vår 2021
ETE-2608 Elektriske anlegg 2 - 10 stp

Sist endret: 11.08.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ETE-2501 Elektrisitetslæreeller ITE1835 Elektrisitetslære

Innhold

Ledninger og isolatorer

Brytere og bryterteori

Måletrafoer

Apparatanlegg og jordsystemer

Forskrifter og normer

Overspenninger

Vern

Isolasjonskoordinering

Isolasjonsmaterialer

Høgspenningslaboratorier


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha oversikt over hvordan hver av de 8 systemene er bygd og systemenes egenskaper ved forekommende feilsituasjoner. Dvs: Faget skal gi et teoretisk og eksperimentelt grunnlag for praktisk høgspenningsteknikk.

Ferdigheter:

Dessuten skal de kunne drifte distribusjonsnett og regionalnett De skal også kunne prosjektere alle elektriske sider av et slike anlegg.

Kompetanse:

Emnet skal gi innføring i teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Case-basert undervisning basert på problemstillinger fra drift av regional- og distribusjonsnett, laboratorieøvinger og prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Godkjente innleveringer, laboratorieprotokoller og prosjektrapport gir tilgang til eksamen.

Eksamen og vurdering

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


  • Om emnet
  • Studiested: Narvik |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: ETE-2608