høst 2022
PRO-2806 Instrumentering og prosessovervåkning - 10 stp

Sist endret: 24.06.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning 10 stp

Innhold

Instrumentation System Elements and Performance Terms

Measurement Case Studies

Control Systems

Process Controllers

Correction Elements

PLC Systems

System Models

Transfer Function

System Response 


Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære, ITE1835 Elektrisitetslære, ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • Understanding the fundamentals of measurement systems
 • Understanding the various terminologies used in measurement and instrumentation systems.
 • Understanding the principles of industrial instrumentation and principles involved in control engineering.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:  

 • Able to measure various physical quantities using measurement techniques
 • Design of simple measurement systems including the application of measurement tools and data manipulation and acquisition.
 • Calibration of measurement sensors and instruments
 • Identifisere, planlegge og presentere ingeniørfaglige arbeidsoppgaver innen sitt felt
 • Dimensjonere en instrumentutrustning i en industriell prosess 

Generell kompetanse:

Kandidaten skal ha generell kompetanse innen:

 • Students will be able to apply the knowledge and skills independently in any particular situation by demonstrating the ability to cooperate, responsibility, capacity for reflection and critical thinking in studies and profession.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på engelsk

Eksamensspråk er engelsk eller norsk.


Undervisning

Forelesning, øvinger og prosjektarbeid. Undervisningsspråk er engelsk.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 5/10 4 Timer A–E, stryk F
Mappevurdering 5/10 A–E, stryk F

Mer info om mappevurdering

 • Studentene gjennomfører et praktisk labprosjekt som vil bli definert i løpet av første halvdel av kurset. Nettstudenter må delta minst én dag i løpet av samlingsuka for å utføre øvinger. Labprosjektet teller 60 % av mappevurderingen. 
 • 5 øvinger med oppgaver og spørsmål skal besvares. Disse teller 40 % av mappevurderingen. 

Alle deler må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Adgangen gjelder  bare hjemmeeksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2806