høst 2022
MUS-1510 Hovedinstrument 1 - 35 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

-  Utvikling av utøvende ferdigheter på hovedinstrument, med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid

-   Innføring imetoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner

-  Tilegnelse av et grunnleggende og variert solo- og samspillsrepertoar fra epoker, sjangere og stilarter som er sentrale for instrumentet. Repertoaret bør inneholde norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene 

-   Øvingsmateriale som omhandler gehørspill, prima vista, tekniske ferdigheter og Improvisasjon 

-  Instrumentets egenskaper, konstruksjon og virkemåte, instrumenthistorie  og elementært vedlikehold 

-   Evne til samspill og samarbeid


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap: - Ha kunnskap om instrumentets virkemåte og oppbygning - Ha innsikt og kunnskaper om et grunnleggende og variert solo- og samspillsrepertoar fra epoker, sjangere og stilarter som er sentrale for instrumentet. - Ha kunnskap om samisk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene Ferdigheter: - Kunne bidra til tolkning av notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere i forskjellige besetninger. - Ha gode tekniske og musikalske ferdigheter på sitt hovedinstrument og kunne realisere og formidle et relevant repertoar

Generell kompetanse: - Ha grunnleggende forståelse for notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere - Kunne bidra til egen faglig utvikling og arbeide målrettet med nytt repertoar alene og i samarbeid med andre utøvere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Kurs Godkjent – ikke godkjent
Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
Utøvende konsertdeltakelse Godkjent – ikke godkjent
Reportoarliste Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 35
  • Emnekode: MUS-1510
  • Tidligere år og semester for dette emnet