vår 2022
FLY-1007 Innledende flytrening (Phase 1) - 5 stp

Sist endret: 25.04.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS), FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 1 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Studentene skal lære å føre enmotors luftfartøy under visuelle flygeregler (VFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, grunnleggende flyging med instrumentreferanser, "airmanship", samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

 • har kunnskap om hvordan ytre faktorer som værforhold og aerodynamikk påvirker flyets ytelser og begrensninger.
 • skal ha bred kjennskap til flyets systemer og instrumenter, deriblant flyinstrumentene, systemovervåkende instrumenter og avionikkutrustningen.

Ferdigheter:

Studenten..

 • behersker hvordan et enmotors fly skal håndteres sikkert
 • kan manøvrere flyet på bakken og i luftrommet etter gjeldende regler og forskrifter for visuelle flygeregler (VFR).
 • har flygeferdigheter som tilfredsstiller de gjeldende krav fra europeiske luftfartsmyndigheter til soloflyging.

Generell kompetanse:

Studenten..

 • har utviklet god flygerfremferd, samt evne til mestring av nødssituasjoner.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre flygere, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og sunne holdninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i enmotors fly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under visuell flyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

Eksamen: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual.

Studenter som ikke har bestått , eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen, normalt innenfor en to-ukers-periode etter ordinær eksamen.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Bardufoss |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: FLY-1007