No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk bjarte.furnes@uit.no Tromsø

Furnes, Bjarte Reidar


Førsteamanuensis


 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth; Skarpenes, Ove. "Mer enn bare fine ord?" Pedagogen, psykologen og sosiologen drøfter moteord i skolen.. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245037999.s 35 - 57.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Nergård-Nilssen, Trude. Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder: En retrospektiv studie. Cappelen Damm Akademisk 2022 ISBN 9788202694319.s 78 - 97.
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Hjetland, Hanne Næss; Furnes, Bjarte Reidar; Næss, Kari-Anne Bottegård. Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. Cappelen Damm Akademisk 2022 ISBN 9788202694319.s 232 - 249.
 • Furnes, Bjarte; Hofslundsengen, Hilde Christine; Færevaag, Margaret Klepstad. Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3453-0.s 249 - 273.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen. Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717.s 457 - 478.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. Læringsstrategier og metakognisjon. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717.s 125 - 153.
 • Hesjedal, Elisabeth; Jones, Lise Øen; Furnes, Bjarte. Individuelle opplæringsplaner i skolen. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033717.s 479 - 496.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian. Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2. Scientific Studies of Reading 2019. ISSN 1088-8438.s 1 - 17.s doi: 10.1080/10888438.2019.1610410.
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti. Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School?. Scientific Studies of Reading 2019. ISSN 1088-8438.s doi: 10.1080/10888438.2019.1615491.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde. Psyke & Logos 2018; Volum 39 (2). ISSN 0107-1211.s 10 - 26.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2387-9.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. Digital lesing - hva vet vi?. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215020495.s 236 - 255.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media?. Computers in Human Behavior 2016; Volum 54. ISSN 0747-5632.s 301 - 309.s doi: 10.1016/j.chb.2015.07.043.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia. Dyslexia 2015; Volum 21. ISSN 1076-9242.s 273 - 284.s doi: 10.1002/dys.1501.
 • Ludvigsen, Kristine; Krumsvik, Rune Johan; Furnes, Bjarte Reidar. Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education 2015; Volum 88. ISSN 0360-1315.s 48 - 63.s doi: 10.1016/j.compedu.2015.04.002.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition?. Emotion Review 2014; Volum 8 (2). ISSN 1754-0739.s 187 - 193.s doi: 10.1177/1754073914552913.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0160-3.s 424 - 439.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. Læringsstrategier og metakognisjon. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1280-4.s 117 - 143.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual Differences 2011; Volum 21 (1). ISSN 1041-6080.s 85 - 95.s doi: 10.1016/j.lindif.2010.10.005.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children. (fulltekst) Dyslexia 2010; Volum 16. ISSN 1076-9242.s 119 - 142.s doi: 10.1002/dys.401.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Samuelsson, Stefan. Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading 2009; Volum 32 (3). ISSN 0141-0423.s 275 - 292.s doi: 10.1111/j.1467-9817.2009.01393.x.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Stabilitet og sammenheng mellom lesing og skriving på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk: En longitudinell studie fra førskolealder til 4. trinn. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy 2022-05-09 - 2022-05-11 2022.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Hesjedal, Elisabeth. Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Lærernes dag 2022-01-28 - 2022-01-28 2022.
 • Furnes, Bjarte. Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Forskningsdagen 2021-11-26 - 2021.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Espevik, Thomas; Tumyr Nilsen, Torbjørn. Lytte er det nye lese. 2019.
 • Furnes, Bjarte Reidar. En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn. Skriv Les - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 2019-05-07 - 2019-09-09 2019.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Elwér, Åsa; Samuelsson, Stefan; Olson, Richard K.; Byrne, Brian. Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2. Society for the Scientific Study of Reading.Twenty-Sixth Annual Meeting 2019-07-17 - 2019-07-21 2019.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker?. Fagtorg vest 2019 2019-08-28 - 2019-08-29 2019.
 • Sunde, Kristin; Furnes, Bjarte Reidar; Lundetræ, Kjersti. Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1?. Society for the Scientific Study of Reading 2018-07-18 - 2018-08-21 2018.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning. PhD-seminar 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Sunde, Kristin. Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom. Skriv! Les! Nordisk konferanse om skriving, lesing og literacy 2017-05-09 - 2017-05-11 2017.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte. Metakognisjon er et viktig forskningsfelt. språkløyper 2016.
 • Furnes, Bjarte; Norman, Elisabeth. Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen. språkløyper 2016.
 • Undheim Larsen, Dag Eivind; Furnes, Bjarte Reidar. Når elever blir pedagoger. 2016.
 • Krumsvik, Rune Johan; Hesjedal, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar; Jones, Lise Øen; Øen, Kristian. Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid 2016. ISSN 0803-334X.s 35 - 35.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Digital lesing - hva vet vi?. E-bøker i fagbibliotekene 2015-09-24 - 2015.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective. Skriv! Les! 2015 - Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy 2015-05-18 - 2015-05-20 2015.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Digital lesing - hva vet vi?. Fagdag i pedagogikk og psykologi 2015-03-05 - 2015.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling. The 9th British Dyslexia Association International Conference 2014-03-27 - 2014-03-29 2014.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2. The 4th All European Dyslexia Conference 2013-09-20 - 2013-09-22 2013.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices. 5th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition 2012-09-05 - 2012-09-08 2012.
 • Furnes, Bjarte Reidar; Norman, Elisabeth. The relationship between reading skills and three facets of metacognition. 5th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16 Metacognition 2012-09-05 - 2012-09-08 2012.
 • Norman, Elisabeth; Furnes, Bjarte Reidar. "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir. Fra p-bøker via e-bøker til i-bøker? E-bøker i akademia 2011-05-09 - 2011.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing 2011-05-30 - 2011-06-01 2011.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison. 2010.
 • Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan. Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison. The 7th international conference of the British Dyslexia Association (omtale) 2008-03-27 - 2008-03-29 2008.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison. 15th Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading 2008-07-10 - 2008-07-12 2008.
 • Furnes, Bjarte; Samuelsson, Stefan. Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children. 15th Annual Meeting Society for the Scientific Study of Reading (omtale) 2008-07-10 - 2008-07-12 2008.
 • Furnes, Bjarte. Arv betyr mest for lesing og skriving. Utdanning 2007. ISSN 1502-9778.
 • Furnes, Bjarte Reidar. Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies. The 3rd Logopedic Symposium 2007-06-07 - 2007-06-07 2007.
 • Furnes, Bjarte Reidar. PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →