Dummy personkort bilde

Angelica Matveeva

Rådgiver utdanningskvalitet Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

- Operasjonalisering av UiTs Kvalitetssystem for utdanning

- Forberedelse til tilsyn

- Saksbehandling knyttet til opprettelse av nye studieprogram

- Nye ordninger for studieprogramledelse: konsept og modeller

- Retninglinjer for periodisk evaluering av studieprogrammer

- Arctic 5-samarbeid

 • Pursiainen, Christer Henrik; Matveeva, Angelica. Initiating Trust in High Politics: The Gorbachev-Reagan Summit in Geneva 1985. International Negotiation 2016; Volum 21 (1). ISSN 1382-340X.s 104 - 134.s doi: 10.1163/15718069-12341326.

 • Matveeva, Angelica. German Nuclear Power: Ahead to the Past or Back to the Future?. Security Index 2008; Volum 14 (3). ISSN 1993-4270.s 109 - 116.s doi: https://doi.org/10.1080/19934270.2008.9756564.

 • Matveeva, Angelica. Vocalese, full-length music album (CD). 2016.

 • Matveeva, Angelica. Why does peacebuilding succeed or fail? The role of local ownership in DDR (demobilization, disarmament and reintegration/reinsertion) and SSR (security sector reform).. Uppsala universitet 2011.

 • Matveeva, Angelica. Cabaret Français: Cinq Portraits, full-length album (CD). 2011.

 • Matveeva, Angelica. Swedish poetry goes jazz, full-length album (CD). 2011.

 • Matveeva, Angelica. Vocalese, full-length music album (CD). 2016.

 • Matveeva, Angelica. Why does peacebuilding succeed or fail? The role of local ownership in DDR (demobilization, disarmament and reintegration/reinsertion) and SSR (security sector reform).. Uppsala universitet 2011.

 • Matveeva, Angelica. Cabaret Français: Cinq Portraits, full-length album (CD). 2011.

 • Matveeva, Angelica. Swedish poetry goes jazz, full-length album (CD). 2011.

 • [Loading...]