Bilde av Andersen, Anders
Bilde av Andersen, Anders
Institutt for informatikk anders.andersen@uit.no +4777644703 95180675

Anders Andersen


Instituttleder


 • Seshathiri Dhanasekaran, Anders Andersen, Randi Karlsen, Anne Håkansson, André Henriksen :
  Data Collection and Analysis Methods for Smart Nudging to Promote Physical Activity: Protocol for a Mixed Methods Study
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Ingar Mæhlum Arntzen, Njål Trygve Borch, Anders Andersen :
  State Trajectory. A Unifying Approach to Interactivity with Real-Time Sharing and Playback Support
  Springer 2023 DOI
 • Salman Khaleghian, Habib Ullah, Einar Broch Johnsen, Anders Andersen, Andrea Marinoni :
  AFSD: Adaptive Feature Space Distillation for Distributed Deep Learning
  IEEE Access 2022 ARKIV / DOI
 • Randi Karlsen, Anders Andersen :
  The Impossible, the Unlikely, and the Probable Nudges: A Classification for the Design of Your Next Nudge
  Technologies 2022 ARKIV / DOI
 • Seshathiri Dhanasekaran, Anders Andersen, Randi Karlsen, Anne Håkansson, André Henriksen :
  Data collection and smart nudging to promote physical activity and a healthy lifestyle using wearable devices
  2022 ARKIV / DOI
 • Randi Karlsen, Anders Andersen :
  Recommendations with a Nudge
  Technologies 13. juni 2019 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Anders Andersen, Randi Karlsen, Weihai Yu :
  Green transportation choices with IoT and smart nudging
  Springer 2018 SAMMENDRAG / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Randi Karlsen, Najeeb Elahi, Anders Andersen :
  Personalized Recommendation of Socially Relevant Images
  Association for Computing Machinery (ACM) 2018 PROSJEKT / SAMMENDRAG / FULLTEKST / DOI
 • Anders Andersen, Merete Saus :
  Privacy preserving distributed computation of community health research data
  Procedia Computer Science 2017 PROSJEKT / SAMMENDRAG / ARKIV / DOI
 • Anders Andersen, Randi Karlsen :
  Privacy preserving personalization in complex ecosystems
  Springer 2017 PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Anders Andersen, Randi Karlsen :
  User Profiling through NFC interactions: Mining NFC-based User Information from Mobile Devices and Back-end Systems
  ACM Publications 2016 SAMMENDRAG / PROSJEKT / DOI
 • Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Sigmund Akselsen, Randi Karlsen :
  Customer managed security domain on mobile network operators’ SIM cards: Opportunities to enable new business models
  Springer 2015 PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Sigmund Akselsen :
  Manage your own security domain on your smartphone
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2015 PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Arne Munch-Ellingsen, Richard Karlsen, Anders Andersen, Sigmund Akselsen :
  Two-factor Authentication for Android Host Card Emulated Contactless Cards
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2015 PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Bente Evjemo, Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Randi Karlsen :
  “I Expect Smart Services!” User Feedback on NFC Based Services Addressing Everyday Routines
  Springer 2015 PROSJEKT / SAMMENDRAG / DOI
 • Anders Andersen, Trygve Hardersen, Norbert Schirmer :
  Privacy for cloud storage
  Springer 2014 SAMMENDRAG / PROSJEKT
 • Anders Andersen :
  SNOOP: Privacy preserving middleware for secure multi-party computations
  Association for Computing Machinery (ACM) 2014 SAMMENDRAG / PROSJEKT
 • Anders Andersen, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Randi Karlsen :
  Privacy preserving health data processing
  IEEE Sarnoff Symposium 2014 SAMMENDRAG / PROSJEKT / DOI
 • Anders Andersen, Arne Munch-Ellingsen :
  Mobile device security: The role of NFC, UICC and secure elements
  Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) 2014 SAMMENDRAG / PROSJEKT
 • Randi Karlsen, Anders Andersen :
  Tools for image annotation: Using context-awareness, NFC and image clustering
  NIKT: Norsk IKT-konferanse for forskning og utdanning 2014 PROSJEKT / SAMMENDRAG / FULLTEKST
 • Ingar M Arntzen, Njål Trygve Borch, Anders Andersen :
  Unify Media and UX with timed variables
  2021 PROSJEKT / OMTALE / DATA
 • Seshathiri Dhanasekaran, Anders Andersen, Randi Karlsen, Anne Håkansson :
  Data Analysis Techniques for Smart Nudging
  2021 ARKIV
 • Anders Andersen, Tor Berre, Pål Ellingsen, Laurence Marie Anna Habib, Moutaz Haddara, Erik Hjelmås m.fl.:
  Informasjonssikkerhet i høyere utdanning
  Nordic Journal of STEM Education 2019 SAMMENDRAG / FULLTEKST
 • Anders Andersen, Stian Normann Anfinsen, Luca Frediani :
  Fremragende læring med beregningsorientert programmering
  Nordic Journal of STEM Education 2019 FULLTEKST / SAMMENDRAG
 • Anders Andersen, Stian Normann Anfinsen, Luca Frediani :
  Fremragende læring med beregningsorientert programmering
  2019
 • Anders Andersen, Tor Berre, Pål Ellingsen, Laurence Marie Anna Habib, Moutaz Haddara, Erik Hjelmås m.fl.:
  Informasjonssikkerhet i høyere utdanning
  2019
 • Kari Byklum, Anders Andersen, Kolbjørn Engeseth, Anne Husebekk :
  Etterlyser flere helseteknologer
  24. mai 2018 FULLTEKST
 • Randi Karlsen, Najeeb Elahi, Anders Andersen :
  Personalized Recommendation of Socially Relevant Images
  2018
 • Anders Andersen, Merete Saus :
  Privacy preserving distributed computation of community health research data
  2017
 • Abul Ahsan Md Mahmudul Haque, Weihai Yu, Anders Andersen, Randi Karlsen :
  Decentralized Orchestration of Open Services: Achieving High Scalability and Reliability with Continuation-Passing Messaging
  UiT Norges arktiske universitet 2017 SAMMENDRAG / PROSJEKT / FULLTEKST
 • Kassaye Yitbarek Yigzaw, Johan Gustav Bellika, Gunnar Hartvigsen, Anders Andersen, Fred Godtlibsen, Stein Olav Skrøvseth m.fl.:
  Towards Practical Privacy-Preserving Distributed Statistical Computation of Health Data
  UiT Norges arktiske universitet 2017 SAMMENDRAG
 • Anders Andersen, Randi Karlsen :
  User Profiling through NFC interactions: Mining NFC-based User Information from Mobile Devices and Back-end Systems
  2016
 • Anders Andersen, Per Haakon Lomsdalen :
  NFC City i Tromsø testet ut tallrike bruksområder for nærkommunikasjon: Stort potensial
  29. januar 2015
 • Arne Munch-Ellingsen, Richard Karlsen, Anders Andersen, Sigmund Akselsen :
  Two-factor Authentication for Android Host Card Emulated Contactless Cards
  2015
 • Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Sigmund Akselsen, Kristian Elsebø, Robert Molund Pettersen, Erlend Helland Graff m.fl.:
  Manage your own security domain on your smartphone
  2015
 • Kim Daniel Arthur, Anders Andersen, Stian Hansen, Ida Ramberg :
  Kan ta studiepoeng i spill
  18. januar 2015 DATA
 • Anders Andersen, Linn Bertheussen :
  Her bør du ikke klikke når du er på jobb
  13. april 2015 FULLTEKST
 • Anders Andersen :
  Sikkerhet og mobil infrastruktur, med eller uten NFC
  2014
 • Thor Harald Henriksen, Terje Mortensen, Simen Lomås Johannessen, Sigmund Akselsen, Bente Evjemo, Anders Andersen :
  Din nye mobil-hverdag
  06. januar 2014
 • Anders Andersen, Trygve Hardersen, Norbert Schirmer :
  Privacy for cloud storage
  2014
 • Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Anders Andersen, Kristin Straumsheim Grønli :
  Derfor kan du betale med mobilen først nå
  04. november 2014 DATA
 • Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Anders Andersen, Kristin Straumsheim Grønli :
  Snart fart på mobilsveip
  03. november 2014 DATA
 • Anders Andersen :
  SNOOP: Privacy preserving middleware for secure multi-party computations
  2014
 • Luis Fernandez-Luque, Randi Karlsen, Anders Andersen, Vicente Traver :
  HealthTrust: trust-based retrieval of health social media videos
  UiT Norges arktiske universitet 2014 SAMMENDRAG / PROSJEKT
 • Anders Andersen :
  Smarttelefoner, NFC og sikkerhet
  2014
 • Anders Andersen, Ragnhild Gustad :
  - Joda, dette er trygt
  21. september 2014
 • Anders Andersen, Kassaye Yitbarek Yigzaw, Randi Karlsen :
  Privacy preserving health data processing
  2014
 • Anders Andersen, Arne Munch-Ellingsen :
  Mobile device security: The role of NFC, UICC and secure elements
  2014
 • Randi Karlsen, Anders Andersen :
  Tools for image annotation: Using context-awareness, NFC and image clustering
  2014
 • Bente Evjemo, Sigmund Akselsen, Dag Slettemeås, Arne Munch-Ellingsen, Anders Andersen, Randi Karlsen :
  “I expect smart services!” User feedback on NFC based services addressing everyday routines
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min forskning omfatter fem hovedtemaer. Det første temaet er tilpasningsdyktig systemarkitekturer (adaptive system architectures). Mine hovedbidrag innenfor området er utvikling av programmeringsabstraksjoner for adapsjonskontroll og teknikker for å observere og analysere systemoppførsel. Mitt andre tema er støtte for multimedia-applikasjoner, inklusiv kontinuerlige media. Mine hovedbidrag innenfor for dette temaet er å anvende formelle spesifikasjoner av tjenestekvalitetsforvaltning (QoS) til konfigurasjon av kjøreomgivelsen for multimediaapplikasjoner og utviklingen av eksplisitte bindingsarkitekturer for multimedia kommunikasjon. Det tredje temaet er støtte for mobilitet og kontekstsensitive systemer. Dette inkluderer observasjon av endringer i omgivelsene og tilby best mulig tjeneste basert på disse observasjonene (for eksempel i personalisering av tjenester). Mine hovedbidrag er kontekstavhengig konfigurering og rekonfigurering basert på nåværende kontekst og støtte for integrasjon av et vidt spekter av tjenester og informasjonsressurser. Mitt fjerde tema er sikkerhet. Mine hovedbidrag her er forskning rundt tilpasningsdyktige sikkerhetsmekanismer, utvikling av sikker og brukervennlig lagring og deling av informasjon, kombinasjon av sikker flerpartsberegninger (Secure Multiparty Computation, SMC) og offentlig nøkkelteknologi for å løse problemer rundt personvern og analyse av data (inklusiv helsedata), og sikkerhet i kontekst av mobile enheter, NFC og sikre elementer (SIM- kort). Det femte hovedtema er innen AI og maskinlæring (ML). Mine hovedbidrag her er innen system- og programmeringsstøtte ved realisering av løsninger som anvender ML.

  Forskningssiden til Anders Andersen

  Undervisning

  Jeg har omfattende undervisnings- og veiledningserfaring fra UiT og Høgskolen i Hedmark. Jeg har utarbeidet flere nye kurs både ved UiT og ved Høgskolen i Hedmark. Jeg har undervist på alle nivå i instituttets kursportefølje, og jeg har undervist innen mange ulike temaer. Jeg har veiledet et stort antall sivilingeniørstudenter, cand. scient. studenter, masterstudenter (tilsammen 50) og PhD-studenter (tilsammen 8). Jeg har også vært sensor ved kurs og mastergrader ved mange ulike universitet og høyskoler (blant annet Universitet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Bodø/Nord universitet, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Østfold). Jeg har også vært medlem av doktorgradskomiteer ved UiT, Universitetet i Oslo, Technische Universität München (TUM) og Karlstads universitet.

  Undervisningssiden til Anders Andersen


  Medlem i forskningsgruppe