høst 2021
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

Sist endret: 27.04.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Inventor. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 2D/3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

 • Kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • Kunne anvende moderne 3D-konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha. parter og sammenstillinger.
 • Kunne produsere 2D-tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • Kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger

Generell kompetanse

 • Kunnskap om moderne 2D og 3D konstruksjonsverktøy.
 • Kjennskap til eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige verktøy for spenningsanalyser og konstruksjon/produksjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbaserte forelesninger, 3 øvinger og prosjekt (individuelt)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Gjennomført og bestått 2 av 3 øvingsoppgaver.

Eksamen og vurdering:

Digital hjemmeeksamen.  

Det gis bokstavskarakter A-F, der F er ikke bestått.  

Kontinuasjonseksamen:  

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått seneste ordinære arrangerte eksamen.  Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1503