høst 2022
MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING (Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DS107 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger alle temaene er med anvendelser. Funksjoner av flere variabler.

Hva lærer du

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Grunnleggende kunnskaper innenfor noen kjerneområder i matematikk, og som påfølgende emner i ingeniørutdanningen bygger på.
 • Grundig kunnskap innenfor kjerneområdene: derivasjon og integrasjon.
 • Gode kunnskaper innenfor områdene: første og andre ordens differensiallikninger.
 • Grunnleggende kunnskaper om funksjoner av flere variabler.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Har god regneferdighet og kan regne med relevante matematiske symboler og formler.
 • Kan anvende derivasjon og integrasjon på enkle praktiske problemer.
 • Kan sette opp og løse enkle differensiallikninger.
 • Minimere/maksimere funksjoner i flere variabler.  
 • Kan tenke og resonnere matematisk.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 timer forelesninger og  24 timer øvinger. 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2022 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon. se: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1050
 • Tidligere år og semester for dette emnet