Anne-Berit Lorentsen


Førsteamanuensis


 • Anne Svelstad Evju, Anne-Berit Lorentsen :
  Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne-Berit Lorentsen, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Folkehelsearbeidet i kommunen
  Fagbokforlaget 2014
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Kjøpesenter som forebyggende arena
  Harstad Tidende 2022
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Å være mamma under harde vilkår
  2020
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Hverdagsliv med knappe ressurser
  2019
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Folkehelsearbeid med enslige mindreårige
  2016
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Folkehelsearbeid i kommunen
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →