#
#
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet angelica.matveeva@uit.no +4777644975 Tromsø ADM B 336

Angelica Matveeva


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

- Operasjonalisering av UiTs Kvalitetssystem for utdanning

- Forberedelse til NOKUTs tilsyn med institusjonens systematiske kvalitetsarbeidet

- Sekretariatsarbeid for evaluerings- og utredningskomiteer

- Saksbehandling knyttet til (re-)akkreditering av studieprogrammer

- Saksbehandling av søknader til UiTs strategiske fond

- Utredning om studieprogramledelse, utforming av institusjonelt mandat og rammer for studieprogramledere
samt tilhørende kompetanseutviklingsprog​ram for studieprogramledere, etablering av institusjonelt forum for studieprogramledere

- Organiserer UiTs nye årlige utdanningskvalitetskonferanse

- Retninglinjer for periodisk evaluering av studietilbud

- bidrar til å utarbeide høringssvar i nasjonale høringer

- bidrar til å skrive et kapittel i Utdanningsmeldingen

- bidrar til UiTs team for forskerutdanning


 • Christer Henrik Pursiainen, Angelica Matveeva :
  Initiating Trust in High Politics: The Gorbachev-Reagan Summit in Geneva 1985
  International Negotiation: A Journal of Theory and Practice 2016 DOI
 • Angelica Matveeva :
  German Nuclear Power: Ahead to the Past or Back to the Future?
  Security Index 2008 DOI
 • Bjørn Stensaker, Katarina Winka, Eva Pettersson, Hanne Leth Andersen, Jan Frode Hatlen, Oda Bjørnsdatter m.fl.:
  Anerkjennelse av individuell kompetanse og organisatorisk kulturutvikling - på samme tid? Evaluering av UiTs meritteringsordning
  2021
 • Angelica Matveeva :
  Performance-based funding in higher education: a meta-narrative review and research agenda proposal.
  2021
 • Angelica Matveeva :
  Vocalese, full-length music album (CD)
  2016
 • Angelica Matveeva :
  Why does peacebuilding succeed or fail? The role of local ownership in DDR (demobilization, disarmament and reintegration/reinsertion) and SSR (security sector reform).
  Uppsala universitet 2011
 • Angelica Matveeva :
  Cabaret Français: Cinq Portraits, full-length album (CD)
  2011
 • Angelica Matveeva :
  Swedish poetry goes jazz, full-length album (CD)
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →