høst 2022
BYG-3602 Energiøkonomisering - 5 stp

Sist endret: 29.09.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Energibruk og energidirektiv. Standarder og metoder. Økonomiske beregningsmetoder. VVS-tekniske installasjoner. Etterisolering og U-verdier. Energisystemer. Lufttetthet og infiltrasjon. Behovsstyrt ventilasjon. 

Anbefalte forkunnskaper

BYG-3606 VVS- og Energiteknikk, BYG-3607 Passivhus og husbyggingsteknikk, BYG-3802 Heat and Mass Transfer

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Forholdet mellom klima, bygg, tekniske installasjoner og energiforsyning.

- Varmetap og varmetilskudd i bygninger.

- Hvordan forbedre eksisterende bygninger og tekniske anlegg med tanke på energibruk.

- Beregningsmetoder for lønnsomhetsberegning av enøk-tiltak.

- Energioppfølgning og energiledelse.

- Tekniske installasjoner for oppvarming og ventilasjon.

- Bygningsdirektivet og energimerkeforskriften.

- Bygningstekniske forskrifter (TEK) og Norsk Standard 3031.

Ferdigheter:

- Beregne energibesparelser av enøk-tiltak.

- Beregne lønnsomhet av enøk-tiltak.

- Valg av tiltak.

- Beregne energibruk i bygninger (forenklet).

- Benytte tekniske forskrifter og standarder for beregning av energibruk.

Kompetanse:

- Studenten skal ha kunnskaper om beregning av energibruk i bygninger.

- Studenten skal ha kunnskaper om viktigheten av energieffektivisering.

- Studenten skal kunne anvende kunnskapen til å til å velge bygningstekniske og installasjonstekniske løsninger både i eksisterende bygg og nybygg basert på økonomi, forskningskrav og inneklima.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamen gjennomføres på norsk, noe innslag av engelsk kan forekomme. 

Undervisning

Forelesninger og øvingsoppgaver. Forelesninger; 20 timer x 2 uker. Selvstendige øvingsoppgaver; 20 timer x 2 uker.

Undervisning er en blanding av videoforelesninger og klasseromsundervisning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 3 Timer A–E, stryk F

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: BYG-3602
  • Tidligere år og semester for dette emnet