høst 2021
MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp

Sist endret: 14.06.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Drift og vedlikehold. Offentlig kontroll og klasseinstitusjoner. Risiko- og sikkerhetsstyring,

ISM- og ISPS koden. Ulykkesgransking.


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten... 

 • har inngående kunnskaper om sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av operasjon, drift og vedlikehold av skip (maritime installasjoner).
 • har gode kunnskaper om vedlikeholdsrutiner, arbeidsmetoder og arbeidsteknikk. Forskjellige former for korrosjon. Korrosjonens virkning på maritime installasjoner.
 • har kunnskaper om rengjøring og behandling av stål flater her under behandling av undervannsskroget og propell, malingstyper og anvendelse, katodisk beskyttelse.
 • har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale krav og reguleringer samt klasseselskapenes krav og regler.
 • har kunnskap om besiktigelser, mellombesiktelser og sertifikatfornyelse.
 • har god kunnskap om IMO instrumenter (konvensjoner og koder) samt ansvar knyttet til konvensjoner og koder.
 • har god kunnskap om risikostyring og risikoanalyse av maritime operasjoner. 
 • har grundig kunnskap om ISM koden og ISPS koden funksjoner og krav.
 • har kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk, internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord.
 • har kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering, rutiner og krav til drill og øvelser, rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan.
 • har kunnskap om grunnleggende teorier knyttet til sikkerhet og sikkerhetsstyring, sikkerhetskultur, ulykkes hindrende tiltak og menneskelige faktorer.

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan planlegge, dokumentere, registrere og rapportere drift av maritime operasjoner.
 • kan bruke vedlikeholdsprogram.
 • kan planlegge, vurdere og håndtere risikoanalyser.
 • kan bruke risikoanalysemetoder som; grovanalyse, sikker jobb-analyse, SWIFT, HAZOP, FMEA, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse.
 • kan utvikle og forstå sikkerhetsstyringssystem etter krav i ISM koden.
 • kan opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan samt identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler.
 • kan utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet samt korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer.

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har grunnleggende forståelse av operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) med bruk av kunnskap knyttet til drift og vedlikehold, maritime reguleringer, risikostyring og sikkerhetsteorier.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesning. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Det gis bokstavkarakter A - E, F - stryk..

Et antall obligatoriske innleveringer, simulatorøvinger og laboreringer må være innlevert og godkjent før det blir gitt tilgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall gis ved semesterstart.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MFA-2017