høst 2021
SIK-1507 Samfunnssikkerhet og beredskap - 10 stp

Sist endret: 28.04.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i grunnleggende begreper innen samfunnssikkerhet, security, sikkerhetsteori samt innføring i nasjonal og internasjonal beredskap. Ulike sikkerhetsteorier presenteres og brukes i analyse av case. Lover og regler innen beredskap og HMS vil belyses. 

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten … 

 • har bred kunnskap om de viktigste begrepene og elementene innen norsk samfunnssikkerhetsarbeid og beredskap.  
 • har kjennskap til hvordan ulike myndigheter og virksomheter har en rolle i samfunnssikkerhetsarbeid. 
 • har kunnskap om krav til beredskapsplaner. 
 • har kunnskap lover som har relevans i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 • har kunnskap om sentrale sikkerhetsteorier som gir basis for videre studier innen samfunnssikkerhet.  
 • har innsikt i internasjonal forskning på fagfeltet. 

Ferdigheter:  

Studenten … 

 • forstår relevansen av lover og regler som rammeverk for samfunnssikkerhet og beredskap.  
 • kan utarbeide en beredskapsplan 
 • forstår og kan jobbe med arbeidskrav til HMS.   
 • kan ta i bruk sikkerhetsteori i arbeid i ulike typer organisasjoner. 

Kompetanse:  

Studenten …  

 • kan tilegne seg kompetanse gjennom å innhente informasjon fra kvalitetssikrede kilder og utøve evne til kildekritikk.   
 • evner å reflektere over utfordringer og dilemmaer innen fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.  
 • har erfaring med å bruke teori i analyse av empiri og kan bruke dette i ulike typer situasjoner.  
 • har oppøvet evnen til samarbeid og å jobbe med tidsavgrensede prosjekt.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning med tre samlinger med forelesninger og gruppearbeid.

Forelesninger: Obligatorisk oppmøte tilsvarende minst to av tre samlinger.


Eksamen

Eksamen: 1 ukes hjemmeeksamen som teller 100%.

Bokstavkarakter A - E, F - stryk

Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmøte på minst to av tre samlinger.
To skriftlige innleveringer med vurdering godkjent/ikke godkjent. 
Et arbeidskrav er gruppebasert og det andre er en individuell oppgave

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-1507