høst 2021
BYG-2803 Tunneldriving og sprengningsteknologi - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Tunneldriving:

 • Sprengningsplaner
 • Salverunden
 • Tung bergsikring i undergrunnsanlegg
 • Kostnader
 • Sprengning med restriksjoner i by og tettsteder
 • Fjellhaller
 • Undersjøiske tunneler
 • VannkrafttunnelerVann- og frostsikring i tunneler
 • Vegoverbygning i tunneler
 • Berginjeksjon
 • TBM / fullprofilboring

Sprengningsteknologi:

 • Sprengningsteori
 • Boreutstyr
 • Sprengstoffer
 • Sprengning nær bebyggelse
 • Geologi


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2605 Anleggs- og byggeteknikk, ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Tunneldriving: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor tunneldriving med hovedvekt på sprengningsplaner, tung bergsikring, sprengning med restriksjoner i by og tettsteder, berginjeksjon og TBM/fullprofilboring.

Sprengningsteknologi: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor sprengningsteknikk med hovedvekt på sprengningsteori, boreutstyr, sprengstoffer, sprengning nær bebyggelse og geologi. 

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeider.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

10 obligatoriske skriftlige øvinger i emnet, seinest 3 uker før eksamen.

Eksamen og vurdering

5 timers eksamen. Karakter A-F. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt.

Kontinuasjons­eksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2803