Bilde av Höper, Anje Christina
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Höper, Anje Christina
Arbeidshelse, forskningsgruppe anje.hoeper@uit.no +4777644342 98022451 Her finner du meg

Anje Christina Höper


Forsker / Forskningsgruppeleder

Stillingsbeskrivelse

Forskninsgruppeleder for Arbeidshelse i nord,  UiTs forskningsgruppe for arbeidshelse.

Arbeid er en stor del av de fleste voksnes liv og kan påvirke vår helse, både positivt og negativt. Arbeidshelse har gradvis utviklet seg fra et monofaglig risiko-orientert fag til en tverrfaglig og omfattende tilnærming som tar i betraktning individets fysiske, mentale og sosiale velvære, generell helse og personlig utvikling (WHO). Med sine prosjekter dekker Arbeidshelse i nord et bredt forskningsfelt og fokuserer på arbeidshelse i et folkehelseperspektiv relatert til den nordlige dimensjon. Gruppen har fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og samarbeider med forskjellige fagmiljøer innad UiT, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene våre favner bredt, fra fysiske og biokjemiske påvirkninger på arbeidsplassen til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivselen og forhindre sykmelding eller frafall fra arbeidslivet. Du kan lese mer om forskninsgruppen og prosjektene på våre hjemmesider.

 

Arbeidsområder

Prosjektledelse

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Anja Margrete Davis Norbye, Erlend Hoftun Farbu, Christoffer Lilja Terjesen, Nils Fleten, Anje Christina Höper :
  The level of health anxiety before and during the COVID-19 pandemic
  PLOS ONE 2023 ARKIV / DOI
 • Albin Stjernbrandt, Magnar Gullikstad Johnsen, Ingrid Liljelind, Anna Louise Aminoff, Jens Wahlström, Anje Christina Höper m.fl.:
  Neurosensory and vascular symptoms and clinical findings in the hands of Arctic open-pit miners in Sweden and Norway–a descriptive study
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Anje Christina Höper, Jorunn Kirkeleit, Marte Renate Thomassen, Kaja Irgens-Hansen, Bjørg Eli Hollund, Carl Fredrik Fagernæs m.fl.:
  Effects of Interventions to Prevent Work-Related Asthma, Allergy, and Other Hypersensitivity Reactions in Norwegian Salmon Industry Workers (SHInE): Protocol for a Pragmatic Allocated Intervention Trial and Related Substudies
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Eirik Reierth, Tohr Nilsson, Morten Skandfer :
  Cold exposure and musculoskeletal conditions; A scoping review
  Frontiers in Physiology 2022 ARKIV / DOI
 • Anje Christina Höper, Christoffer Lilja Terjesen, Nils Fleten :
  Comparing the New Interdisciplinary Health in Work Intervention With Conventional Monodisciplinary Welfare Interventions at Norwegian Workplaces: Protocol for a Pragmatic Cluster Randomized Trial
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Martin Rypdal, Morten Skandfer, Olöf Anna Steingrimsdottir, Tormod Brenn, Audun Stubhaug m.fl.:
  To tolerate weather and to tolerate pain: two sides of the same coin? The Tromsø Study 7
  Pain 2021 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Tormod Brenn, Morten Skandfer :
  Is working in a cold environment associated with musculoskeletal complaints 7–8 years later? A longitudinal analysis from the Tromsø Study
  International Archives of Occupational and Environmental Health 2020 ARKIV / DOI
 • Marit Nøst Hegseth, Bente Margaret Oftedal, Anje Christina Höper, Anna Louise Aminoff, Marte Renate Thomassen, Martin Veel Svendsen m.fl.:
  Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic
  PLOS ONE 2019 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Morten Skandfer, Christopher Sivert Nielsen, Tormod Brenn, Audun Stubhaug, Anje Christina Höper :
  Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Wahida Salma, Veronika Franeková, trine Lund, Anje Christina Höper, Stian Ludvigsen, Jim Lund m.fl.:
  Dietary Calanus oil antagonizes angiotensin II-induced hypertension and tissue wasting in diet-induced obese mice
  Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2016 DOI
 • Alice Marie Pedersen, Wahida Salma, Anje Christina Höper, Terje Larsen, Ragnar Ludvig Olsen :
  Lipid profile of mice fed a high-fat diet supplemented with a wax ester-rich marine oil
  European Journal of Lipid Science and Technology 2014 DOI
 • Anje Christina Höper, Wahida Salma, Selene Julie Sollie, Anne Dragøy Hafstad, Jim Lund, Ahmed Murtaz Khalid m.fl.:
  Wax esters from the marine copepod calanus finmarchicus reduce diet-induced obesity and obesity-related metabolic disorders in mice
  Journal of Nutrition 2014 DOI
 • David Peyre-costa, Anje Christina Höper, Albin Stjernbrandt, Tiina Ikäheimo :
  Arctic miner's exposure to air pollution, use of personal protective equipment and respiratory symptoms in The MineHealth Study
  2023
 • Tiina Ikäheimo, Anje Christina Höper, Hans Pettersson, Jens Wahlström, Albin Stjernbrandt, Tohr Nilsson m.fl.:
  Nordic Co-operation for promoting occupational health and safety (OHS) research and education in the Arctic
  2023
 • Tone Mari Seppola-Edvardsen, Nils Fleten, Anje Christina Höper :
  HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? - Kvalitativ del. Følgeforskning på HelseIArbeid – Bedriftstiltaket. En brukerorientert kvalitativ, etnografisk studie fra to arbeidsplasser
  2023 ARKIV
 • Anje Christina Höper :
  Leder - Ramazzini 2/2022
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022 ARKIV
 • Anje Christina Höper :
  Bli med på prosjekt...og delta på spørreundersøkelsen
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022 ARKIV
 • Anje Christina Höper :
  Twittermeldinger angående follow-up målinger i Shine-studien
  2022
 • Anje Christina Höper, Morten Skandfer :
  16 år med samarbeid om arbeidshelse i nordområdene
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022 ARKIV
 • Anje Christina Höper :
  Leder for Ramazzini ÅRGANG 28 - 2021 / NR.3
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2021 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om pågående feltarbeid for prosjektet SHInE
  2021 DATA
 • Berit Bang, Anje Christina Höper :
  Informasjonsmøter til bedriftsansatte
  2021
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om aktivitet i prosjektet SHInE
  2021 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om forberedelse til feltarbeid i prosjektet SHInE
  2021 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper, Marte Renate Thomassen :
  Informasjonsmøter til bedriftsansatte
  2021
 • Anje Christina Höper :
  Arbeidsmedisinerens hverdag
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2021
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om oppstart av feltarbeid i prosjektet SHInE
  2021 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper, Marte Renate Thomassen, Thor Eirik Eriksen, Miriam Grgic, Christin Ørbeck Sørheim, Bjørg Eli Hollund m.fl.:
  Effects of interventions to prevent work-related asthma, allergy and other hypersensitivity reactions among Norwegian salmon industry workers (SHInE) – a multicentre study 
  2021 FULLTEKST
 • Ida Løvdahl Alvsen, Anje Christina Höper :
  Når teknologien tar over
  12. oktober 2021 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper, Marte Renate Thomassen :
  Informasjonsmøte til bedriftsansatte
  2021
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Tormod Brenn, Morten Skandfer :
  Working in cold environment and future musculoskeletal complaints
  2021
 • Morten Skandfer, Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Eirik Reierth, Tohr Nilsson :
  Cold working conditions and musculoskeletal pain.
  2021
 • Morten Skandfer, Erlend Hoftun Farbu, Tormod Brenn, Anje Christina Höper :
  Associations between feeling cold at work and work performance in a cold-exposed working population from the Tromsø 6 study
  2021
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding med link til artikkel om prosjektet SHInE
  2020 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om oppstartsmøte til prosjektet SHInE.
  2020 FULLTEKST
 • Berit Bang, Oddny Johnsen, Miriam Grgic, Marte Renate Thomassen, Christin Ørbeck Sørheim, Øystein Robertsen m.fl.:
  Forskningsformål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri
  24. februar 2020
 • Anje Christina Höper :
  Twitter-melding om tildeling av penger til prosjektet SHInE fra Norges Forskningsråd
  2019 FULLTEKST
 • Nils Fleten, Anje Christina Höper, Christoffer Lilja Terjesen :
  Hva er Bedriftstiltaket HelseIArbeid - og virker det ?
  2019
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Christopher Sivert Nielsen, Tormod Brenn, Audun Stubhaug, Morten Skandfer :
  Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6
  2019
 • Merete Drevvatne Bugge, Anje Christina Höper, Arve Lie, Helle Laier Johnsen :
  Journalføring og journalhåndtering i BHT. Kapittel i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)
  2019 FULLTEKST
 • Anje Christina Höper :
  Norsk-russisk samarbeid trosser kulden; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet
  2018 FULLTEKST / DATA
 • Morten Skandfer, Anje Christina Höper, Magritt Brustad :
  A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north
  2018
 • Christoffer Terjesen, Tone Seppola-Edvardsen, Anje Christina Höper, Nils Fleten :
  HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.
  2018
 • Anje Christina Höper, Bente Elisabeth Moen, Finn Levy :
  Arbeidsmedisin
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017 DATA
 • Anje Christina Höper :
  Yrkesmedisin
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017 FULLTEKST
 • Jan Vilis Haanes, Anna Aminoff, Marit Nøst Hegseth, Anje Christina Höper :
  Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli
  Nordlys 20. mai 2017
 • Anje Christina Höper, Marit Nøst Hegseth :
  Nyhetsbrev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 1/2017
  2017
 • Anje Christina Höper, Turid Austin Wæhler :
  Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet
  2016
 • Anje Christina Höper :
  Svevestøvforskning
  22. april 2016
 • Anje Christina Höper :
  Mer enn fruktkurv og trening
  www.tidsskriftet.no 22. november 2016 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Flesch M, Höper A, Dell'Italia L, Evans K, Bond R, Peshock R, Diwan A, Brinsa TA, Wei CC, Sivasubramanian N, Spinale FG, Mann DL.”Activation and functional significance of the renin-angiotensin system in mice with cardiac restricted overexpression of tumor necrosis factor” Circulation. 2003 Aug 5;108(5):598-604.

   

  Maack C, Cremers B, Flesch M, Höper A, Südkamp M, Böhm M. ”Different intrinsic activities of bucindolol, carvedilol and metoprolol in human failing myocardium”

  Br J Pharmacol. 2000 Jul;130(5):1131-9.