høst 2022
MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-1504 Identitet, profesjon og bransje 1 5 stp

Innhold

Emnet har fokus på 

- Kunst og estetikk 

- Forholdet mellom kunst og vitenskap 

- Bevisstgjøring av egen identitet, kompetanse og interesser gjennom praktiske øvelser 

- Arbeidsfysiologi 

- Øvingslære

- Utøveretikk.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- Ha kunnskap om hva kunst er og kan være. 

- Ha kunnskap om estetisk teori 

- Kunne reflektere over eget utdanningsvalg og fremtidig praksis 

- Ha innsikt i og praktisk erfaring fra at kroppens funksjon og tilstand er viktig for utvikling av egen sang- og instrumentalteknikk

- Ha innsikt i og praktisk erfaring med hensiktsmessige teknikker for innstudering, øving og scenisk bevissthet

- Ha en profesjonell holdning til hva det vil si å være musiker


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk kan benyttes i litteratur, deler av undervisning og seminarer.

Undervisning

Emnet går over ett semester med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/konserter og lignende aktiviteter som inngår i undervisning og kurs, samt at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver. Veiledning individuelt og i gruppe.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 01.12.2022 09:00 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Kurs i arbeidsfysiologi Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • Obligatorisk 80 % frammøte
  • Kurs i arbeidsfysiologi

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Vurderes med Bestått /Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-1504
  • Tidligere år og semester for dette emnet