Asgaut-Bakke
Asgaut-Bakke
Avdeling for samlinger asgaut.bakke@uit.no 77644795 TROM UB 135.09C

Asgaut Bakke


Bibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Bibliotekar på avdeling for bibliografiske tjenester, vanligvis med arbeidsplass på KS.

Arbeider mest med mottak av monografier, pliktavleveringer, gaver og samlingspleie som magasinering og kassering.

Arbeidsområder