No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bjarte.furnes@uit.no Tromsø

Furnes, Bjarte Reidar


Førsteamanuensis


 • Rebecca Treiman, Jacqueline Hulslander, Richard K. Olson, Stefan Samuelsson, Åsa Elwér, Bjarte Reidar Furnes m.fl.:
  Predicting Later Spelling from Kindergarten Spelling in U.S., Australian, and Swedish Children
  Scientific Studies of Reading 2023 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman, Ove Skarpenes :
  "Mer enn bare fine ord?" Pedagogen, psykologen og sosiologen drøfter moteord i skolen.
  Fagbokforlaget 2022
 • Bjarte Reidar Furnes, Trude Nergård-Nilssen :
  Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder: En retrospektiv studie
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Hilde Christine Hofslundsengen, Hanne Næss Hjetland, Bjarte Reidar Furnes, Kari-Anne Bottegård Næss :
  Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Bjarte Furnes, Hilde Christine Hofslundsengen, Margaret Klepstad Færevaag :
  Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen
  Fagbokforlaget 2020
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Hesjedal, Lise Øen Jones :
  Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter
  Fagbokforlaget 2020
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman :
  Læringsstrategier og metakognisjon
  Fagbokforlaget 2020
 • Elisabeth Hesjedal, Lise Øen Jones, Bjarte Furnes :
  Individuelle opplæringsplaner i skolen
  Fagbokforlaget 2020
 • Kristin Sunde, Bjarte Reidar Furnes, Kjersti Lundetræ :
  Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?
  Scientific Studies of Reading 2019 ARKIV / DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Åsa Elwér, Stefan Samuelsson, Richard K. Olson, Brian Byrne :
  Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2
  Scientific Studies of Reading 2019 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen
  Fagbokforlaget 2018
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde
  Psyke & Logos 2018
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman :
  Digital lesing - hva vet vi?
  Universitetsforlaget 2016
 • Elisabeth Norman, Bjarte Reidar Furnes :
  The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media?
  Computers in Human Behavior 2016 ARKIV / DOI
 • Kristine Ludvigsen, Rune Johan Krumsvik, Bjarte Reidar Furnes :
  Creating formative feedback spaces in large lectures
  Computers & Education 2015 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman :
  Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia
  Dyslexia 2015 ARKIV / DOI
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring
  Fagbokforlaget 2014
 • Elisabeth Norman, Bjarte Reidar Furnes :
  The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition?
  Emotion Review 2014 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman :
  Læringsstrategier og metakognisjon
  Fagbokforlaget 2013
 • Bjarte Reidar Furnes, Stefan Samuelsson :
  Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study
  Learning and Individual Differences 2011 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Stefan Samuelsson :
  Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children
  Dyslexia 2010 FULLTEKST / DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Stefan Samuelsson :
  Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison
  Journal of Research in Reading 2009 DOI
 • Bjarte Reidar Furnes, Øistein Anmarkrud, Fredrik Solli Wandem :
  Hva betyr det egentlig at noe er forskningsbasert?
  10. november 2022
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Hesjedal :
  Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
  2022
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Stabilitet og sammenheng mellom lesing og skriving på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk: En longitudinell studie fra førskolealder til 4. trinn
  2022
 • Bjarte Furnes :
  Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
  2021
 • Bjarte Reidar Furnes :
  En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn
  2019
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker?
  2019
 • Bjarte Reidar Furnes, Åsa Elwér, Stefan Samuelsson, Richard K. Olson, Brian Byrne :
  Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2
  2019
 • Bjarte Reidar Furnes, Thomas Espevik, Torbjørn Tumyr Nilsen :
  Lytte er det nye lese
  20. september 2019
 • Kristin Sunde, Bjarte Reidar Furnes, Kjersti Lundetræ :
  Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?
  2018
 • Bjarte Reidar Furnes, Kristin Sunde :
  Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom
  2017
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning
  2017
 • Rune Johan Krumsvik, Elisabeth Hesjedal, Bjarte Reidar Furnes, Lise Øen Jones, Kristian Øen :
  Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse
  Dag og Tid 02. desember 2016
 • Dag Eivind Undheim Larsen, Bjarte Reidar Furnes :
  Når elever blir pedagoger
  17. desember 2016
 • Bjarte Furnes, Elisabeth Norman :
  Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen
  språkløyper 06. januar 2016
 • Elisabeth Norman, Bjarte Furnes :
  Metakognisjon er et viktig forskningsfelt
  språkløyper 27. januar 2016
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Digital lesing - hva vet vi?
  2015
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective
  2015
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Digital lesing - hva vet vi?
  2015
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling
  2014
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2
  2013
 • Elisabeth Norman, Bjarte Reidar Furnes :
  Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices
  2012
 • Bjarte Reidar Furnes, Elisabeth Norman :
  The relationship between reading skills and three facets of metacognition
  2012
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk
  2011
 • Elisabeth Norman, Bjarte Reidar Furnes :
  "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir
  2011
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison
  2010
 • Bjarte Reidar Furnes :
  Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison
  2008
 • Stefan Samuelsson, Bjarte Furnes :
  Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children
  2008 OMTALE
 • Stefan Samuelsson, Bjarte Furnes :
  Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison
  2008 OMTALE

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →