høst 2022
MUS-2503 Musikkteknologi - 5 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Bruk av musikkteknologi til komposisjon og utøvende virksomhet

- Live Electronics

- PA/konsertlyd


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • Kunne bruke musikkteknologi på en relevant måte i sin utøvende virksomhet
  • Kjenne sentrale verktøy innenfor Live Electronics og deres anvendelse i ulike genre
  • Ha en bevisst og kritisk tilnærming til de estetiske utfordringene som ligger i bruk av teknologi i utøvende virksomhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig undervisning og veiledning i grupper.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Konsert/fremføring Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte i undervisningen Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Dokumentasjonsprosjekt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-2503
  • Tidligere år og semester for dette emnet