høst 2022
RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland - 10 stp

Sist endret: 19.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for bachelorstudiet i russisk og russlandsstudier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en forutsetning for å kunne følge kurset at studentene har leseferdigheter i russisk på et relativt godt nivå. Det anbefales derfor at studentene som tar emnet har bestått eksamen i RUS-1025 Russisk grammatikk og tekst.


Innhold

Emnet gir en oversikt over den aktuelle russiske mediehverdagen fra presse via kringkasting til nettbaserte media. På denne bakgrunn gis det innsyn i de ulike, aktive språklige og retoriske sjangre i det russiske mediebildet. Det arbeides praktisk med et bredt spekter av russiske sakprosatekster (skriftlige og muntlige) av normal vansklighetsgrad, fra vitenskapelig sakprosa, via kronikker og debattinnlegg, essays og kommentarartikler til aktuelle nyhets- og debattprogrammer, internettfora og blogger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • Overblikk over dagens russiske mediebilde og dets ulike uttrykksformer
 • Kjennskap til aktuelle stiler, sjangre og virkemidler i russisk sakprosa, journalistikk og debatt

Ferdigheter:

Du kan:

 • orientere deg i samtidens russiske mediebilde.
 • arbeide selvstendig med -og hente ønsket informasjon fra- de fleste typer tilgjengelige kilder, samt å vurdere kildenes kontekst, sjangertrekk og grunnleggende retoriske virkemidler
 • lese, forstå, oversette, vurdere og identifisere ulike typer russiske skriftlige og muntlige medietekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, engelsk og russisk. Eksamensspråk er norsk og  russisk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktisk tekstarbeid, øvelser og diskusjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skritlig sammendrag på norsk av pensumtekst Godkjent – ikke godkjent
To oversettelser av pemsumtekst til norsk med en kort kommentar til tekstens innhold, kontekst og virkemidler Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • Ett skriftlig sammendrag på norsk av pensumtekst med en kort kommentar til tekstens kontekst, stil og virkemidler. Sammendrag med kommentar skal være på minimum 2 standardsider. Tekstene velges i samråd med faglærer.
 • To oversettelser av pemsumtekst til norsk med en kort kommentar til tekstens innhold, kontekst og virkemidler. Tekstene velges i samråd med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2021
 • Tidligere år og semester for dette emnet