamaria, Jaione; Ørtengren, Ulf Thore; Jensen, Einar; Bruun, Jack-Ansgar; Michelsen, Vibeke Barman; Sørensen, Karen Kristine. Dose- and time-dependent effects of triethylene glycol dimethacrylate on the proteome of human THP-1 monocytes. European Journal of Oral Sciences 2018; Volum 126 (5). ISSN 0909-8836.s 345 - 358.s doi: 10.1111/eos.12559.

 • Nilsen, Bo Wold; Jensen, Einar; Ørtengren, Ulf Thore; Michelsen, Vibeke Barman. Analysis of organic components in resin-modified pulp capping materials: critical considerations. European Journal of Oral Sciences 2017; Volum 125 (3). ISSN 0909-8836.s 183 - 194.s doi: 10.1111/eos.12347.

 • Nilsen, Bo Wold; Ørtengren, Ulf Thore; Simon-Santamaria, Jaione; Sørensen, Karen Kristine; Michelsen, Vibeke Barman. Methods and terminology used in cell-culture studies of low-dose effects of matrix constituents of polymer resin-based dental materials. European Journal of Oral Sciences 2016; Volum 124 (6). ISSN 0909-8836.s 511 - 525.s doi: 10.1111/eos.12309.

 • Nilsen, Bo Wold; Wikant, Aksel; Hensten, Arne. Noen betraktninger rundt bruken av lysherdende materialer for pulpaoverkapping - er raskere alltid bedre?. Den norske tannlegeforenings tidende 2019. ISSN 0029-2303.

 • Nilsen, Bo Wold; Ørtengren, Ulf Thore; Simon-Santamaria, Jaione; Sørensen, Karen Kristine; Michelsen, Vibeke Barman. Low-grade toxicity of matrix constituents of polymer resin based dental materials - A review of terminology and methods. 7th International Conference. Methodological Issues in oral health research 2016-05-11 - 2016-05-13 2016.

 • Nilsen, Bo Wold. Lysherdende cappingmaterialer - En uheldig miks?. Geilimøtet 2016: Kariologi felleskurs UiT - UiO - UiB 2016-01-28 - 2016-01-30 2016.

 • Nilsen, Bo Wold. Toksikologiske reaksjoner relatert til dentale monomerer – Kartlegging av cellulære mekanismer. NTFs landsmøte 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Nilsen, Bo Wold; Wikant, Aksel; Hensten, Arne. Noen betraktninger rundt bruken av lysherdende materialer for pulpaoverkapping - er raskere alltid bedre?. Den norske tannlegeforenings tidende 2019. ISSN 0029-2303.

 • Nilsen, Bo Wold; Ørtengren, Ulf Thore; Simon-Santamaria, Jaione; Sørensen, Karen Kristine; Michelsen, Vibeke Barman. Low-grade toxicity of matrix constituents of polymer resin based dental materials - A review of terminology and methods. 7th International Conference. Methodological Issues in oral health research 2016-05-11 - 2016-05-13 2016.

 • Nilsen, Bo Wold. Lysherdende cappingmaterialer - En uheldig miks?. Geilimøtet 2016: Kariologi felleskurs UiT - UiO - UiB 2016-01-28 - 2016-01-30 2016.

 • Nilsen, Bo Wold. Toksikologiske reaksjoner relatert til dentale monomerer – Kartlegging av cellulære mekanismer. NTFs landsmøte 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe