høst 2021
MAS-2800 Design og strukturell analyse - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1600 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1507 Matematikk 1eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1820 Design og strukturell analyse 10 stp

Innhold

Kurset er delt i to.

Del 1. Strukturell analyse.

Prinsipper som ligger til grunn for strukturelle beregninger med elementmetoden.

Noder, elementer, elementtyper, randbetingelser, laster, tvangsforskyvninger,

temperaturlaster. Beregningsresultater, elementkoordinatsystemer, konvergenskrav.

Del 2. Design/produktutvikling/ Produktutviklingsmetodikk.

Ide - skisse, ide - analyse og evaluering av produktkarakteristikker. 3D modellering. Parter og assembly. Spesiell egenskaper som utbretting og  sveiser. Prototyping, 3D-printing med mer.  Introduksjon til databasert simulering.

Resultatpresentasjon. Dataverktøy: Autodesk Inventor Professional.


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk, MAS-2601 Mekanikk 2, MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring, TEK-1503 Teknisk tegning/DAK, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten

 • har kunnskap om systematisk produktdesign prosess.
 • har bred kunnskap om bruk av DAK-verktøy.
 • kan vurdere viktige sider av produkters og konstruksjoners holdfasthet og brukbarhet ved hjelp av elementmetoden.
 • har bred kunnskap om hvordan elementmetoden er bygget opp.

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne anvende produktutviklingsteknikker i en systematisk designprosess.
 • kunne gjennomføre geometrisk 3D - modellering.
 • kunne gjennomføre brukbarhetsvurderinger basert på FE -baserte simuleringer.
 • kunne påbegynne en brukbarhetskontroll i henhold til en konstruksjonsstandard.

Kompetanse:

Studenten kan

 • delta i produkt - og konstruksjonsutvikling
 • bidra praktisk i vurderinger, testing og simulering med tanke på ressursbruk, økonomi og sikkerhet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvinger. Praktisk arbeid (3D - modellering, strukturelle analyse og numeriske beregninger.

Eksamen

Arbeidskrav

Det skal leveres mappe-arbeider innen strukturell analyse (numeriske og analytiske beregninger innenfor konstruksjon) og produktutvikling.

Alle mappearbeider må utføres så de kan vurderes som bestått

Eksamen og vurdering

Mappeevaluering. Det gis bokstavkarakterer fra A - F, der F er ikke-bestått.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2800
 • Tidligere år og semester for dette emnet