Valgemner på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13Nedenfor finner du en oversikt over valgemner. Er du usikker på valg av emne eller hva slags emne du bør ta, ta kontakt med studiekonsulenten for det aktuelle faget. Oversikt over hvem som er studiekonsulent for de ulike fagene, finner du i høyremargen på denne siden.
Vær oppmerksom på at ikke alle fag har valgemner. Mer om oppbyggning av din studieretning og hvilke emner som inngår, finner du i fagplanen for lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13. Den finner du under menypunktet 'Studieplan' på hovedsiden av studieprogrammet Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13.


Emnene for høsten 2020 finner du i emnekatalogen på nett.

Engelsk

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
ENG-3106 Short Fiction in English (10 stp.)
ENG-3114 Modernism: Contemporary Narratives of Loss and Transformation (10 stp.)
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

Kull 2016 9. semester (5. år)
I tillegg til PFF-3002 og begynne på mastergradsoppgaven (skrive prosjektskisse), må du velge to av følgende emner:
ENG-3106 Short Fiction in English (10 stp.)
ENG-3114 Modernism: Contemporary Narratives of Loss and Transformation (10 stp.)
ENG-3192 Literary and Cultural Theory (10 stp.)
ENG-3193 Literature, Text and Education (10 stp.)
ENG-3051 Second Language Acquisition and Language Teaching (10 stp.)
ENG-3070 Varieties of English (10 stp.)

NB!

Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.»

 
Nordisk

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)
Du må velge 3 av følgende emner:
NOR-3015 Forskningstema i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.)
NOR-3601 Reiseskildringer: Fra Fridtjof Nansen til Erlend Loe (10 stp.)

I tillegg til disse kan du velge mellom:

NOR-3090 Spesialemne i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3190 Spesialemne i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.)

Ved å ta disse emnene, kan du følge undervisningen på ett av emnene på 2000-nivå, men ta eksamen på masternivå. For emnetilbud i nordisk på 2000-nivå, se emnekatalogen for høsten 2020.

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. fagplanen: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner. Dette er uavhengig av tema for fordypningsoppgaven og masteroppgaven.» De to siste 3000-emnene kommer i niende semester, høsten 2021.

Kull 2016 9. semester (5. år)

I tillegg til PFF-3002 og å begynne på mastergradsoppgaven NOR-3982/NOR-3983, må du velge to av følgende emner: NOR-3015 Forskningstema i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3016 Språkvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3133 Litteraturvitenskapelig teori og metode (10 stp.)
NOR-3135 Nordiskfaget og samfunnet (10 stp.)
NOR-3601 Reiseskildringer: Fra Fridtjof Nansen til Erlend Loe (10 stp.)

I tillegg til disse kan du velge mellom:

NOR-3090 Spesialemne i nordisk språkvitenskap (10 stp.)
NOR-3190 Spesialemne i nordisk litteraturvitenskap (10 stp.)
Ved å ta disse emnene, kan du følge undervisningen på ett av emnene på 2000-nivå, men ta eksamen på masternivå. For emnetilbud i nordisk på 2000-nivå, se emnekatalogen for høsten.

NB! Vær oppmerksom på fordelingen mellom språk- og litteraturemner, jf. studieplan: «Fordelingen mellom litteratur og språk skal være lik. Samlet sett (2000- og 3000-nivå) skal du ha tre språkemner og tre litteraturemner (de to siste 3000-emnene kommer i niende semester). Dersom du har fulgt normert studieprogresjon, skal du skrive ferdige mastergradsoppgaven våren 2021. 


Historie

FAG 2
Kull 2019 3. semester (2. år)
I tillegg til de to obligatoriske emnene HIS-1000 og HIS-1003, må du ta ett av følgende emner:
HIS-1008: Norge i internasjonal politikk (10 stp.)
HIS-1022: Sagekilder til norsk historie (10 stp.)
HIS-1025: Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.) 

FAG 1
Kull 2018 5. semester (3. år)
I tillegg til PFF-2020 og PFF-2001 samt de to emnene fagdidaktikk, må du ta følgende emne:
HIS-1025 Norge og den andre verdenskrigen – nettstudium (10 stp.)

Kull 2017 (7. semester)
Du må ta følgende obligatoriske emner:
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie (10 stp.)
HIS-3003 Historieteori (10 stp.)
HIS-3004 Historiebruk (10 stp.)

Kull 2016 (9. semester) I tillegg til HIS-3001 og å begynne på din mastergradsoppgave (HIS-3980), må du ta følgende emner:
HIS-3021 Fra nordfront til isfront. Nordområdene på 1940-tallet (10 stp.)
HIS-3024 Utforminga av et nytt Norden 800-1300: Sentralisering, kristning og konflikt (10 stp.)


Religionsvitenskap

FAG 2
Kull 2018 3. semester (2. år) I tillegg til REL-1000 OG REL-1001, må du velge ett av følgende emner:
REL-1025 South Asian Religions (10 stp.)
REL-1009 Kristendom III: Kristen livstolking og etikk (10 stp.)

Kull 2016. 7. semester (4. år)
Du må ta følgende emne i tillegg til REL-3050 (20 stp.):
REL-3018 Sekularisme og sekularisering (10 stp.)


Sosiologi

FAG 2
Kull 2019 3. semester (2. år)
Du må velge ett av følende emner i tillegg til SOS-1002 og SVF-1050:
SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse (10 stp.)
SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid (10 stp.)
SOS-1015 Internasjonal migrasjon og integrering (10 stp.)
SOS-1030 Frivillig arbeid (10 stp.)

FAG 1
Kull 2017 7. semester (4. år)

Du må velge ett av følgende emner i tillegg til SVF-3003 og SOS-3015:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SOS-3000 Sosiologisk teori på 20 stp. i stedet for SOS-3015 Sosiologisk teori for lektorutdanningen på 10 stp.

Kull 2016 9. semester (5. år)
I tillegg til å begynne på mastergradsoppgaven, må du velge to av følgende emner:
SOS-3003 Medisinsk sosiologi (10 stp.)
SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet (10 stp.)
SVF-3006 Energi: Strategier, omstilling, og planlegging (ESOP) (10 stp.)
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer (10 stp.)
STV-3076 Moderne politisk analyse (10 stp.)
Ansvarlig for siden: Trine Lise Larsen
Sist oppdatert: 27.06.2020 14:19

Kontaktpersoner

Koordinator:
Trine Lise Larsen 

Praksisrådgiver:
May Jensen

For politiattester:
Frank Otto Olsen

Studiekonsulenter:
Jørn Rune Ottem – profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk) 
Kari Mathisen – engelsk og tysk
Line Nilsen Sandanger – nordisk
Astrid Marie Mellem Johnsen  – russisk og samisk som morsmål
Lovisa Bergmann – spansk
Rune Karlsen – sosiologi og samfunnsfag (samfunnsfag er kun mulig som fag 2)
Isak Måseide – historie 
Siv Aina Hansen – religionsvitenskap